تولید و توزیع در علم اقتصاد

تولید و توزیع در علم اقتصاد

توليد يا فرآوري از اصطلاحات علم اقتصاد است و به معني تهيه کالا و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امکانات موجود مي باشد. فعاليّت توليدي سلسله اقداماتي است که براي تبديل منابع به کالاهاي مورد نياز صورت مي‌گيرد.

توليد يا ساخت نام صنعت بسيار مهمي است که از ماقبل تاريخ ايجاد شد. شايد بتوان توليد را اولين صنعت بشر دانست. نياز به توليد، منجر به پيشرفت تمام رشته‌هاي مهندسي شد.

توليد يا فرآوري، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معني تهيه کالا و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعاليت توليدي سلسله اقداماتي است که براي تبديل منابع به کالاهاي مورد نياز صورت مي‌گيرد. از نظر اقتصاد توليد به مفهوم ساخت کالا يا ارائه خدمات مي‌باشد. خدماتي مانند خدمات ارائه شده بوسيله پزشکان، معلمان، تعمير کاران و … نيز از نظر اقتصادي کالا به حساب مي‌آيند زيرا همه افراد فوق نيز هدفشان از ارائه خدمت ارضاي نيازهاي ديگ افراد مردم است. از اين گذشته، آنان که در شبکه توزيع به کار اشتغال دارند مانند عمده فروشان و خرده فرو شان و کارکنان در واحدهايي که به حمل و نقل کالا يا مسافر مشغولند نيز بخشي از شبکه توليد به حساب مي‌آيند زيرا توليد کالا تا زماني که کالاها به دست مصرف کننده نرسد کامل نمي‌گردد.

توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده‌ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. بعبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد.

fhv

تولید و عوامل تولید

تولید : تولید یعنی پدید آوردن چیزی از چیزهای دیگر. ویا عملیه بوجود آوردن و افزایش مقدار اموال و خدمات غرض ارضاء خواهشات و رفع نیازمندی های انسان ها را تولید مینامند.

عوامل تولید :

به عواملی که انسان به کمک آنها میتواند کالا و خدمات را تولید نمائید عوامل تولید گفته میشود. عوامل تولید را میتوان بصورت عموم به چهار عامل ذیل مرتبط دانست:

1-منابع طبیعی (زمین) : تمام منابعی را که طبیعت به اختیار انسانها گذاشته و کار انسان ها بالای آن صورت میگیرد، مانند: زمین، آب، موادخام،باد و … منابع طبیعی یاد میشود.

2-کار (نیروی انسانی) : کار عبارت از فعالیت فزیکی و دماغی انسان ها است که هدف آن تولید اشیاء و خدمات ضروری زندگی بشر میباشد. ویا به عبارت دیگر کار عبارت از پروسه فعالیت هدفمند انسان ها است که بوسیله آن انسان شکل طبیعت را تغییر داده و جهت رفع احتیاجات خویش آنرا مساعد میسازد.

3-سرمایه : کلیه وسایل و تجهیزات که توسط انسان ساخته میشوند و منظور از ساختن آنها استفاده از خود آنها نیست، بلکه برای تولید کالاهای دیگر بکار گرفته میشوند سرمایه نام دارند. مانند ماشین و آلات، ابزار و آلات، دانش فنی و غیره .

4-مدیریت : عبارت از تمام استعداد های انسانی است که جهت تنظیم پروسه تولید بکار میرود. مانند توانائی اتخاذ تصامیم، توانائی تعیین هداف، توانائی انتخاب، کاربرد و ترکیب سایر عوامل تولید.

اقسام تولید :

تولید به سبب تنوع و گسترگی موضوع آن به صورت های مختلف تقسیم بندی شده است که عناوین مختلفی از قبیل تولیدی کیف تولیدات صنعتی، کشاورزی ، نفتی، غذائی، پلاستیکی، فلزی، دستی، وغیره از جمله آنهاست. مهمترین اقسام تولیدات: تولیدات طبیعی، خدماتی و صنعتی است که قرار شرح ذیل بیان میگردند:

تولیدات طبیعی : آب ، هوا ، گاز ، جنلها ، معادن ، باد ، دریا و بطور کلی منابع طبیعی تولیداتی دارند که در طبیعت به وجود میایند و انسان با بهره برداری مستقیم و غیرمستقیم از آنان استفاده میکنند. این مجموعه تولیدات در طبقه بندی اقسام تولید بصورت تولیدات کشاورزی و معدنی تقسیم بندی شده اند.

تولیدات خدماتی : انسان به سبب برخورداری از نیروی کار، در تولید کالا نقش مؤثر دارد که از آن تحت عنوان خدمات نام برده میشود. فعالیت های آموزشی، مشاوره ای، بانکی، مخابراتی، اطلاعاتی، بیمه، حمل و نقل، و … که حاصل تلاش های کار انسان بصورت اکتسابی ویا فطری، جسمانی ویا روحی وی است موجب تولید خدمات میگردد.

تولیدات صنعتی : صنعت عبارت از کل فعالیت های همگون جهت تغییرشکل و تبدیل مواد خام به کالاهای کارتمام به منظور رفع نیازمندی. بنابر این تعریف صنعت عبارت از : تولید و تغیرشکل مواد ویا اتصال قطعات تغییرشکل یافته به یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص . از صنایع گوناگون مانند تولیدی کیف , صنایع فلزی، پوشاک، غذا، نساجی، چرم، چوب، پلاستیک و … میتوان نام برد.

توزیع

یکی از مهمترین چالشهای مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انتقال کالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است که مدیر بازاریابی با آن مواجه است. اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کانالهای توزیع، همانند پخش عمده کیف به این دلیل است که واحد صنفی مجبور است برای مدتی طولانی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند. چراکه چندین سال طول می‌کشد یک سیستم توزیع بطور مطلوب مستقر شود و به آسانی قابل تغییر نیست.

تعریف توزیع و کانالهای توزیع

توزیع: یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده‌ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. بعبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد.

کانال توزیع: مجموعه‌ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می‌کند.
نقش کانال‌های توزیع

یک کانال توزیع علاوه بر انتقال کالا از تولید کننده به مصرف‌کننده، صرفه‌جویی در زمان، متصل کردن مالکان کالا و مشتریان، وظایف مهم دیگری نیز بعهده دارد. مهمترین این وظایف عبارتند از:

_ جمع‌آوری اطلاعات لازم از منابعی مانند مشتریان بالقوه و کنونی، شرکتهای رقیب و سایر عوامل و نیروهای فعال در محیط بازاریابی.

_ مذاکره با مشتریان بمنظور افزایش انگیزه‌های لازم خرید در آنها

_ حصول توافق در مورد شرایط خرید و انتقال تملک و مالکیت داراییها

_ سفارش گرفتن از مشتریان عمده و سفارش دادن به شرکتهای تولیدکننده

_ تامین وجوه لازم و مقادیر لازم محصول در کانال توزیع

_ بر عهده گرفتن بخشی از ریسکهای مربوط به کانالهای توزیع

_ تهیه انبارهای لازم به منظور انبار کردن و نقل و انتقال کالاهای فیزیکی

_ پرداخت وجوه لازم از جانب خریداران و از طریق بانکها و سایر مؤسسات مالی

سطوح کانال‌های توزیع

تولید کننده و مشتری نهایی بخشی از کانال توزیع را تشکیل می‌دهند. برای نشان دادن طول یک کانال از چندین واسطه استفاده می‌شود.

کانال “سطح صفر” که کانال بازاریابی مستقیم نیز نامیده می‌شود از یک تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی تشکیل می‌شود. کانال “سطح یک” شامل یک واسطه مانند خرده فروش است. کانال “سطح دو” دارای دو واسطه و کانال “سطح سه” دارای سه واسطه است. از دیدگاه تولید کنندگان هرچه تعداد واسطه‌ها بیشتر شود، کسب اطلاعات در مورد مصرف‌کننده نهایی و اعمال کنترل بر آنها نیز دشوارتر خواهد شد.

استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع

یکی از مهمترین تصمیمات برای عرضه محصول، در حوزه تعیین تعداد واسطه‌ها اخذ می‌شود. در این راستا سه گزینه به شرح زیر مطرح ‌است:

  1. 1. توزیع گسترده: این استراتژی که توزیع محصولات در تعداد زیادی خرده‌فروشی را شامل می‌شود، بیشتر در حوزه مواد مصرفی و کالاهای متداول و روزمره کاربرد دارد. چراکه عموماً مردم حاضر نیستند برای خرید کالاهایی مانند ماست و صابون، مسافت زیادی را طی کنند بلکه انتظار دارند در نزدیکترین خرده‌فروشی به آن دسترسی داشته باشند. بنابراین اغلب تولیدکنندگان مواد غذایی و محصولات متداول از این استراتژی استفاده می‌کنند تا دسترسی عامه مردم به محصولات خود را در بالاترین حد ممکن فراهم سازند.
  2. 2. توزیع گزینشی: در این شیوه توزیع، خرده‌فروشانی برای عرضه محصول مورد نظر در مناطق مختلف انتخاب می‌شوند. تعداد واسطه‌ها در این حالت از توزیع گسترده کمتر و از توزیع انحصاری بیشتر است. این استراتژی توزیع، بیشتر برای لوازم خانگی و اصولاً کالاهای مغازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، چراکه مشتریان این نوع کالاها انتظار ندارند این قبیل محصولات را حتماً در محل زندگی خود بیابند.
  3. 3. توزیع انحصاری: در این شیوه، در هر منطقه یک واسطه بعنوان نماینده انحصاری انتخاب می‌شود. در این استراتژی، تعداد واسطه‌ها بسیار کمتر از دو نوع دیگر بوده و بیشتر در مورد محصولات ویژه همانند پخش عمده کیف ,  اتوموبیل و لباسهای خاص (برند)مورد استفاده قرار می‌گیرد. چراکه مشتریان وفادار به این نوع محصولات با کمال علاقه حاضرند برای دستیابی به محصول مورد نظر مسافت زیادی را طی کنند.

مراحل طراحی کانال‌های توزیع

مراحل طراحی کانال توزیع به صورت زیر است:

  1. 1. تحلیل نیازهای خدماتی مشتریان: در این مرحله نیازهای مشتریان بصورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مقدار خرید، زمان انتظار، تعداد عرضه‌کنندگان، میزان تنوع محصولات و خدمات پشتیبانی مورد انتظار مشتریان در این مرحله مشخص می‌شوند.
  2. 2. تعیین اهداف کانال توزیع و شناسایی محدودیتها: در این مرحله با توجه به ویژگیهای هر محصول، هدفهای کانال‌های توزیع آن مشخص می‌شود. تصمیم در مورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن واسطه‌ها در کانال توزیع در این مرحله اتخاذ می‌شود. علاوه بر این محدودیتهایی که در سیستم توزیع ممکن است وجود داشته باشد، در این مرحله مشخص می‌شود. کانال‌های توزیع شرکتهای رقیب و قوانین و مقررات حاکم از جمله این محدودیتها هستند.

3.تعیین گزینه‌های موجود (کانال‌های توزیع موجود): پس از بررسی میزان خدمات مورد درخواست مشتریان و تعیین اهداف کانال توزیع در این مرحله باید به شناسایی کانال‌های موجود در بازار پرداخته شود. انواع واسطه‌های موجود، تعداد واسطه‌های مورد نیاز، و شرایط و مسئولیتهای هر یک از واسطه‌ها در این مرحله مشخص می‌شود.

  1. 4. ارزیابی گزینه‌های مختلف و انتخاب: پس از تعیین کانالهای توزیع قابل استفاده، باید یکایک آنها را با توجه به سه معیار اصلی اقتصادی، اعمال کنترل و سازگاری با شرایط، مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. سپس باتوجه به نتایج حاصل از ارزیابی نسبت به انتخاب کانال یا کانال‌های توزیع مناسب اقدام ‌شود.
  2. 5. عقد قرارداد و کنترل: بعد از مشخص شدن کانال یا کانال‌های توزیع، باید افراد مورد نیاز در این کانال‌ها انتخاب شده، آموزش داده شوند، در آنها ایجاد انگیزه شده و نهایتاً آنها را مورد ارزیابی قرار داد. از آنجاکه محیط بازاریابی و چرخه عمر محصول ثابت نمی‌مانند، باید همیشه آمادگی لازم برای تغییر بندهای قرارداد و انجام اقدامات اصلاحی در کانال‌های انتخاب شده را داشت.

عوامل موثر در ایجاد تعارض در کانال توزیع

ممکن است در جریان استقرار کانال یا کانال‌های توزیع، اختلافات و تعارضاتی بوجود آید. لذا لازم است دلایل بروز این تعارضات را شناخت و برای پیشگیری و برطرف کردن آنها چاره‌جویی کرد. مهمترین دلایل بروز

تعارض در کانال‌های توزیع عبارتند از:

_ ناسازگاری در اهداف: به عنوان مثال ممکن است یک تولیدی کیف در تهران  بخواهد از طریق عرضه محصولات ارزان قیمت بسرعت در بازار رسوخ کند. در مقابل، فروشگاهها ترجیح دهند که در کوتاه مدت به سودهای بالاتر دست پیدا کنند. این ناسازگاری در اهداف می‌تواند باعث بروز اختلاف و تعارض شود.

_ روشن نبودن نقشها و حقوق: بعنوان مثال در حالی که نمایندگیها می‌کوشند محصولات شرکت را به مشتریان بفروشند، شرکت تصمیم بگیرد تعداد زیادی از محصولات را توسط نیروی خود به بازار عرضه کند. در چنین مواردی ممکن است محدوده فعالیت و میزان فروش نسیه، موجب بروز اختلافاتی شود.

_ اختلاف در ادراک: بعنوان مثال ممکن است با افزودن کانالهای جدید توسط شرکت، موجبات بروز تعارض در کانال توزیع فراهم شود.

_ وابستگی زیاد: بعنوان مثال در فروشگاهها یا نمایندگیهایی که بصورت انحصاری نمایندگی شرکت را بعهده دارد، سود این فروشگاهها و نمایندگیها تحت تاثیر تصمیمات قیمت‌گذاری و تولید شرکت قرار می‌گیرد. این امر می‌تواند بصورت بالقوه موجب بروز تعارض شود .

کانال تلگرام ما

امام جمعه اصفهان: آیت الله صادقی

 

به گزارش ایرنا، آیت الله ‘ سیدیوسف طباطبایی نژاد ‘ روز چهارشنبه در همایش بزرگداشت آیت الله سید محمد علی صادقی رئیس سابق حوزه علمیه اصفهان افزود: آیت الله صادقی بهترین مصداق عالم شیعه است که در روایت فوق ذکر شد.
وی اضافه کرد: هرچه ایشان را ملاقات کردم یا در حال درس و بحث بود و یا در راه حرم که بیشتر با استاد خویش مرحوم آیت الله فانی ارتباط داشت.
مدیر حوزه علمیه اصفهان در ادامه با اشاره به جایگاه علم و عالم در اسلام، گفت: امیرالمومنین(ع) در مورد علم کلمات فراوانی دارند که می فرمایند رأس همه خوبی ها علم است.


وی با بیان اینکه علم مورد سفارش اسلام نیاز جامعه اسلامی است، افزود: آنچه در روایات به عنوان عالم یاد شده عالم دینی است.
امام جمعه اصفهان از افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل و معارف اهل بییت(ع) را گسترش می دهند بعنوان مرزبانان اسلام نامبرد و افزود: این افراد مرزی را نگهبانی می کنند که در یک طرف نیروهای شیطان قرار دارند و مردم را با فریب های شیطان آشنا می کنند تا در دام شیاطین گرفتار نشوند.
وی با بیان اینکه حوزه نجف پس از بیرون راندن علمای ایرانی توسط صدام ضربه سنگینی دید، خاطرنشان کرد: بهترین علمایی که در حوزه نجف زبانزد بودند، ایرانی ها بودند و این علما در کشور پخش شدند و هرکجا که قرار گرفتند منطقه ای را روشن کردند.
آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه آیت الله صادقی وقتی به اصفهان آمدند، شاگردان خوبی را تربیت کرد، گفت: ایشان تا آخرین لحظه عمر با برکت خود در راه تربیت و روشنگری تلاش کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه علما در کهنسالی نیز دست از ترویج علم بر نمی دارند، بیان کرد: همانطور که آموزش علم دائمی است و باید تا پایان عمر تعلیم شود، آموختن علم هم دائمی است زیرا تا آخر عمر هرچه تلاش کنیم نمی توانیم قطره ای از علم اهل البیت (ع) را بیاموزیم.
وی در توصیه ای گفت: همه ما باید به اندازه وسعمان برای اسلام تلاش کنیم و براین اساس پیری و بیماری نباید باعث توقف فعالیت علمی شود و همانطور که نماز را باید تا زمانی که جان داریم اقامه کنیم باید تا پایان عمر فعالیت علمی داشته باشیم.
عضو خبرگان رهبری اظهار کرد: اگر کسی به اندازه وسعش برای خدا کار کند مورد لطف خدا و لطف مردم قرار می گیرد و خدای تعالی عزت این مومن را در دل مردم قرار می دهد.

*** تجلیل از مفاخر در دستور کار حوزه علمیه اصفهان است
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان نیز در این همایش گفت: تجلیل از مفاخر در دستور کار حوزه علمیه اصفهان است و این معاونت، تجلیل از بزرگان دینی و محققان و پژوهشگران را وظیفه خود می داند.
حجت الاسلام و المسلمین ‘ محسن جلالی’ اظهار کرد: معرفی چنین الگوها و اسوه هایی همچون آیت الله صادقی به طلاب جوان و مردم شهر اصفهان را از وظایف خود می دانیم.
وی با بیان اینکه تقریرات غنی از آن مرحوم برای ما به یادگار مانده است، گفت: براساس تلاش یکی از شاگردان آن مرحوم، 17 جلد تقریر از ایشان تهیه شده که می تواند منبع خوبی برای طلاب جوان باشد.
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان بیان کرد: ستادی برای تنظیم کتب و نگاشته های برجای مانده از آن مرحوم تشکیل شده است.
همایش بزرگداشت بیست و یکمین سالگرد ارتحال آیت الله سید محمد علی میر محمد صادقی، رئیس سابق حوزه علمیه اصفهان روز چهارشنبه در مدرسه صدر بازار اصفهان برگزار شد.

کمبود 800 هزار پرستار در کشور، طبق استاندارد نوین

دکتر سیدرضا مظلوم روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس استانداردهای نوین و در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا به ازای هر هزار نفر جمعیت باید یک پرستار فعالیت داشته باشد.


وی با بیان اینکه در ایران شاخص تعداد پرستار به ازای تخت های بیمارستانی مد نظر است، اظهار کرد: بر اساس شاخص کشوری به طور میانگین باید به ازای هر تخت فعال 1.7 پرستار و بر طبق شاخص جهانی به ازای هر تخت 2.6 پرستار فعالیت داشته باشند.
وی شمار شاغلان بخش پرستاری در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی کشور را 150 هزار نفر عنوان کرد و افزود: 70 درصد از پرستاران کشور زن و 30 درصد مرد هستند.
مظلوم خاطر نشان کرد: هم اینک به طور متوسط به ازای هر تخت بیمارستانی 9 دهم نیروی پرستاری در ایران فعال هستند.
وی کمبود پرستار در ایران با احتساب تخت را بر اساس شاخص کشوری 150 هزار نفر و بر اساس شاخص جهانی 230 هزار نفر عنوان کرد.
رئیس نظام پرستاری مشهد ادامه داد: کمبود نیروی پرستاری در کشور باعث شده که هم اکنون در بخش های مراقبت های ویژه یک پرستار از سه بیمار و در بخش های عمومی یک پرستار از حدود 15 بیمار پرستاری کند که این شرایط فشار مضاعفی را بر نیروی پرستاری وارد کرده است.
مظلوم، شمار تخت های فعال بیمارستانی کشور را 140 هزار تخت عنوان کرد که 24 هزار مورد آن در سه سال گذشته دایر شده است.
نائب رئیس شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: در سه سال گذشته 16 هزار نیروی پرستاری در سطح کشور جذب شده اند و این در حالی است که سالانه حدود پنج هزار پرستار در ایران بازنشسته می شود و از سوی دیگر تعداد تخت های بیمارستانی در این مدت رشد چشمگیری داشته است.
وی تصریح کرد: بنابراین در سالهای اخیر نه تنها کمبود نیروی پرستاری در ایران جبران نشده بلکه عملا بر میزان کمبودها نیز با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی افزوده شده است.
رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد در پایان گفت: هم اکنون هفت هزار پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.
پنجم جمادی الاول، مصادف با زادروز حضرت زینب (س)، در ایران روز پرستار نام گرفته است.

*دیگر اخبار برجسته شهرآرا آنلاین به شرح زیر است:
– مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی: اقدامات زیادی در حوزه سلول‌های بنیادی آغاز شده است
آموزش و پرورش خراسان رضوی: مهشید اشتری منعی برای ادامه تحصیل ندارد
– فیروزه نیشابور به مشهد نمی‌رسد / بی‌ توجهی به فیروزه‌تراشی، آینده این هنر را تهدید می ‌کند
– رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد: ساختار الیت بدون هیچ‌گونه مماشاتی، متناسب با وضعیت مطلوب اصلاح می‌شود

*پایگاه خبری تابناک رضوی:
– احتمال وقوع زلزله شدید اطراف مشهد تا 5 سال دیگر
– عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد: باید دیدگاه جامعه نسبت به پرستاران تغییر کند
– طبق توافق اولیه؛ شهرداری پیشخوان آرامگاه فردوسی را برای مدت 25 سال تحویل می‌ گیرد

*پایگاه خبری قدس آنلاین:
– کشاورزان شهرستان جوین رغبتی به بیمه کردن محصولات خود ندارند
– فرماندار: فرصت سوزی در تربت جام کافی است
– رئیس شبکه دامپزشکی جغتای: 200 کیلوگرم دنبه فاسد و غیرمجاز در جغتای معدوم شد

*پایگاه خبری صبح توس:
– تنها 16 فیلم به مشهد می آید؛ جشنواره فیلم فجر در انحصار تهیه کنندگان
– جشنواره بین‌المللی هنرهای نمایشی «جیگی جیگی» در مشهد
– معاون وزیر علوم: اغلب دانشجویان بازداشت شده در اغتشاشات اخیر آزاد شدند
– مدیر منابع آب قوچان: سطح منابع آب زیرزمینی قوچان سالانه 92 سانتیمتر افت می کند/ وضعیت آب در قوچان بحرانی است

حاشیه سود ۲۰ درصدی تولیدکنندگان در ایران

حاشیه سود ۲۰ درصدی تولیدکنندگان در ایران

یک کارگاه با کارآفرینی برای شش تا ده نفر نیاز به ۶۰ میلیون سرمایه اولیه دارد

که بخش قابل‌توجهی از آن به خرید مواد اولیه و دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

در شرایطی که کسب‌وکارها در جهان روزبه‌روز در حال تغییر است هنوز هم برخی کسب‌وکارهای سنتی که از بزرگان به میراث گذاشته می‌شوند جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. یکی از کسب‌وکارهایی که علاقه‌مندان فراوان به‌خصوص در میان جوانان دارد راه‌اندازی کارگاه تولید کیف و کفش چرم است که قدمتی به درازای تاریخ دارد. کیف، کفش، کمربند، کت و بسیاری دیگر از محصولات را می‌توان از چرم تهیه کرد.

به گزارش نیوز نکته قابل‌توجه استفاده از محصولات چرمی آن است که باگذشت هزاران سال از این صنعت، اما همچنان این محصولات در بین مردم دارای ارزش بالایی است. همین جایگاه ویژه در میان مشتریان و مصرف‌کنندگان باعث ایجاد اشتیاق برای راه‌اندازی یک کارگاه تولیدی کیف و کفش چرم می‌شود.

شاید در نگاه اول این کار را یک کار سنتی و ساده بینید اما در میان تغییرات فراوانی که کسب‌وکارهای مختلف به خود دیده‌اند، تولیدی کیف و کفش چرم هم به چرخه صنعتی شدن پیوسته و از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا بهره می‌گیرند. درست است که کار دست استادکاران در میان مصرف‌کنندگان جایگاه دیگری دارد اما تجهیزات جدید به کمک استادکاران آمده و محصولات متنوعی را روانه بازار کرده است.

تجهیزات همیشه در راه‌اندازی یک کارگاه حرف اول را در اختصاص بخش قابل‌توجهی از سرمایه اولیه می‌زنند. بدون شک بررسی سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نیاز به تحلیل مواردی است که باید آن‌ها را تهیه و تدارک دید.

سرمایه اولیه: بررسی میزان سرمایه اولیه برای راه‌اندازی کسب‌وکار؟ این سرمایه در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود؟ تجهیزات موردنیاز این کسب‌وکار چه میزان از سرمایه را از آن خود می‌کنند؟

آن‌چنان‌که به نظر می‌رسد یک کارگاه تولیدی کیف و کفش چرم وسایل اولیه سنگین و گران‌قیمتی ندارد. یک کارگاه با تعداد کارگران ۱۵ تا ۲۰ نفر را می‌توان یک کارگاه معمولی سودآور تلقی کرد. برای راه‌اندازی چنین کارگاهی باید یک دستگاه پرس با متوسط قیمتی ۹ تا ۱۰ میلیون تهیه کرد.

 
یک کارگاه با کارآفرینی برای شش تا ده نفر نیاز به ۶۰ میلیون سرمایه اولیه دارد که بخش قابل‌توجهی از آن به خرید مواد اولیه و دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

چرخ راسته‌دوز به قیمت ۲ میلیون تومان،‌میزکار صنعتی بزرگ به قیمت یک‌میلیون تومان،‌ دستگاه برش باقیمت ۶ تا ۷ میلیون تومان، چرخ بطر به قیمت ۴ تا ۵ میلیون تومان و دستگاه چسب زن با میانگین قیمتی ۴ میلیون مهم‌ترین ملزومات یک کارگاه تولیدی کیف و کفش چرم هستند. البته کارگاه مانند تمامی کارگاه‌ها به ملزومات ریز مانند جعبه‌ابزار، انواع قیچی‌ها، انواع نخ‌ها و … نیاز دارد که مجموع این ملزومات هم به بیش از دو میلیون تومان هم نمی‌رسد.

محمدحسن قیومی صاحب یک کارگاه تولیدی کیف و کفش چرم در میدان بهارستان می‌گوید «راه‌اندازی کارگاه در وهله اول نیاز به مجوز دارد که باید از اتحادیه مربوطه دریافت کرد. همیشه کارگاه‌های بزرگ صنعتی در اولویت دریافت مجوز قرار دارند اما دریافت مجوز کارگاه دشوار و سخت نیست کافی است که اجاره‌نامه ملک و مدارک معتبر شناسایی را به اتحادیه ارسال و پس از مدتی پیگیری، مجوز را دریافت کنید.

نکته قابل‌توجه این است که راه‌اندازی این کارگاه‌ها نیاز به دریافت مدرک و گذراندن دوره‌های آموزشی ندارد. با یک سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به‌راحتی می‌توان بهترین ابزارآلات را برای کارگاه تهیه‌کرده و حدود ۱۵ نفر را مشغول به کارکرد.»

به گفته وی «یک کارگاه تولید محصولات چرمی از ده متر تا چند هزار متر می‌تواند قابل توسعه باشد و بسته به تعداد و نوع تولید می‌تواند از دستبند چرمی تا روکش صندلی هواپیما و… تولید کند. یک کارگاه معمولی می‌تواند حدود شش یا هفت نفر را مشغول به کار کند، البته بستگی به گستره تولید دارد و حتی می‌تواند تا دویست نفر هم مشغول به کار نماید.

کارگاهی که بتواند حدود شش نفر را مشغول به کار کند نزدیک به شصت میلیون تومان سرمایه می‌خواهد، مواد اولیه برای کارگاه بیشتر چرم خام است که می‌توان آن را از جاهای مختلفی ازجمله کارخانه‌های چرم دولت‌آباد تهران، تبریز، همدان و ورامین تهیه کرد.

به لحاظ کیفیت و قیمت نیز چرم گاو از هر پا (سی سانت در سی سانت) از هفت هزار تومان تا چهارده هزار تومان است؛ اما علاوه بر چرم به موادی مانند چسب، نخ آستر و یراق نیاز است از این ۶۰ میلیون حدود ۲۰ میلیون تومان را باید به‌عنوان ودیعه برای اجاره مغازه در نظر گرفت که با این میزان ودیعه باید بین ۷ تا ۸ میلیون تومان اجاره درجاهایی مانند باغ سپه اجاره پرداخت کرد.

اما این کارگاه را می‌توان در خارج از شهر راه‌اندازی کرده و به قیمت بسیار پایین‌تری رهن و اجاره پرداخت کرد. میزان فروش یک محصول ارتباط چندانی به محل کارگاه ندارد و بیشتر به نوع محصول تولیدشده و مهارت بازاریابی و فروش محصولات دارد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک کارگاه با کارآفرینی برای شش تا ده نفر نیاز به ۶۰ میلیون سرمایه اولیه دارد که بخش قابل‌توجهی از آن به خرید مواد اولیه و دستگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. اما تهیه ۶۰ میلیون هم برای بسیاری از افراد کار سخت و دشواری است که پس از تهیه و تأمین آن نمی‌توان بی‌گدار به آب زد و در هر کسب‌وکاری سرمایه‌گذاری کرد. بررسی چالش‌ها و ریسک‌های تولید و بازار به صاحب کسب‌وکار کمک می‌کند تا سرمایه در موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری کرده و نسبت به بازگشت آن اطمینان و شناخت پیدا کند.

چالش‌ها و ریسک‌ها: کسب‌وکار با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو است؟ صاحب کسب‌وکار چه ریسک‌هایی را باید به جان بخرد؟ این ریسک‌ها چگونه برطرف می‌شود؟

عباس بهمندی مدیر کارگاه تولیدی مرجان چرم می‌گوید «به نظر من یکی از مشکلات و ریسک‌های کار نقد پرداخت نکردن مشتریان و چک دادن آن‌ها است. داشتن فروش و بازاریابی در شرایط رکود بازار هم چندان سخت نیست. این کالا به‌عنوان یک کالای مصرفی در بازار ارائه می‌شود اما بیشتر مشتریان برای محصول سفارش‌های خود چک حداقل ۳ ماهه و بیشتر به تولیدکننده ارائه می‌کنند. درنتیجه باید حقوق کارگران،‌سرمایه موردنیاز برای تهیه مواد اولیه سفارش‌های آتی، اجاره ماهیانه و سایر هزینه‌های کارگاه را تا سه ماه داشت در غیر این صورت کارگاه نمی‌تواند به حیات خود ادامه بدهد.»

به گفته وی «این مشکل باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان به سری‌دوزان برندهای معتبر تبدیل شوند و برای جایگاه‌سازی محصولات خود تلاش نکنند. از سوی دیگر محصولات چینی و دست چندم خارجی با کپی از نمونه‌های معتبر داخلی باعث به وجود آمدن بی‌اعتمادی در بازار می‌شوند و ممکن است به جایگاه محصول در میان مشتریان آسیب بزنند. همین موضوع باعث شده تا بازار در دست تولیدکنندگان صنعتی قرار بگیرد و چرم طبیعی تنها با ظرفیت ۴۰ درصدی خود در بازار فعالیت کند.

درحالی‌که برای داشتن یک مجموعه بزرگ صنعتی نیاز به سرمایه‌ای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است و راه‌اندازی چنین کسب‌وکاری برای هرکسی آسان و ساده نیست. همچنین به دلیل نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار در کشورمان امروز واحدهای مرتبط با تولید کیف و کفش یا حتی دیگر مصنوعات چرمی در کشورمان خوب‌شکل نگرفته‌اند و سرمایه‌‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام‌نشده است.

به‌عنوان‌مثال برای تولید کمربند نمی‌توانیم سگک یا حتی آرم چدنی مناسبی پیدا کنیم و باید با مراجعه به بازار چین که انبوهی از تولید‌کنندگان لوازم و زیورآلات موردنیازمان در آنجا تولید می‌شود اقدام به واردات کنیم که همین امر بلای جان تولید کشورمان شده است چون وقتی تولید‌کننده وارد این بازار می‌شود با یک حساب سرانگشتی درمی‌یابد که بهتر است برای تولید کل محصول موردنظر از توانمندی فراوان و تیراژ بالای تولید در چین استفاده کند و از خیر تولید در بازار ایران بگذرد.»

در حال حاضر بازار چرم کشور یکی از مشکلات صنایع وابسته به چرم در ایران این است که بیشتر تولید چرم ایران در بخش چرم سبک (چرم گوسفندی) بوده است و ازآنجاکه بیشتر مصرف این نوع چرم در کیف و پوشاک چرمی بوده است تولید‌کنندگان به‌ناچار این چرم را به‌صورت خام صادر کرده و به‌جای آن چرم سنگین را که ماده اولیه تولید کفش بوده است وارد می‌کردند.

این روند ارزش‌افزوده مناسبی برای کشورمان نداشت، اما مدتی است با شروع به کار برخی برندهای مطرح تولید پوشاک چرمی تقریبا به حالت تعادل رسیده است؛ و به نظر می‌رسد با توسعه این مشاغل بتوان بر میزان رشد اشتغال‌زایی در کشور تأثیر گذاشت. حال باید بررسی کرد که این کسب‌وکار ازنظر اشتغال‌زایی چه نقشی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

میزان اشتغال‌زایی این کسب‌و‌کار چقدر است؟ این کسب‌و‌کار برای چند نفر و چگونه اشتغال‌زایی می‌کند؟ حاشیه سود آن چقدر است؟

همان‌طور که گفته شد یک کارگاه متوسط و سود ده باید بین ۱۵ تا ۲۰ نفر کارگر داشته باشد. یک کارگاه برای ادامه حیات باید سود ده باشد. موسی قنبری مدیر کارگاه چرم کارد می‌گوید «در حال حاضر بازار در شرایطی قرار دارد که سفارش‌ها به‌صورت روزانه انجام می‌شود و یک کارگاه سود ده به‌صورت روزانه تقریب تولید ۵۰ جفت کیف و کفش را سفارش می‌گیرد که این تولیدات در چهار سری و هر سری ۱۲ جفت تولید می‌شود.

به‌طور متوسط هر جفت کفش دخترانه برای تولیدکننده ۴۰ هزار تومان هزینه مواد اولیه دارد که باید به آن هزینه‌های دستمزد، هزینه‌های دوخت و اضافه کردن زیپ، سگک، دکمه و … را اضافه کرد. قیمت تمام‌شده این محصول حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود. تولیدکننده به‌صورت متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بر قیمت تمام‌شده ارزش‌گذاری می‌کند و بنکدار حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به قیمت آن اضافه می‌کند و به مغازه‌داران می‌فروشد،  مجموع این‌ها حدود ۶۵ هزار تومان قیمت خرید یک کفش چرم زنانه می‌شود درحالی‌که یک کفش چرم در مغازه‌ها باقیمت متوسط ۱۵۰ هزار تومان خریدوفروش می‌شود. به عبارتی فروشندگان برای یک جفت کفش حدود ۳۶ درصد حاشیه سود در نظر می‌گیرند.

اما این محصول برای تولیدکننده با حاشیه سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید می‌شود. البته اگر هر تولیدی روزانه ۵۰ سفارش ۶۵ هزارتومانی داشته باشد. روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ و ۵۰ هزار تومان سفارش نقدی دارد. اگر ۲۰ درصد از این مبلغ را سود خالص در نظر بگیریم حدود ۶۵۰ هزار تومان می‌شود. حال می‌توان گفت که این کارگاه ماهیانه نزدیک به ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، اما این مبلغ در ماه‌هایی از سال مانند دی و بهمن به دلیل سفارش‌های شب عید به بیش از ده برابر رسیده و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به کمترین میزان خود می‌رسد؛ اما برخی از کارگاه‌ها که با دستگاه‌ها و نیروهای کمتری کار می‌کنند نهایتا در ماه ۳ تا ۴ میلیون درآمد دارند که نمی‌توان آن‌ها را در دسته کارگاه‌های سود ده قرارداد. البته بیشتر این کارگاه‌ها در حاشیه شهر و با نیروی کار ارزان‌قیمت فعالیت می‌کنند که کارگران افغان بیشترین فعالان این کسب‌وکارها هستند

تور استانبول

تور استانبول

رستوران سان ست گریل استانبول

بیش تر گردشگران تور استانبول که به این شهر سفر می کنند علاقه ی زیادی به وقت گذراندن در رستوران های لوکس استانبول دارند که خوشبختانه این شهر پر از رستوران های لوکس و متنوع که میزبان بسیار خوبی برای مهمانان تور استانبول می باشند. رستوران های استانبول چه سنتی و چه مدرن انواع غذا های ترکی و بین المللی سرو می شود جز معدود رستوران های این شهر که غذا ها و منو های خاصی را طبخ و سرو می کنند. اگر در کنار غذا های بین المللی و ترکی به غذا های گریل شده علاقه دارید به رستوران سان ست گریل استانبول بروید این رستوران یکی از رستوران های معروف و معتبر استانبول به حساب می آید. رستوران سان ست گریل استانبول نزدیک رستوران اولوس ۲۹ بر روی تپه اولوس قرار دارد و منظره ای خیره کننده از تنگه بسفر و قسمت آسیایی استانبول آماده پذیرایی از مسافران تور استانبول می باشد. رستوران دارای یک فضای داخلی کلاسیک و یک فضای آزاد و محیطی دلچسب می باشد که شما گردشگران تور استانبول می توانید به انتخاب خود در هر کدام از این فضا ها که خواستید روز لذت بخشی را در کنار عزیزانتان سپری کنید.

*********************************************************

رستوران چانگا استانبول

رستوران چانگا در سال ۲۰۰۷ برنده بهترین رستوران در استانبول شد که این جایزه به دلیل دکوراسیون و دیزاین داخلی به رستوران تعلق گرفت. رستوران چانگا در ساختمان نوا در منطقه تکسیم شهر استانبول هر روزه پذیرای مهمان تور استانبول می باشد. منو رستوران شامل انواع غذا های ترکی, استانبولی و بین المللی می باشد که شما مسافران تور استانبول با هر ذائقه ای که باشید می توانید در این رستوران لذت کافی را از خوردن غذای مورد علاقه تان در کنار عزیزانتان ببرید. با انتخاب تور استانبول با سفر به این شهر پر از جاذبه امکان وقت گذراندن در این رستوران برای شما گردشگران تور استانبول و عزیزانتان فراهم خواهد شد.

*********************************************************

رستوران میکلا استانبول

رستوران میکلا در سال ۲۰۱۵ در بالا ترین طبقه هتل مارمارا استانبول برای پذیرایی از مهمانان                     تور استانبول افتتاح شد. هنگام افتتاح این رستوران سر و صدای زیادی به پا شد و رستوران مشتریان بسیاری را به دلیل منو خاصی که ارائه می دهد و همچنین به دلیل منظره بسیار زیبایی که دارد جذب کرد و هنوز هم مشتریان زیادی را دارد و در رده چهارم لیست برترین رستوران های استانبول قرار گرفته است. منوی رستوران ترکیبی از غذاهای ترکی و اسکاندیناوی می باشد و طرفداران بسیاری دارد. با انتخاب تور استانبول برای سفر امکان استفاده از این رستوران برای شما مهمانان تور استانبول فراهم خواهد شد.

*********************************************************

تور استانبول

تور استانبول

رستوران ۳۶۰ استانبول

رستوران ۳۶۰ در منطقه بیگلو, خیابان استقلال, طبقه آخر ساختمان Misir آماده پذیرایی از مسافران              تور استانبول می باشد. منوی رستوران بسیار متنوع است و شامل انواع غذاهای ترکی و بین المللی می باشد. شما مهمانان تور استانبول به راحتی می توانید از داخل رستوران ۳۶۰ نمایی ۳۶۰ درجه کلیسای St.Antoine, تنگه بسفر, قصر سلطنتی  Higa Sophiaa و دریای مرمره را نظاره گر باشید. اگر می خواهید نمای کامل شهر استانبول را در سفرتان مشاهده کنید با تور استانبول همراه شوید و به این رستوران معروف و پرطرفدار سر بزنید.

*********************************************************

هتل کرون پلازا هاربیه استانبول

هتل کرون پلازا هاربیه استانبول یکی از هتل های ۵ ستاره استانبول می باشد که در منطقه تقسیم استانبول واقع شده است و از زنجیره هتل های اینترکنتیننتال می باشد و دارای ۳۶۰ اتاق با امکانات کامل می باشد. سرویس دهی هتل به صورت BB می باشد. از جمله امکانات هتل می توان به ۲ رستوران, ۲ کافه, استخر سرپوشیده, سونا, جکوزی, خدمات ماساژ, سالن بدنسازی, حمام ترکی, خدمات ماساژ پوست و … اشاره نمود. فاصله هتل تا فرودگاه بین المللی آتاتورک ۲۴ کیلومتر می باشد. در سفرتان با تور استانبول امکان اقامت در این هتل ۵۵ ستاره برای شما و عزیزانتان فراهم خواه شد تا از سفر خود لذت ببرید.

*********************************************************

هتل کورت یارد ماریوت استانبول

هتل کورت یارد ماریوت استانبول یکی از هتل های ۵ ستاره استانبول می باشد که دارای ۲۶۴ اتاق با امکانات کامل می باشد و در منطقه کوچک چکمه آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران تور استانبول می باشد. سرویس دهی هتل به صورت BBB می باشد. معماری هتل بسار مدرن و به روز می باشد و ساختمان هتل در کنار رودخانه Nevaa بنا شده است. امکانات هتل شامل رستوران, کافی شاپ, استخر, سونا, جکوزی, حمام ترکی, خدمات ماساژ, باشگاه بدنسازی, مرکز سلامت و … می باشد. فاصله هتل تا مرکز شهر استانبول ۳۰, تا فرودگاه آتاتورک ۷ و تا فرودگاه سابیها ۶۳ کیلومتر می باشد. در سفرتان به استانبول امکان اقامت در این هتل برای شما و عزیزانتان فراهم خواهد شد تا سفر خوشی را تجربه کنید.

تور استانبول

تور استانبول

*********************************************************

هتل هرا مونتاگنا استانبول

هتل هرا مونتاگنا استانبول یکی از هتل های ۳ ستاره استانبول می باشد که در منطقه تقسیم واقع شده و دارای ۲ اتاق با امکانات کامی و سرویس دهی  به صورت BB می باشد. فاصله هتل تا مرکز خرید معروف نشان تاشی و میدان تقسیم ۶۰۰۰ متر می باشد و به مراکز تجاری و مراکز خرید, خیابان استقلال, نشان تاشی, عثمان بی, مراکز تفریحی, مناطق تاریخی و ایستگاه مترو نیز نزدیک می باشد و رفت و آمد را برای مهمانان تور استانبول راحت می کند. فاصله هتل تا فرودگاه بین المللی آتاتورک ۳۰۰ و تا فرودگاه سابیها ۴۸۸ کیلومتر می باشد. در سفرتان به استانبول امکان این را دارید که در این هتل اقامت داشته باشید و سفر خوشی را تجربه کنید.

تور ترکیه

تور ترکیه

در مورد تور ترکیه بدانیم:

مدارک مربوط به تور ترکیه از قبیل بلیط هواپیما ، واچر هتل و.. همگی به صورت الکترونیکی صادر میگردد

بنابراین مسافرانی که از شهرهای دیگر اقدام به رزرو تور مینمایند و یا مسافرانی که به دلیل وقت کم قادر

به مراجعه حضوری نیستند میتوانند به صورت تلفنی

اقدام به رزرو تور نموده و مدارم مربوط به تور ترکیه را از طریق ایمیل ، فاکس و… دریافت نمایند .

تور ترکیه

تور ترکیه

* تور ترکیه برای شهرهایی مانند استانبول همه روزه و در چندین ساعت پروازی برگزار میگردد .

برای شهرهایی مانند آنتالیا ، مارماریس ، کوش آداسی ، بدروم ، مارماریس

نیز این تورها در فصلهایی که شرایط آب و هوایی مناسبی در این شهرها وجود دارد برگزار میگردد.

* نقشه و راهتمای مربوط به ترکیه در اختیار کلیه مسافران تور ترکیه آژانس قرار میگیرد.

* ساعت چک این و چک اوت هتلها به ترتیب ۱۴:۰۰ و ۱۲:۰۰ میباشد بنابراین در صورتی

که ساعت نشست و برخاست پروازی مسافرین تور ترکیه خارج از این زمان باشد میتوانند وسایل خود را به لابی هتل تحویل داده

و از گشت شهری و یا امکانات لابی هتل استفاده نمایند.

تور ترکیه

تور ترکیه

* برای استفاده هر چه بهتر از زمان سفر به کلیه مسافران محترم تور ترکیه توصیه میشود

پیش از سفر اطلاعات مربوط به جاذبه های گردشگری ، مراکز خرید و… شهر مورد

نظر را از طریق همکاران ما در بخش تور ترکیه آژانس و همچنین منابع و سایتهای معتبر گردشگری دریافت نمایند

* سرویس پذیرایی هتلها برای مسافران تور ترکیه معمولا برای شهر استانبول به

صورت BB ( صبحانه ) و برای شهرهای آنتالیا ، بدروم ، کوش آداسی،

مارماریس به صورت آل و یا یوآل ( صبحانه ، ناهار، شام ، میان وعده رایگان ) میباشد.

تور ترکیه

تور ترکیه

خدمات : پرواز قشم ایر ایرباس – ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه – بلیت رفت و برگشت – یک گشت

شهری با ناهار – ترانسفر فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان

 توجه : برای خروج از کشور داشتن حداقل ۶ماه اعتبار گذرنامه الزامیست .

اسکان 17 میلیون مسافر در واحدهای اقامتی خراسان رضویمهدی فروزان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این عدد را هفت درصد بیشتر از میزان اقامت پارسال اعلام و بیان کرد: ضریب اشغال گنجایش اماکن اقامتی خراسان رضوی طی این مدت بطور متوسط 75 درصد بوده است.
وی 11 میلیون و 152 هزار نفر از این میزان اقامت را فقط مربوط به سه ماه تابستان امسال ذکر و بیان کرد: ظرف شش ماه گذشته سه میلیون و 783 هزار و 523 مسافر در هتلها، سه میلیون و 748 هزار نفر در هتل آپارتمانها، 2 میلیون و 642 هزار نفر در میهمانپذیرها و 2 میلیون و 497 هزار و 960 مسافر نیز در خانه مسافرهای فعال در سطح خراسان رضوی اقامت کرده اند.
سخنگوی ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: میزان اسکان مسافران در کمپها نیز 564 هزار و 601 نفر، در مدارس 2 میلیون و 928 هزار و 991 نفر و در میهمانسراهای دولتی یک میلیون و 792 هزار و 281 نفر ثبت شده است.
طی نیمه نخست امسال خراسان رضوی با محوریت مشهد میزبان 19 میلیون و 200 هزار زائر و مسافر بوده است. بطور متوسط سالانه 27 میلیون زائر و مسافر به این استان سفر می کنند. 2 میلیون نفر از این جمعیت را مسافران خارجی و عموما از کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل می دهند.
خبرنگار: فاطمه یوسفی **انتشار: حسین کریم زاده
1906/1858انتهای پیام /*


ورود اورژانس اجتماعی بهزیستی گیلان برای ساماندهی خانواده چادرنشین در رشتمحمد برهود روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: در پی انتشار خبری در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر زندگی اعضای یک خانواده چهار نفره شامل زن، شوهر، دختر و پسر 25 و 30 ساله در چادر به علت عدم توان پرداخت اجاره مسکن، با پیگیری های مدیرکل بهزیستی گیلان، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بلافاصله تیم اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی با حضور در محل اسکان این خانواده و بررسی صحت موضوع، برای خدمت رسانی و حمایت از این خانواده وارد عمل شد.
وی اعلام گزارش موضوع به کلانتری محل، اسکان دختر و پسر خانواده در منزل اقوام باتوجه به عدم رضایت آنها برای اقامت در مراکز بهزیستی، ساماندهی لوازم این خانواده در منازل همسایگان معتمد تا زمان تامین مسکن مناسب، اسکان مادر در مرکز مداخله در بحران اداره کل بهزیستی گیلان و اسکان پدر در سامانکده شهرداری رشت را از جمله خدمات حمایتی اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی گیلان عنوان کرد.
به گفته برهود ، تیم اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی گیلان برای ارائه خدمات حمایتی – امدادی به این خانواده، عملیات ساماندهی را به دلیل مخالفت خانواده در دو نوبت انجام داد و توانست با پیگیری و خدمات مشاوره ای، این خانواده را برای ساماندهی متقاعد کند.
رئیس روابط عمومی بهزیستی گیلان همچنین از کمک بلاعوض 20 میلیون ریالی سازمان بهزیستی و کمک 20 میلیون ریالی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تامین ودیعه مسکن و ساماندهی این خانواده خبر داد و گفت: بهزیستی گیلان برای تامین بخشی از هزینه اجاره مسکن با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) بعد از روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، اهتمام خواهد داشت.
این خانواده چهارنفره پیش از ساماندهی، برای اسکان روبروی شرکت دخانیات گیلان واقع در جاده فومن چادر زده بودند.
خبرنگار: شادی خورشیدی سدهی ** انتشاردهنده:امیرحسین کبیری
7286/2007انتهای پیام /*


نماینده مجلس عراق: بی تدبیری بارزانی یادآور صدام وحمله به کویت استبه گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه خبری السومریة نیوز، المولی افزود: اقدام مسخره مسعود بارزانی گام یک طرفه ناشی از بی تدبیری است که ما را به یاد صدام حسین دیکتاتور عراق می اندازد که هنگام حمله به کویت، به مخالفت های جهانی اعتنا نکرد و با لجبازی بر موضع خود پافشاری کرد و نتیجه این شد که از حفره ای بیرون آورده شد.
وی خاطر نشان ساخت تاریخ تکرار شده و ما می بینیم که بارزانی مردم کردستان را به ورطه هلاکت سوق می دهد همانطور که قبل از وی صدام مردم عراق را به نابودی کشید.
المولی افزود: تصمیم های مجلس نمایندگان قاطعانه ومحکم است و به جسارت های بارزانی پایان می دهد.
وی تاکید کرد هرگونه همکاری با اقلیم کردستان به دلیل اینکه بارزانی این منطقه را به مسیری نامعلوم هدایت می کند، متوقف شد .
دولت کردستان عراق روز گذشته (پنجشنبه) ضمن اعلام مخالفت با قطعنامه های مجلس و دولت عراق در خصوص اقلیم کردستان بر آمادگی برای گفت وگو جهت حل مشکلات تاکید کرد.
نخست وزیری عراق تا امشب (جمعه) به اقلیم کردستان مهلت داده تا فرودگاه های اربیل و سلیمانیه را تحت کنترل و نظارت مقامات فدرال قرار دهد و کلیه پروازها به اقلیم کردستان و بالعکس را ممنوع و مرزهای زمینی میان کردستان و کشورهای همسایه را بسته اعلام کرده است.
با وجود مخالفت های بین المللی، منطقه ای و دولت مرکزی عراق و مغایرت آشکار با قوانین بین المللی، همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه گذشته در مناطقی از شمال عراق ( استان های اربیل، سلیمانیه و دهوک و مناطق مورد نزاع از جمله کرکوک و خانقین) برگزار شد.
خاورم** 1453
مترجم: آمنه دهقان**ناشر: فریبا مدنیانتهای پیام /*


تاکید ‘می’ بر پایبندی لندن به دفاع از امنیت اتحادیه اروپابه گزارش خبرگزاری رویترز از تاپا در استونی، می به نیروهای نظامی بریتانیا مستقر در شمال کشور استونی گفت: هنگامی که کشورهایی مانند روسیه عمدا نظم قانونمند بین المللی را نقض می کنند که تلاش بسیاری برای ایجاد آن کرده ایم، ما باید با همپیمانانمان برای دفاع از نظام بین المللی متحد شویم.
وی افزود: انگلیس بدون قید و شرط به حفظ امنیت اروپا متعهد است و ما به ارایه کمک و امدادرسانی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قربانیان تجاوزات مسلحانه، تروریسم و فاجعه های طبیعی یا انسانی می شوند، ادامه خواهیم داد.
سران اروپا شامل ترزا می نخست وزیر انگلیس، آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در ‘اجلاس دیجیتال تالین’ به پایتخت استونی رفته اند.
اروپام**1486** 1574 ** ترجمه: محسن شریفی** انتشار دهنده: محسن تهوریانتهای پیام /*


سناتور آمریکایی: تصمیم ترامپ، جوانان آمریکا را وحشت زده کرده استبه گزارش روز جمعه ایرنا، هریس که تجربه فعالیت در مناصب قضایی آمریکا را نیز در کارنامه خود دارد، در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت: جوانان در این کشور ( آمریکا) به علت اقدامات دولت ترامپ در لغو قانون داکا، وحشت زده هستند.
وی که همچون دیگر سیاستمداران دمکرات آمریکایی از منتقدان دولت ترامپ به شمار می رود، تاکید کرد: ما در موضوع لغو قانون داکا، پاسخ ( مستدل) می خواهیم.
سوزان دیویس (Susan Davis) نماینده حوزه انتخابیه کالیفرنیا از حزب دمکرات آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور نیز با انتقاد از لغو قانون داکا (حفاظت از آن دسته مهاجران غیرقانونی که در زمان کودکی وارد آمریکا شدند)، تصریح کرده بود: این تصمیم ترامپ خانواده های آمریکایی را متلاشی خواهد کرد.
طرح داکا در سال 2012 به فرمان «باراک اوباما» رئیس جمهوری وقت آمریکا اجرایی شد و نزدیک به 800 هزار مرد و زن جوان را تحت محافظت قرار داد.
این قانون به آن دسته از مهاجران غیرقانونی که در زمان کودکی وارد آمریکا شده و به «رویاپردازان» مشهور هستند، اجازه اقامت مشروط می‌دهد.
تارنمای خبری پولتیکو در این خصوص نوشت: شش تن از افراد مشمول این برنامه، دادخواستی را علیه اقدام ترامپ برای لغو داکا در دادگاه فدرال سان فرانسیسکو به ثبت رساندند.
این در شرایطی است که وزارت دادگستری آمریکا اکنون برای لغو این قانون دست‌کم با چالش های حقوقی دیگر هم مواجه است.
15 ایالت آمریکا ماه گذشته میلادی در این رابطه از دولت مرکزی این کشور شکایت کرده بودند.
در روزهای گذشته نیز چهار ایالت کالیفرنیا، مینه سوتا، مریلند و مین دادخواست مشابهی را ارائه کردند و این در حالی است که دانشگاه کالیفرنیا هم شکایت دیگری را در این خصوص به ثبت رسانده است.
«جف سشنز» وزیر دادگستری آمریکا گفته بود که این برنامه ظرف شش ماه لغو و با قانون جدیدی که تدوین آن بر عهده کنگره این کشور گذاشته شده است، جایگزین خواهد شد.
ترامپ در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که این قانون را به سرعت لغو کند؛ با این حال پس از پیروزی در انتخابات با مخالفت‌هایی از جانب برخی سیاست‌مداران ارشد دمکرات و حتی جمهوریخواه مواجه شد.
خاورم**9377** 1574** مترجم: حمید اوضح ** انتشار دهنده: محسن تهوریانتهای پیام /*


تشدید تدابیر امنیتی در پاکستان در آستانه عاشورای حسینیبه گزارش ایرنا همه ساله در ماه محرم، میلیون ها نفر از شیعیان و خیل عظیمی از مسلمانان اهل سنت پاکستان که عشق و ارادت فراوانی به شهدای کربلا و اهل بیت علیهم السلام دارند، به صورت گسترده و با شکوه در مراسم های سوگواری که در سراسر این کشور برای سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش برگزار می شود، شرکت می کنند.
در این ماه، رسانه های پاکستان نیز با کاستن از برنامه های شاد نظیر برنامه طنز و موسیقی، ویژه برنامه هایی را با موضوع محرم و آیین های سوگواری پخش می کنند.
در آستانه ماه محرم و آماده شدن میلیون ها نفر از شیعیان و دوستداران سرور و سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام در پاکستان برای شرکت در مراسم های عزاداری، دولت و دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی این کشور نسبت به اتخاذ تصمیم ها و تدابیری برای تامین امنیت مراسم های سوگواری در مناطق مختلف پاکستان اقدام کردند.
بر این اساس و پیش از فرا رسیدن محرم، مقامات و مسئولانی از دستگاه های مختلف امنیتی و نظامی از جمله برخی مقامات ارتش در شهر کراچی با برگزاری نشست هماهنگی مشترک، راه های تقویت امنیت هیات های سینه زنی و مراسم های عزاداری در بزرگترین شهر پاکستان را بررسی کردند.
همچنین نشست هماهنگی مشترک و مشابهی نیز بیست و هشتم شهریورماه در محل وزارت کشور پاکستان در پایتخت این کشور برگزار شد.
روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد سپهبد ‘شاهد بیگ میرزا’ فرمانده نیروهای ارتش پاکستان در کراچی در آن نشست مشترک، بر ضرورت اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این شهر در ایام ماه محرم با هدف تامین امنیت عزاداری ها تاکید کرده است.
در آن نشست که در راستای تامین امنیت جان شهروندان پاکستانی در آستانه محرم برگزار شد، هماهنگی کامل میان دستگاه امنیتی، انتظامی، نظامی و نیز گروه های مذهبی که قصد برگزاری مراسم های مذهبی دارند، مورد تاکید قرار گرفت.

*** اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی در آستانه تاسوعا و عاشورا
پلیس راهنمایی و رانندگی کراچی به عنوان بزرگترین شهر پاکستان در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی با اعلام محدودیت های تردد خودروها و مسیر جایگزین، تمهیداتی برای برگزاری امن آیین های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی اندیشیده است.
دولت پاکستان به منظور برقراری هر چه بیشتر امنیت و اطمینان شهروندان، وسایل (گیت های) امنیتی الکترونیکی و اسکنرهای هوشمند در محل های ورود و خروج مساجد و اماکن برگزاری مجالس عزاداری سیدالشهدا نصب کرده است.
همچنین بیمارستان ها به منظور ارائه خدمت ویژه برای مقابله با هرگونه حادثه در روزهای هشتم، نهم و دهم محرم در آماده باش کامل هستند.
بر این اساس، مقامات پلیس و جوخه های تک تیرانداز در 124 ساختمان کراچی مستقر شده و آیین های هیات ها و دستجات عزاداری پس از آن می توانند آغاز شود که تیم های ویژه چک و خنثی نظر خود را در خصوص نبود مورد مشکوک اعلام کرده باشند.
همچنین از نیروهای امنیتی در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز خواسته شده تا در شب های محرم با استقرار در اماکن عمومی پر ازدحام و بخش های مختلف پایتخت، به ویژه مساجد و امام بارگاه ها ( حسینیه ها) ، آماده مقابله با هرگونه حادثه غیر مترقبه باشند.
در برخی از شهرها از جمله اسلام آباد، راولپندی، کراچی، لاهور، کویته و پیشاور بالگردهای نظامی به پرواز در می آیند و مسیر دستجات عزاداری را به طور کامل تحت کنترل قرار می دهند.
شهباز شریف سر وزیر ایالت پنجاب نیز بر تامین امنیت ویژه مساجد، امام بارگاه ها ( حسینیه ها) و دیگر اماکن عزاداری دستور ویژه داده است.
وی در دستور ویژه از نمایندگان نهادهای محلی خواسته است در تامین امنیت دستجات و آیین های عزاداری، با پلیس و دیگر نیروهای مسئول هماهنگی کنند.
همچنین بر اساس تصمیم ها در برخی ایالت های پاکستان نظیر ‘ سند’، خدمات تلفن های همراه در آستانه فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به حالت تعلیق در آمده است.
پلیس کراچی نیز روز پنجشنبه ششم شهریورماه اعلام کرد که حداقل پنج تروریست عضو گروهک ‘تحریک طالبان’ که قصد داشتند همزمان با عاشورای حسینی به عملیات خرابکارانه دست بزنند، در درگیری با نیروهای پلیس به هلاکت رسیده اند.
آساق *** 6125** 1574 ** سیدبهادر حسینی ** انتشار دهنده: محسن تهوریانتهای پیام /*


سناتور آمریکایی: ترامپ نظام مالیاتی آمریکا را برهم زده استبه گزارش روز جمعه ایرنا، هیرونو که از منتقدان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به حساب می آید، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طرح جمهوریخواهان در واقع اصلاح نظام مالیاتی نیست و بهتر است نام آن را بد شکل کردن نظام مالیات در آمریکا بنامیم.
این سناتور آمریکایی که اصلیت ژاپنی دارد و خود از مهاجران به آمریکا محسوب می شود، ادامه داد: طرح مالیاتی ترامپ تنها خاصیتش، اعطای امتیاز کاهش گسترده مالیات به کسانی همچون دونالد ترامپ است.
برنامه اصلاحات مالیاتی برای پیشبرد طرح های اقتصادی دونالد ترامپ از اهمیت بالایی برخوردار است، اما دولت آمریکا در به اجرا گذاشتن این برنامه با موانع چندی رو به رو شده است.
انتظارها از طرح اصلاحات مالیاتی از زمان روی کار آمدن ترامپ به رونق بازار سهام آمریکا انجامیده است. شاخص ‘اس اند پی 500’ (فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) از آبان ماه سال گذشته بیش از دو تریلیون دلار به ارزش بازار افزوده است.
دونالد ترامپ همچنین طی سخنانی که کاخ سفید در قالب بیانیه منتشر کرد، گفت که جلسه ای که با حضور سناتورهای دو حزب آمریکایی در مورد طرح اصلاحات مالیاتی تشکیل شده، بسیار سازنده بوده است و به پیشبرد بحث های راهگشا در این زمینه منجر خواهد شد.
خاورم**9377** مترجم: حمید اوضح
ناشر: فریبا مدنیانتهای پیام /*


هندبال برتر کشور/ تیم کبیر موتورکازرون به رده دوم جدول صعود کردبه گزارش ایرنا این بازی که شامگاه پنجشنبه در شهرستان کازرون برگزار شد تیم کبیر موتور با ارایه یک بازی برتر با نتیجه 31 بر 24 از سد حریف خود گذشت.
با پایان یافتن این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان با 4 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت ، تیم های سنگ آهن بافق یزد و کبیر موتور کازرون هم با 3 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.
تیم کبیر موتور در هفته سوم این بازی ها سیزدهم مهرماه در اراک به مصاف تیم هپکو این شهر می رود.
در مسابقات هندبال برتر مردان کشور هشت تیم شرکت دارند و به صورت دوره ای با هم بازی می کنند.
7368 / 1876
خبرنگار: حمیدرضا خلیقی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زادهانتهای پیام /*


لیگ برتر فوتبال ساحلی/ ملوان بندرگز مغلوب نماینده مازندران شدبه گزارش ایرنا در این دیدار که در مجموعه ورزشی داراب ساری برگزار شد، در وقت نخست تلاش دو تیم بی نتیجه بود، اما در وقت دوم بازی ملوان بندرگز و شهریار ساری در نتیجه یک برابر شدند،گل اول ملوان را محمود ایوبی بازیکن گمیشانی و گل میزبان را محمد مرادی به ثمر رساند.
در ادامه دیدار و در تایم پایانی این شهریار ساری بود که با دو گلی که کامران موسی زاده و مهدی خانپور به ثمر رساندند در مقابل تنها گل ملوان در وقت سوم که کاپیتان میلاد درزی زد و در مجموع این بازی با نتیجه 3 بر2 به نفع شهریاری ساری تمام شد.
از نکات حاشیه ای این دیدار می توان به کندن دروازه های زمین توسط شرکت پیمانکار با تیم ساروی اشاره کرد به گونه ای که 45 دقیقه قبل از بازی دروازه های زمین را بجای طلب از تیم شهریار کندند که مسئولین میزبان دو دروازده غیراستاندارد را در محل برگزاری بازی نصب کردند.
اکتاویو سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران از نزدیک این دیدار را تماشا می کرد.
علی شریفات ، رسول پرسه ، حسام عرب و احمد کوهستانی تیم قضاوت این دیدار را تشکیل می دادند که نظارت نیز بر عهده علی جاودان صالح بود.
براساس گزارش کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال از 5 بازی هفته بیستم فقط دو دیدار برگزار شد و در سه بازی دیگر ،بعلت غیبت یکی از حریفان ، بازی ها برگزار نشد.
مسابقات امسال لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های کشور با حضور 11 تیم شامل پارس جنوبی بوشهر، مقاومت گلسا پوش، شاهین خزر رودسر، شهریار ساری، پیام کویر، شهرداری تبریز، شهید جهان نژادیان آبادان، شهرداری بندرعباس، ملوان بندرگز، یاران نجف آباد و ایفا سرام اردکان آغاز شد که تیم نجف آباد از ادامه حضور در لیگ کنار رفت و هم اینک این رقابت ها با حضور 10 تیم پیگیری می شود.
تیم ملوان بندرگز در پایان هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور 25 امتیاز درکارنامه دارد، گلستان در لیگ برتر فوتبال ساحلی یک نماینده دارد.
7333/1648
خبرنگار: علی قاسمعلی ** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


ساره جوانمردی، تیرانداز رکورددار مسابقات کرواسی: به پیروزی های بیشتر می اندیشمجوانمردی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در شیراز گفت: از اینکه توانستم با کسب سه مدال رنگارنگ در مسابقات کرواسی دل مردم کشورم و استان فارس را شاد کنم، خوشحالم.
جوانمردی بیان کرد : در این مسابقات با وجود بهترین تیراندازهای جهان تمام تمرکز خود را بیشتر روی تپانچه خفیف با مسافت 50 متر داشتم و موفق به کسب نشان طلا در رشته P4 انفرادی شدم.
این بانوی تیرانداز و پرافتخار شیرازی ادامه داد : در تپانچه بادی به مسافت 10 متر نشان نقره کسب کردم و در بخش تیمی 50 متر خفیف ضمن شکستن رکورد، مدال طلا گرفتم و حضور سه هموطنم در فینال این رشته برایم بسیار ارزشمند بود.
جوانمردی با بیان اینکه باید تمام تمرکز خود را روی مسابقات پارالمپیک 2020 ژاپن معطوف کنم اظهار داشت : بازیهای پارااسیایی 2018 اندونزی راهم در پیش دارم از این رو باید بیشتر کار و تمرین کنم تا این موققیت ها تداوم داشته باشد.
تیم تیراندازی ایران با کسب با پنج نشان، سه طلا و 2نقره مسابقات جهانی 2017کرواسی را ترک کرد.
رقابت های جام جهانی تیراندازی معلولان از سی و یکم شهریور تا چهارم مهرماه به میزبانی شهر اوسیک، کرواسی برگزار شد.
خبرنگار: حمیدرضا خلیقی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زاده
7368 / 1876انتهای پیام /*


ساره جوانمردی، تیرانداز رکورددار مسابقات کرواسی: به پیروزی های بیشتر می اندیشمجوانمردی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در شیراز گفت: از اینکه توانستم با کسب سه مدال رنگارنگ در مسابقات کرواسی دل مردم کشورم و استان فارس را شاد کنم، خوشحالم.
جوانمردی بیان کرد : در این مسابقات با وجود بهترین تیراندازهای جهان تمام تمرکز خود را بیشتر روی تپانچه خفیف با مسافت 50 متر داشتم و موفق به کسب نشان طلا در رشته P4 انفرادی شدم.
این بانوی تیرانداز و پرافتخار شیرازی ادامه داد : در تپانچه بادی به مسافت 10 متر نشان نقره کسب کردم و در بخش تیمی 50 متر خفیف ضمن شکستن رکورد، مدال طلا گرفتم و حضور سه هموطنم در فینال این رشته برایم بسیار ارزشمند بود.
جوانمردی با بیان اینکه باید تمام تمرکز خود را روی مسابقات پارالمپیک 2020 ژاپن معطوف کنم اظهار داشت : بازیهای پارااسیایی 2018 اندونزی راهم در پیش دارم از این رو باید بیشتر کار و تمرین کنم تا این موققیت ها تداوم داشته باشد.
تیم تیراندازی ایران با کسب با پنج نشان، سه طلا و 2نقره مسابقات جهانی 2017کرواسی را ترک کرد.
رقابت های جام جهانی تیراندازی معلولان از سی و یکم شهریور تا چهارم مهرماه به میزبانی شهر اوسیک، کرواسی برگزار شد.
خبرنگار: حمیدرضا خلیقی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زاده
7368 / 1876انتهای پیام /*


مسابقه تیم های فوتبال ساحلی مقاومت گلساپوش یزد و نجف آباد اصفهان برگزار نشدبه گزارش خبرنگار ایرنا ، این مسابقات قرار بود در جریان هفته بیستم رقابت های فوتبال ساحلی قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور در زمین ساحلی ورزشگاه شهدای سلمان محله محمود آباد یزد برگزار شود.
به گفته علیرضا میرجلیلی رئیس کمیته فوتبال ساحلی هیات فوتبال استان یزد ، کناره گیری تیم فوتبال ساحلی یاران اصفهان از ادامه رقابت های لیگ برتر کشور علت اصلی برگزار نشدن مسابقه بود.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در فصل جاری با حضور تیم های شاهین خزر رودسر، شهرداری تبریز، پارس جنوبی بوشهر، یاران نجف آباد اصفهان، شهریار ساری، شهیدجهان نژادیان آبادان، ایفاسرام اردکان، شهرداری بندرعباس، پیام کویر اردکان و ملوان بندرگز پیگیری می شود.
تیم های مقاومت گلساپوس یزد، پیام کویر و ایفا سرام اردکان سه نماینده استان در لیگ برتر امسال هستند.
7536/6197 خبرنگار:کاظم سبحان زاده**انتشار: فلاح
irnayazdd@انتهای پیام /*


تیم هندبال سنگ آهن بافق، نفت و گاز گچساران را شکست دادبه گزارش خبرنگار ایرنا ، این مسابقه در جریان رقابت های هندبال قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور فصل 96/97 در سالن حضرت امام علی آهنشهر شهرستان بافق برگزار شد.
با این پیروزی نزدیک خانگی که در حضور جمعی از مسئولان اجرایی ، ورزشی و تماشاگران بافقی رقم خورد تیم هندبال سنگ آهن بافق در جدول رده بندی بعد از تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در مکان دوم قرار گرفت.
مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش آقایان درسالجاری با حضور هشت تیم شامل نفت و گاز گچساران ، پتروشیمی مارون ، هپکو اراک ، صنعت مس کرمان ، کبیر موتور کازرون ، سنگ آهن بافق ، نیروی زمینی تهران و فولاد مبارکه سپاهان پیگیری می شود.
رقابت های لیگ برتر هندبال کشور که از 30 شهریور ماه آغاز شده بر اساس برنامه زمانبندی تا پیش از پایان سال 96 به اتمام می رسد.
تیم هندبال سنگ آهن بافق تنها نماینده استان یزد در لیگ برتر کشور است.
مرکز شهرستان 50 هزار نفری بافق در 120 کیلومتری شهر یزد قرار دارد.
7536/ 6197 خبرنگار:کاظم سبحان زاده**انتشار: فلاحانتهای پیام /*


مسابقات تنیس ارومیه با معرفی نفرات برتر پایان یافتدبیر هیات تنیس آذربایجان غربی عصر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در رده سنی 10 سال این مسابقه، سوین خرمی و نیلی عطفی رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
حسین زرطلب افزود: ملوین نجاریان و فربود ایمانی در رده 12 سال و امیر حسین نبی لو و ملوین نجاریان در رده 15 سال به ترتیب رتبه های دوم تا سوم را کسب کردند.
به گزارش ایرنا این مسابقات به مدت یک روز/ در 6 مهر سال جاری/ برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
آذربایجان غربی و شهر ارومیه از جمله مناطق مطرح در رشته تنیس در کشور به شمار می رود.
شهریور ماه سال 1395 مسابقات تنیس بین المللی دختران و پسران جوانان زیر نظر فدراسیون جهانی تنیس و به میزبانی هیات تنیس آذربایجان غربی در میادین تنیس مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه از 13 تا 20 شهریور ماه برگزار شد.
همچنین تیم جوانان پسر آذربایجان غربی اوایل شهریور ماه 1395 مقام نایب قهرمانی بخش انفرادی و تیمی مسابقات کشور را به دست آوردند.

8135/ 3072
** خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار دهنده: علیرضا فولادیانتهای پیام /*


تیم فوتبال ساحلی پیام کویر اردکان ، شهید جهان نژادیان آبادان را شکست داداین مسابقه در حضور جمعی از تماشاگران اردکانی در ورزشگاه آزادی اردکان برگزار شد.
در این مسابقه 2 تیم در طول دیدار بازی متعادلی را در مجموع به نمایش گذشتند که در پایان تیم میزبان موفق شد حریف آبادانی خود را با شکست بدرقه کند.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در فصل جاری با حضور تیم های شاهین خزر رودسر، شهرداری تبریز، پارس جنوبی بوشهر، یاران نجف آباد اصفهان، شهریار ساری، شهیدجهان نژادیان آبادان، ایفاسرام اردکان، شهرداری بندرعباس، پیام کویر اردکان و ملوان بندرگز پیگیری می شود.
تیم های مقاومت گلساپوس یزد، پیام کویر و ایفا سرام اردکان سه نماینده استان در لیگ برتر امسال هستند.
7536 *2047* خبرنگار:کاظم سبحان زاده**انتشار: عباسقلی اشکورجیری
irnayazdd@انتهای پیام /*


سرمربی پارس جنوبی جم: 2 گل بازی این تیم و پدیده مشهد اتفاقی رقم خوردبه گزارش ایرنا، مهدی تارتار پنجشنبه شب پس از تساوی 1 بر 1 تیمش برابر پدیده مشهد در جمع خبرنگاران افزود: در نیمه نخست بازی با عملکرد خوب خود حریف را به اشتباه انداختیم ولی در نیمه دوم با بدشانسی توپ حریف به مدافع ما برخورد کرد و نتوانستیم برنده شویم.
وی بیان کرد: بازی در نیمه دوم زیبا بود و حتی ۱۰ نفره هم حمله می کردیم و ترس این را داشتم که گل دوم را دریافت کنیم.
تارتار گفت: با وجود 6 امتیازی بودن این دیدار حتی ۱۰ نفره هم بازی را واگذار نکردیم و صدر جدول را حفظ کردیم که این نشان از ظرفیت بازیکنان برای حفظ نتیجه تساوی بود.
وی در ارتباط با نحوه قضاوت داور این دیدار بیان کرد: داوری می توانست بهتر از این قضاوت کند و در نیمه دوم تمام صحنه های ۵۰ – ۵۰ را به نفع حریف سوت زد.
تارتار یادآور شد: حیدری داور این دیدار از داوران تحصیل کرده است و در نیمه دوم می توانست قضاوت بهتری داشته باشد.
وی ادامه داد: خطاهایی که اطراف محوطه تیم پارس جنوبی جم می گرفت اخطار نداشت و چند اخطار بی دلیل به بازیکنان تیم ما داده شد.
تارتار ادامه داد: تیم پارس جنوبی جم خیلی خوب بازی کرد و در نیمه اول به تیم حریف اجازه ندادیم وارد زمین ما شوند و چنانچه بازیکن ما اخراج نمی شد می توانستیم گل برتری را نیز به ثمر برسانیم.
وی در ارتباط با مصدومیت میثم نقی زاده گفت: این مصدومیت در روند بازی ما خلل ایجاد کرد و نتوانستیم برنامه های خود را به صورت مناسب در زمین اجرا کنیم.
دیدار پنجشنبه شب تیم های پارس جنوبی جم و پدیده مشهد در ورزشگاه تختی شهر جم با نتیجه 1 بر 1 پایان یافت.
تیم پارس جنوبی با این تساوی 18 امتیازی شد و در رده نخست لیگ برتر فوتبال کشور باقی ماند و تیم پدیده نیز همچنان در رده دوم ماندنی شد.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


سرمربی پدیده مشهد: برابر پارس جنوبی جم بدشانس بودیمبه گزارش ایرنا، رضا مهاجری پنجشنبه شب در نشست خبری پس از بازی تیمش برابر تیم پارس جنوبی جم افزود: در این دیدار بازی خوبی ارائه کردیم و موقعیت های گلزنی زیادی داشتیم ولی با این وجود تلاش بازیکنان منجر به نتیجه تساوی شد.
وی بیان کرد: در این بازی چند بازیکن خود را در اختیار نداشتیم ولی با این وجود نمایش قابل قبولی ارائه کردیم.
سرمربی تیم فوتبل پدیده مشهد ادامه داد: امروز 2 ملی‌پوش خود ‘خانزاده’ و ‘اکبر ایمانی’ را به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در اختیار نداشتیم و از مهدی مرادوند نیز به دلیل مصدومیت نتوانستیم استفاده کنیم
وی گفت: در این شرایط ما چهار بازیکن امید روی نیمکت داشتیم اما با این حال دیدید خیلی خوب بازی کردیم و بازیکنانی که به میدان آمدند عملکرد قابل قبولی داشتند.
مهاجری افزود: برای این بازی آنالیز خوبی از تیم پارس جنوبی جم کردیم و از نقاط ضعف و قوت این تیم آشنایی کامل داشتیم.
وی ادامه داد: شرجی و گرما نیز در این بازی روی روند تیم پدیده تاثیر گذاشته بود و کار را اندکی برای بازیکنان این تیم دشوار کرد.
مهاجری افزود: در نشست خبری پیش از بازی با وجود اینکه تمرین تیم را رها کردم تنها یک خبرنگار به نشست خبری آمد که این نوع میزبانی نمی تواند در شان خبرنگاران تیم میزبان باشد.
دیدار پنجشنبه شب پارس جنوبی جم و پدیده مشهد در ورزشگاه تختی شهر جم با نتیجه مساوی 1بر1 پایان یافت.
تیم پارس جنوبی با این تساوی 18 امتیازی شد و در رده نخست لیگ برتر فوتبال کشور باقی ماند و تیم پدیده نیز در رده دوم ماندنی شد.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشاردهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


پارس جم جنوبی با خوش شانسی مقابل پدیده مشهد متوقف شدبه گزارش ایرنا؛دراین دیدار که از هفته هشتم رقابت های لیگ برتر و به قضاوت بیژن حیدری درورزشگاه تختی جم برگزار شد،تلاش بازیکنان دو تیم برای برتری مقابل حریف به کسب تساوی یک بریک انجامید.
مرتضی منصوری بازیکن تیم پدیده دردقیقه 35 تیم پارس جم جنوبی را با خوش شانسی پیش انداخت و درادامه محمد قاضی مهاجم تیم پدیده دردقیقه 61 بازی را به تساوی کشاند،بازی که تیمش می توانست درآن برنده باشد و به صدر جدول رده بندی صعود کند.
بدین ترتیب تغییری درصدرجدول رده بندی این رقابت ها ایجاد نشد و شاگردان مهدی تارتار با کسب 18 امتیاز دررتبه نخست و شاگردان محمد رضا مهاجری نیز با کسب یک امتیاز از این دیدار خارج از خانه 15 امتیازی شدند و دررده دوم جدول رده بندی باقی ماندند.
تیم پارس جم جنوبی امروز فرصت مناسبی برای افزایش فاصله خود با تیم های دیگر داشت،اما همانطور که مهدی تارتار روز گذشته درنشست مطبوعاتی پیش از این دیدار عنوان کرده بود،دیدار تیم های اول و دوم جدول رده بندی به طورحتم علاوه برجذابیت مشکل نیز خواهد بود.
از سوی دیگر محمد رضا مهاجری نیز در این باره عنوان کرد: برای ادامه روند موفقیت های خود به پارس جم آمده و امیدواریم این روند را ادامه دهیم.
به طور یقین کمترکارشناسی برتری و صدرنشینی این دو تیم در لیگ برتر را پیش بینی کرده اما با بازی های خوب و مناسب این دو تیم، آنان هفته هاست درصدر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار داشته و به نظر می رسد درحال حاضر قصد ندارند مطلوب نتیجه گیری خود درلیگ برتر را متوقف کنند و به تیم های دیگر فرصت خودنمایی دهند.
ترکیب تیم پارس جم جنوبی:
محسن فروزان، مایکل اومانیا، حامد نورمحمدی، ابراهیم صالحی، میثم تیموری، میثم نقی‌زاده، حسین پورامینی، فرشاد محمدی‌مهر، مهدی زبیدی، علی دشتی، آلویز نانگ
ترکیب تیم پدیده مشهد:
شهاب گردان، محمد حسین مرادمند، عبدالله حسینی، رضا ناصحی، مرتضی منصوری، اکبر صادقی، محمداسماعیل نظر، امین قاسمی‌نژاد، میلاد کمندانی، معین عباسیان، محمد قاضی
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار هفته هشتم با تیم صنعت نفت آبادان دیدار خواهد کرد، سازمان لیگ هنوز زمان برگزاری این دیدار را اعلام نکرده است.
تغییر درزمان برگزاری دیدار تیم پرسپولیس به دلیل همزمانی و شرکت این تیم دررقابت های لیگ قهرمانان آسیا باز می گردد.
ورزشی.**9144**3404**خبرنگار: سعید قهرمانی**انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*


سرمربی تیم واترپلو نفت امیدیه:بازی با تیم اصفهان برای ما حکم یک تمرین داشتبه گزارش ایرنا رضا جعفری روز پنجشنبه پس از پیروزی قاطع تیمش مقابل هیات شنا اصفهان اظهار کرد: در این دیدار سعی کردیم به بازیکنان ملی پوش خود استراحت داده و به بازیکنان ذخیره فرصت بازی کردن دهیم.
سرمربی تیم واترپلوی نفت امیدیه با بیان اینکه که از همه لحاظ برای از حریف بودیم افزود: نتیجه بازی نشان دهنده آن است که حریف حرفی برای گفتن نداشت.
وی به کمک تجربه بودن بازیکنان تیم هیات شنا اصفهان اشاره کرد و گفت: اصفهان اسم بزرگی در واترپلو دارد اما در سال های اخیر به دلیل عدم اسپانسر قوی، تیم قدرتمندی روانه مسابقات نمی کند. امیدواریم که هر چه زودتر شاهد تیمی قوی از این استان در مسابقات لیگ باشیم.
جعفری افزود: شکل بازی امروز به گونه ای بود که بازیکنان ما آن طور که باید محک نخوردند اما مطمئنا روند تیم ما هفته به هفته بهتر می شود و بازیکنان به آمادگی لازم می رسند.
وی ادامه داد: امیدوارم در بازی های مهمتر به لحاظ آمادگی به نقطه مطلوب رسیده و هماهنگی بین بازیکنان به مرز صد در صد برسد.
سرمربی تیم واترپلوی نفت امیدیه عنوان کرد: هفته آینده به مصاف تیم تازه تاسیس شهید نوفلاح تهران خواهیم رفت که امیدوارم همچون سه بازی قبل خود با دست پر از میدان خارج شویم.
دیدار بین دو تیم واترپلوی نفت امیدیه و هیات شنای اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر با برتری 12 بر یک نفت امیدیه به پایان رسید.
6064
خبرنگار: محمد شاکری** انتشار: محسن بهاروندانتهای پیام /*


پیروزی قاطع نفت امیدیه در مقابل هیات شنا اصفهانبه گزارش ایرنا دیدار بین دو تیم واترپلوی نفت امیدیه و هیات شنای اصفهان روز پنجشنبه ششم مهرماه به میزبانی امیدیه برگزار شد که در نهایت با برتری قاطعانه 12 بر یک به سود نفتی های امیدیه به پایان رسید.
تیم نفت امیدیه در حالی به مصاف هیات شنای اصفهان می رفت که هفته قبل تیم سختکوش نیروی زمینی را از پیش رو برداشتند و با 4 امتیاز و یک بازی کمتر در جایگاه سوم جدول قرار داشتند.
از نکات جالب توجه در این دیدار حضور تماشاگران پرشور نفت امیدیه بود که با تشویق های پی در پی خود جذابیت بازی را بیشتر می کردند.
تیم نفت امیدیه که از بازیکنان با تجربه و ملی پوش خوبی بهره می برد در این دیدار بیشتر به بازیکنان ذخیره خود میدان داد این در حالی است که نماینده اصفهان تجربه کافی در لیگ برتر تر را ندارد.
نفتی های امیدیه در همان کوارتر اول و دوم بازی با شوت های بی نقص خود راه رسیدن به دروازه حریف را به خوبی بلد شدند و با نتیجه 6 بر صفر پیروز نیمه اول این دیدار شدند.
در نیمه دوم، بازیکنان نفت امیدیه که از تجربه بیشتری برخوردار بودند توپ و میدان را به خوبی در اختیار گرفتند و حملات بیشماری بر روی دروازه نیروی زمینی انجام دادند که در نهایت با برتری 12 بر یک پیروزی این میدان شدند.
تیم نفت امیدیه با این برد 6 امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت همچنین هیات شنای اصفهان با سه باخت در قعر جدول جای گرفت.
تیم واترپلو نفت امیدیه هفته آینده میزبان تیم شهید نوفلاح تهران خواهد بود.
6064
خبرنگار: محمد شاکری** انتشار : محسن بهاروندانتهای پیام /*


پارس جنوبی جم با وجود توقف در برابر پدیده مشهد صدرنشین ماندبه گزارش ایرنا، در این دیدار که در ورزشگاه تختی شهر جم استان بوشهر برگزار شد 2 تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی 1 بر 1 رضایت دادند.
در دقیقه 35 این دیدار پاس رو به عقب مرتضی منصوری با اشتباه شهاب گردان و عبور توپ از زیر پای این بازیکن تبدیل به نخستین گل بازی به سود پارس جنوبی جم شد.
محمد قاضی در دقیقه 61 این دیدار با ضربه ای از پشت محوطه جریمه که به حامد نورمحمدی برخورد کرد، گل مساوی تیم پدیده را به ثمر رساند .
قضاوت این دیدار را بیژن حیدری به همراه کمک های خود آرمان اسعدی و امیررضا آشور ماهانی بر عهده داشت.
حامد نورمحمدی در دقیقه 77 این دیدار به دلیل خطا پشت محوطه هجده قدم با کارت قرمز داور روبر شد و تیم فوتبال پارس جنوبلی جم 10 نفره شد.
تیم پارس جنوبی جم با این تساوی 18 امتیازی شد و در رده نخست و تیم پدیده نیز در رده دوم جدول لیگ برتر فوتبال کشور باقی ماندند.
ترکیب پارس جنوبی جم در این دیدار شامل محسن فروزان، مایکل اومانیا، حامد نورمحمدی، ابراهیم صالحی، میثم تیموری، میثم نقی‌زاده(32 – فرشاد سالاروند)، حسین پورامینی، فرشاد محمدی‌مهر، مهدی زبیدی، علی دشتی (54 امید سینگ)، آلویز نانگ (81 مجتبی لطفی) با سرمربیگری مهدی تارتار بودند.
ترکیب پدیده مشهد را شهاب گردان، محمد حسین مرادمند (46 حسین مهربان)، عبدالله حسینی، رضا ناصحی، مرتضی منصوری، اکبر صادقی، محمداسماعیل نظر، امین قاسمی‌نژاد(87 رضا صدری)، میلاد کمندانی (53 محمد مهدی خانی)، معین عباسیان، محمد قاضی و سرمربیگری محمدرضا مهاجری تشکیل دادند.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


سرمربی گسترش فولاد: امروز شانس با ما یار نبودبه گزارش ایرنا، لوکا بوناچیچ عصر پنجشنبه در نشست خبری پس از بازی 2 تیم گسترش فولاد و تراکتورسازی در جمع خبرنگاران افزود: بعد از به ثمر رساندن تک گل تیم گسترش 2 موقعیت گل برای تیم پیش آمد ولی نتوانستیم به گل تبدیل کنیم.
وی یادآور شد: همان طور که قبلا گفته ام تراکتورسازی به عنوان برادر بزرگ ما تیم بزرگی است و بازی با این تیم سختی خود را دارد و این پیروزی را به هوادارانش تبریک می گویم.
وی با اشاره به اینکه بازی در نیمه اول تحت کنترل ما بود و حتی یک ضربه به تیر دروازه تیم مقابل زدیم، افزود: در نیمه دوم کمی تیم حریف بهتر ظاهر شد و ما از فرصت ضد حمله هم نتوانستیم بهره ببریم.
بوناچیچ گفت: این نتایج در فوتبال طبیعی بوده و ما از این شکست برای جبران ضعف خود استفاده می کنیم.
سرمربی تیم گسترش فولاد اظهارکرد: به بازیکنانم افتخار می کنم که یک بازی خوب و جوانمردانه از خودشان به نمایش گذاشتند.
وی در ادامه افزود: از بازی آندرانیک تیموریان با توجه به توان بدنی اش راضی هستم.
به گزارش ایرنا، تیم گسترش فولاد با باخت خانگی 2 بر یک مقابل تیم تراکتورسازی با هفت امتیاز همچنان درقعر جدول لیگ برتر باشگاه های کشور ماند.
خبرنگار: آب بسته ع ** انتشار:عزیزی راد
9853/3071/518انتهای پیام /*


کسب سه مدال رنگارنگ حاصل تلاش دو و میدانی کاران خوزستان در لیگ طلایی کشوربه گزارش ایرنا مرحله نهایی رقابت های دو و میدانی لیگ طلایی آقایان با شرکت 130 ورزشکار برتر از 17 ماده دو و میدانی طی روزهای 5 و 6 مهر ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب کرج برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی صاحب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز شدند.
میلاد دریساوی (پرش طول و پرش سه گام)، محمد ارزنده(پرش طول)، سید اسماعیل موسوی ( ٨٠٠ متر)
و علی لطفی ( ٢٠٠ متر) چهار دونده خوزستانی حاضر در این رقابت ها بودند.
میلاد دریساوی در ماده پرش سه گام مرحله پایانی مسابقات دو و میدانی لیگ طلایی کشور توانست با رکورد ١٦ متر ١٢ سانتی متر در پرش آخر مدال طلای این ماده را کسب کند.
دریساوی همچنین در ماده پرش طول توانست با احتساب رکورد 7:41 به مدال نقره این ماده برسد تا نام خود را در بین دوندگان دو مداله درج کند.
محمد ارزنده دیگر دونده استان که در ماده پرش طول در این رقابت ها حضور یافته بود با احتساب 7:17 پس از دریساوی به مقام سوم رسید.
خبرنگار : محمد شاکری** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


سرمربی گسترش فولاد: امروز شانس با ما یار نبودبه گزارش ایرنا، لوکا بوناچیچ عصر پنجشنبه در نشست خبری پس از بازی 2 تیم گسترش فولاد و تراکتورسازی در جمع خبرنگاران افزود: بعد از به ثمر رساندن تک گل تیم گسترش 2 موقعیت گل برای تیم پیش آمد ولی نتوانستیم به گل تبدیل کنیم.
وی یادآور شد: همان طور که قبلا گفته ام تراکتورسازی به عنوان برادر بزرگ ما تیم بزرگی است و بازی با این تیم سختی خود را دارد و این پیروزی را به هوادارانش تبریک می گویم.
وی با اشاره به اینکه بازی در نیمه اول تحت کنترل ما بود و حتی یک ضربه به تیر دروازه تیم مقابل زدیم، افزود: در نیمه دوم کمی تیم حریف بهتر ظاهر شد و ما از فرصت ضد حمله هم نتوانستیم بهره ببریم.
بوناچیچ گفت: این نتایج در فوتبال طبیعی بوده و ما از این شکست برای جبران ضعف خود استفاده می کنیم.
سرمربی تیم گسترش فولاد اظهارکرد: به بازیکنانم افتخار می کنم که یک بازی خوب و جوانمردانه از خودشان به نمایش گذاشتند.
وی در ادامه افزود: از بازی آندرانیک تیموریان با توجه به توان بدنی اش راضی هستم.
به گزارش ایرنا، تیم گسترش فولاد با باخت خانگی مقابل تیم تراکتورسازی با هفت امتیاز همچنان درقعر جدول لیگ برتر باشگاه های کشور ماند.
خبرنگار: آب بسته ع ** انتشار: انصاری
9853/3071انتهای پیام /*


نفت و گاز گچساران در لیگ برتر واترپلو نیروی زمینی ارتش را بردبه گزارش ایرنا، این دیدار که از ساعت 17 امروز در استخر بین‌المللی 9 دی تهران آغاز شد، تیم نفت و گاز گچساران توانست میزبان خود را با نتیجه 12 بر 8 مغلوب کند.
در این بازی ساسان کوهی 4 گل، حسین خالدی و کامبیز افشاری هر بازیکن 2 گل، فرشید مردانی، کسری موسوی، نیما جمشیدی و خالدی تبار هر یک بار موفق به گلزنی شدند.
این نخستین پیروزی نفت و گاز گچساران در رقابت‌های این فصل است.
در بیست و هفتمین دوره لیگ برتر واترپلوی کشور که سال جاری برگزار می‌شود، تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، سایپا، نفت امیدیه، نفت و گاز گچساران، شهید نوفلاح، نماینده اصفهان و نیروی زمینی ارتش با هم رقابت می‌کنند.
شهرستان 124 هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد 20 تیم در رقابت‌های رشته‌های مختلف ورزشی لیگ‌های کشوری دارد.
خبرنگار: فرزانه شریفی**انتشاردهنده: سید ولی موسوی نژاد
8143/6110انتهای پیام /*


سرمربی تیم فوتبال پیکان: تمرکز بازیکنان منجر به موفقیت تیم شدمجید جلالی عصر پنجشنبه در پایان بازی تیم های پیکان و سیاه جامگان در مشهد در نشست خبری افزود: بازیکنان ما می دانند چطور توپ را در زمین به گردش درآورند.
وی اظهار کرد: بازیکنان خارجی تیم نیز بازی بهتری نسبت به قبل از خود نشان داده و تیم شرایط بهتری را دارد.
وی گفت: هر چند فضای بازی پرفشار بود اما داور قضاوت خوبی انجام داد.
جلالی افزود: هفته های نخست لیگ شرایط خوبی نداشتیم اما اکنون این بازی ها شکوه و اراده بازیکنان تیم پیکان را نشان می دهند.
وی اظهار کرد: اخراج امیر روستایی از بازی نیز به خاطر کم تجربگی خودش بود.
سرمربی تیم سیاه جامگان هم در این نشست خبری گفت: طی 2 هفته اخیر بدشانسی آوردیم و در این بازی هم تمرکز نداشتیم.
اکبر میثاقیان افزود: هفت نفر از بازیکنان تیم وسط میدان نمی دویدند که مجبور به تعویض برخی از آنها شدم.
وی اظهار کرد: با این حال بازیکنان ما همه تلاش خود را انجام دادند و با صبوری تماشاگران، روزهای خوب هم خواهد آمد.
وی گفت: اکنون تیم های بزرگتر و نامدارتر از سیاه جامگان، در رده پایین تر از تیم ما هستند.
میثاقیان افزود: تیم پیکان از نظر امکانات و مهره برتر از ما بود اما توان تیم ما همین اندازه بود.
بازی عصر امروز تیم های فوتبال پیکان تهران و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد با نتیجه 2 بر صفر به نفع تیم پیکان خاتمه یافت.
7507 / 6053 خبرنگار: مصطفی نخعی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


سرمربی تیم تراکتورسازی: بازیکنان امروز در حد و اندازه خود ظاهر شدندبه گزارش ایرنا، یحیی گل محمدی عصر پنجشنبه در نشست خبری پس از بازی تیمش با گسترش فولاد در جمع خبرنگاران افزود: بازی امروز بازی جذابی بود و موقعیت های زیادی برای هر دو تیم به وجود آمد.
گل محمدی خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم گسترش فولاد بازی خوبی را از خودشان نشان دادند و بازی از زیبایی خاصی برخوردار بود.
وی با تاکید بر اینکه نیمه دوم بازی تیم برتر میدان تراکتورسازان بودند، تشریح کرد: نسبت به نیمه اول بازی، نیمه دوم تیم برتر ما بودیم، زیرا بازیکنان با انگیزه برد وارد میدان شدند و توانستند سه امتیاز بازی را کسب کنند.
سرمربی تیم تراکتورسازی با بیان اینکه بازیکنانم در حد توان خودشان بازی کردند، اظهار کرد: این برد را به هواداران پرشور تراکتورسازی تقدیم می کنم، بدون شک عامل اصلی پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی، حمایت و تشویق هواداران این تیم و همت بازیکنانش است.
وی در مورد وضعیت مهدی شریفی گفت: فکر کنم در صحنه خطایی که بر روی این بازیکن اتفاق افتاد، بینی اش شکسته باشد و الان از حال وی خبری ندارم؛ شریفی به خاطر تیمش با جان و دل بازی کرد و دچار آسیب دیدگی شد که این حرکات در ذهن من می ماند.
وی درمورد دریافت خطاهای بی مورد بازیکنان تراکتورسازی یادآور شد: بیشتر خطاهایی که بازیکنان مرتکب شدند، بی مورد بود و آنان باید شرایط تیم خودشان را درک کنند.
تیم تراکتورسازی با کسب سه امتیاز در شهرآورد امروز مقابل گسترش فولاد با 10 امتیاز به رده هشتم جدول لیگ برتر جام خلیج فارس صعود کرد.
خبرنگار: آب بسته.ع **انتشار: عزیزی راد
9853/518انتهای پیام /*


13 شناگاه در شمال کشور پرچم زرد دریافت کردندضیاء الدین الماسی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: اجرای طرح پرچم گذاری شناگاه ها با هدف مشخص شدن شناگاه های سالم از آلوده امسال برای اولین بار در کشور و در استان های مازندران، گلستان و گیلان اجرا شد.
وی اظهار کرد: در روند اجرای این طرح شناگاه هایی که در پایش ها و اندازه گیری ها بار آلودگی نداشتند پرچم آبی و شناگاه های آلوده پرچم زرد دریافت می کردند که در این روند 13 شناگاه در سه استان شمالی کشور پرچم زرد دریافت کردند؛ از این تعداد 10 شناگاه در استان مازندران، دو شناگاه در گیلان و یک شناگاه در گلستان پرچم بودند.
به گفته وی در فصل گردشگری قبل سه شناگاه به علت بار آلودگی بالا کاملا تعطیل شد که یکی از آنها در عباس آباد استان مازندران بود.
الماسی ادامه داد: در مجموع 135 طرح سالمسازی سواحل ( شناگاه ) در سه استان شمالی کشور وجود دارد که از این تعداد 50 شناگاه تحت پوشش پایش برای اجرای طرح پرچم گذاری انتخاب شد.
وی درباره علت انتخاب 50 شناگاه برای اجرای پایش و پرچم گذاری گفت: این شناگاه ها چند ویژگی داشتند یکی اینکه احتمال ریسک های محیط زیستی در آنها نسبت به بقیه بالاتر و دیگر اینکه میزان مراجعه مردم به آنها بیشتر بود.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست اظهار کرد: قرار است با تامین منابع مالی از سوی استانداری ها تمام 135 شناگاه استان های شمالی کشور سال آینده در طرح شبکه پایش و پرچم گذاری قرار گیرند.
وی با اشاره به همکاری خوب دستگاه های کشوری و استانی در اجرای این طرحح گفت: با توجه به اهمیت موضوع که سلامت افراد جامعه است ، مشارکت جدی در اجرای این طرح بسیار الزامی است و با توجه به اینکه اولین سال اجرای آن بود ؛ همکاری ها خوب بود و تنها
محدویت در مسیر اجرا، تامین منابع مالی بود که امیدواریم سال آینده بهتر تامین شود.
الماسی تاکید کرد: در اجرای این طرح سعی کردیم دستگاه های مربوطه را با هم هماهنگ کنیم که دراین راستا تفاهم نامه ای میان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید تا بعد از پرچم گذاری همکاری های لازم برای اقدامات اجرایی با محوریت وزارت کشور برای بهبود وضعیت شناگاه هایی که پرچم زرد و حفظ کیفیت شناگاه هایی که پرچم آبی دریافت می کنند، داشته باشیم.
وی اظهار کرد: بر این اساس دو وزارتخانه در روند پایش شناگاه ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند و تمام پرچم گذاری ها با اطلاع آنها انجام شد.
الماسی تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه دستگاه های اجرایی با محوریت وزارت کشور باید از امسال اقدامات اصلاحی برای رفع مشکلات شناگاه های آلوده را آغاز کنند تا سال آینده هیچ شناگاهی پرچم زرد دریافت نکند.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست گفت: موقعیت قرار گیری برخی از شناگاه ها نیز نامناسب است، مثلا در مصب رودخانه قرار دارند که تمام بار آلودگی وارد آن می شود و بر اساس این طرح قرار است تمام آنها بازنگری و در صورت لزوم جابجا شوند.
وی اظهار کرد: همچنین قرار شد مکان های مناسب تری که برای شنا وجود دارد شناسایی و با اجازه سازمان حفاظت محیط زیست با در نظر گرفتن امکانات طرح سالمسازی مانند نجات غریق و سرویس های بهداشتی به شناگاه تبدیل شوند.
الماسی گفت: مهمترین چالشی که اکنون در این زمینه در برخی از نقاط وجود دارد مدیریت پسماند در مناطق ساحلی و مدیریت اجرای طرح های تصفیه فاضلاب است زیرا آلودگی ناشی از آنها دریای خزر را تهدید می کند.
علمی 9014**1440
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور** انتشار: گلشن
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با کانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.meانتهای پیام /*


هیچگونه شکار پرندگان درفرودگاه مهرآباد تهران مشاهده نشده استبه گزارش روز جمعه ایرنا ازسایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران( سامات)
درپی انتشار اخباری در رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر استخدام شکارچی در فرودگاه بین المللی مهر آباد برای شکار کبوتران سرگردان باعث شد تافرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران صبح امروز بطور سرزده از این فرودگاه بازدید کند.
نقی میرزاکریمی ضمن اعلام اینکه هیچکونه مستندی مبنی بر شکار پرندگان وحشی در بازدیداز فرودگاه مهرآباد مشاهده نشده است ، اعلام کرد :درماههای گذشته در دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست جلساتی با حضور کارشناسان بخش ایمنی پرواز فرودگاه مهرآباد برگزار و مکاتباتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص چگونگی رفع موضوع مزاحمت وجود پرندگان برای پروازهای هواپیمایی و چگونگی پراکنده کردن آنها انجام شده است .
وی ادامه داد : در بازدید انجام شده امروز صرفا تعدادی پرنده از قبیل کلاغ و کبوتروحشی مشاهده شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه مسئولین فرودگاه خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی می دانند،افزود: برابر إعلام مسئولین فرودگاه مهرآباد بدنبال اجرای راهکارهای نوین با رعایت ملاحظات لازم جهت حل این مشکل هستند .
میرزاکریمی ضمن تشکر از استقبال مسئولین فرودگاه از بازدید سرزده یگان حفاظت محیط زیست و همکاری صورت گرفته اعلام کرد : شکار پرندگان وحشی بدون داشتن مجوز و پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست جرم است و چنانچه شکار پرندگان در منطقه مذکور محرز شود پیگیریهای قانونی از طریق مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت .
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از مردم خواست تا درصورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به شماره ١٥٤٠ مرکز فوریت های محیط زیست و شماره تماس ٧٧٣٥٩٥٦٤ فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اطلاع دهند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار:سید مجید بروجردی انتشاردهنده:موسی فعالیان
تهرام/1109 / 1539انتهای پیام /*


بیماری‌های قلبی را خاک کنیدبه گزارش روز جمعه گروه اخبار علمی ایرنا، بیست و نهم سپتامبر (هفتم مهرماه) به منظور گسترش آگاهی در مورد بیماری های قلبی و روش های پیشگیری، روز جهانی قلب نامیده شده است.روز جهانی قلب برای اولین بار در سال 1999 میلادی توسط سازمان جهانی بهداشت ، یونسکو و فدراسیون جهانی قلب نامگذاری شد.
دولت ها و سازمان های غیر دولتی با برگزاری انواع جشن، سمینار، مسابقه و برنامه های تفریحی، آگاهی افراد را در زمینه عوامل خطر بیماری های قلبی و رویکردهای مناسب پیشگیری، افزایش می دهند.
سکته مغزی و حمله قلبی ناشی از بیماری‌های قلبی که اصلی‌ترین دلایل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی محسوب می‌شوند بر اثر مصرف سیگار و الکل، رژیم غذایی نادرست و عدم تحرک کافی بوجود می‌آیند. این عوامل منجر به افزایش فشار خون، قند خون، اضافه وزن و چاقی می‌شوند و احتمال بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهند. سه راهکار پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی کاهش مصرف تنباکو، کاهش مصرف نمک و مراقبت‌های بهداشتی در زمینه سلامت و بیماری های قلبی است.

آمار منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت در زمینه بیماری‌های قلبی عروقی
-بیماری های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است.
-در سال 2015 میلادی حدود 17.7 میلیون نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی از دست دادند که این آمار 31 درصد از کل آمار مرگ و میر بود. از این تعداد 7.4 میلیون مرگ به دلیل بیماری‌های قلبی و 6.7 میلیون مرگ به دلیل سکته مغزی گزارش شده است.
-حدود سه‌ چهارم مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط رخ می‌دهد.
بر اساس گزارش WHO، حدود 80 درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی با اتخاذ شیوه سالم زندگی و فعالیت بدنی قابل اجتناب هستند.
***مطالعات انجمن قلب آمریکا نشان می دهد که چند عادت به ظاهر بی ضرر، احتمال بیماری های قلبی را افزایش می دهند.
1-نشستن طولانی مدت: نشستن بیشتر از پنج ساعت در روز، یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های قلبی است. نشستن طولانی مدت پشت کامپیوتر یا فرمان اتومبیل، به معنای زندگی بی تحرک است که زمینه را برای بیماری های قلبی فراهم می کند. می توان با پنج دقیقه پیاده روی پس از 45 دقیقه نشستن، اثر مخرب نشستن را خنثی کرد. این پیاده روی کوتاه به رگ ها کمک می کند که حالت انعطاف پذیری خود را حفظ کنند و گردش خون در بدن بهبود یابد.
2-عدم توانایی در کنترل خشم: خشم همراه با اضطراب، یکی از دلایل ابتلا به بیماری های قلبی است. افرادی که به سرعت عصبانی می شوند، سه برابر بیشتر در معرض بیماری های قلبی قرار دارند. خشم همراه با استرس سبب افزایش فشار خون، اختلال در ضربان قلب و تصلب شرایین می شود. بهتر است هنگام عصبانیت چند نفس عمیق بکشید؛ این کار اولین و مهمترین قدم در کنترل خشم است.
3- نگرش بدبینانه: بدبینی و منفی نگری علاوه بر افزایش احتمال بیماری های قلبی، احتمال دیابت، فشار خون و کلسترول بالا و افسردگی را افزایش می دهد.
4-کم خوابی:ضرر کم خوابی برای بدن به اندازه استرس است. کم خوابی سبب اختلال در هورمون های کورتیزول و آدرنالین می شود و احتمال بیماری های قلبی را افزایش می دهد. هشت ساعت خواب برای بزرگسالان توصیه شده است.
5-عدم توجه به بهداشت دهان و دندان:نفوذ باکتری های حاصل از بیماری های لثه به عروق کرونر قلب، یکی از مهمترین دلایل ابتلا به بیماری های قلبی است. متخصصان توصیه می کنند که علاوه بر مراجعه دوره ای به پزشک و استفاده از مسواک و دهانشویه، استفاده از نخ دندان نیز جدی گرفته شود.
6- بی توجهی به چکاپ دوره ای:خیلی از بیماری های قلبی را در صورت مراجعه به موقع به پزشک، می توان به راحتی درمان کرد. مراجعه منظم به پزشک یکی از مهمترین روش های پیشگیری از بیماری های قلبی است.
***ضربان نامنظم قلب را جدی بگیرید
مطالعات جدید نشان می دهد ضربان نامنظم قلب احتمال سکته مغزی را افزایش می دهد و باید جدی گرفته شود. ضربان نامنظم قلب در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) می تواند به ایجاد لخته خون و سکته مغزی منجر شود. این مطالعه نشان می دهد حدود یک سوم افرادی که با این عارضه تشخیص داده می شوند، از وضعیت خود بی اطلاعند و نمی دانند که در معرض سکته قرار دارند. محققان دانشگاه دوک در دورهام با بررسی هزار بیمار مبتلا به آریتمی (بی نظمی ضربان قلب) فیبریلاسیون دهلیزی با میانگین سنی 69 سال دریافتند حدود 32 درصد از این افراد نمی دانند که در معرض سکته قلبی قرار دارند و این درحالیست که با کاهش عوامل خطر سکته می توان از بروز آن جلوگیری کرد.
باوجودیکه بیماری های قلبی قاتل شماره یک جهان است، برخی افراد علایم حمله قلبی را نمی‌دانند و آن را به رسمیت نمی شناسند، بنابراین به دنبال مراقبت های پزشکی لازم نیستند و بیشتر در معرض خطر قرار دارند. آشنایی با علایم و نشانه های حمله قلبی و اتخاذ اقدام مناسب و سریع در این راستا، احتمال بهبودی را، به ویژه در زنان افزایش می دهد. برخی از این علایم عبارتند از:
-ایجاد پلاک در شریان ها که یکی از مهمترین دلایل حمله قلبی است، می تواند در زنان و مردان علایم متفاوتی داشته باشد. پزشکان معمولا روش های رایج بازکردن شریان ها در زنان را کمتر توصیه می کنند؛ با این حال زنان از رگ های آسیب دیده ای که جریان خون کمی را به قلب هدایت می کنند، رنج می برند.
-فشار خون بالا در زنان خطرناک تر از مردان است. از طرفی دیابت، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی را در زنان، پنج برابر مردان افزایش می دهد.
-درد قفسه سینه، شایع ترین علامت حمله قلبی در زنان و مردان است؛ اما تنگی نفس، درد پشت و فک، تهوع و استفراغ، در زنان جدی تر و شدیدتر است.
منابع:
پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهانی بهداشت
پایگاه خبری ساینس دیلی
پایگاه خبری تلگراف
پایگاه خبری مدیکال ساینس
پایگاه خبری مدیکال نیوز تودی
علمی (6) ** 9259**1440
مترجم: سپیده کاشانی** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


یافته های یک مطالعه:مغز نوزادان نارس زودتر پیر می شودبه گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا از پایگاه علمی پزشکی مدیکال نیوز تودی، محققان به وجود تغییراتی در ساختار مغز بزرگسالانی پی بردند که بین هفته های 28 تا 32 جنینی متولد شده اند.این تغییرات برابر با تسریع در روند پیری مغز است؛ یعنی مغز آنها نسبت به همسالان شان که در زمان مقرر متولد شده اند پیرتر است.
دکتر کیارا نوسارتی از موسسه روان پزشکی، روانشناسی و علوم اعصاب در کینگز کالج لندن و همکارانش اخیرا در مطالعه ای در نشریه نوروایمج/ Neuroimageاین یافته ها را منتشر کردند.
بر اساس این مطالعه مغز نوزاد در هفته های آخر بارداری کامل می شود؛ بنابراین تولد زودتر به معنای قطع این روند است. به همین دلیل نوزادان نارس با خطر بیشتر در زمینه ناتوانی های تکاملی مانند لطمات رفتاری، زبانی یا یادگیری روبرو هستند.
دانشمندان پیش از این تصور می کردند بلوغ مغز در نوجوانی متوقف می شود. اما یافته های مطالعات زیادی در سال های اخیر نشان داده مغز دست کم تا دهه 20 عمر کاملا تکامل نمی یابد. تحقیقات دکتر نوسارتی وهمکارانش اولین مطالعه ای است که نشان می دهد چطور تولد پیش از موعد می تواند بر روند بلوغ مغز انسان تاثیر بگذارد.

*تولد زودرس و حجم ماده خاکستری مغز
این گروه تحقیقاتی با استفاده از تصاویر ام آر آی ساختار مغزی 328 بزرگسال را بررسی کردند که پیش از هفته 33 بارداری متولد شده بودند. شرکت کنندگان در این مطالعه در دو بازه زمانی بررسی شدند، در نوجوانی یعنی متوسط سن 19 سال و 8 ماه و در بزرگسالی یعنی 30 سال و 6 ماه.
تصاویر گرفته شده از مغز این شرکت کنندگان سپس با تصاویر مغزی 232 بزرگسالی که دوران جنینی را کامل طی کرده بودند؛ و با یکهزار و 210 اسکن مغزی مقایسه شد که از آرشیوهای قابل دسترسی ام آر آی به دست آورده بودند.
محققان به طور خاص حجم ماده خاکستری را در مغز شرکت کنندگان در این مطالعه بررسی کردند، آنها می گویند که حجم ماده خاکستری می تواند نشانگر خوبی برای سن مغز باشد.

*تشخیص تسریع در بلوغ مغزی
این گروه پی بردند حجم ماده خاکستری مغز نوزادان نارس در مقایسه با نوزادان متولدشده در 2بازه زمانی نوجوانی و بزرگسالی کوچک تر است به ویژه در مناطق مغزی مرتبط با حافظه و پردازش احساسات.
آنها همچنین تغییرات ساختاری را در مغز مشاهده کردند که نشان دهنده انعطاف پذیری در برابر تاثیرات تولد زودرس بود. برای نمونه آنها شاهد افزایش در قسمت هایی از ماده خاکستری مغز و مناطق مرتبط با کنترل رفتاری بودند
این فرضیه مطرح است که شاید تغییرات یادشده در ساختار مغز برای جبران دیگر کارکردهای مغزی روی می دهند. با اینکه می توان تنها اهمیت کارکردی این تغییرات را مد نطر گرفت، مطالعات پیشین به این نتیجه رسیده بود که سازوکارهای جبرانی از روند شناختی و پردازش زبانی در نوزادان نارس حمایت می کند. اما بر اساس تحقیقات بیشتر، این گروه پی برد که کاهش ماده خاکستری که در همه نوزادان نارس این مطالعه مشاهده شد با تسریع در روند بلوغ مغز همراه است و در نتیجه مغزهای نوزادان نارس از نوزادان متولد شده در زمان مقرر پیرتر هستند.
نوسارتی می گوید آنها نتوانستند تایید کنند تغییرات ساختاری مغز شناسایی شده در نوجوانان نوزاد نارس و بزرگسالان در عملکرد و زندگی روزمره آنها تاثیر می گذارد یا خیر اما باید در تحقیقات آتی بررسی شود.
علمی**9157**1440
مترجم: منصوره شوشتری** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


آکسفام: شیوع وبا در یمن بدترین نوع آن در تاریخ بوده استبه گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، در گزارش آکسفام آمده است: بحران وبا در یمن که از چند ماه گذشته آغاز شد، بدترین نوع شیوع وبا در جهان بود که در یک سال به ثبت رسید و تعداد موارد مبتلا به این بیماری در یمن به یک میلیون نفر تا ماه نوامبر(آبان/آذر) خواهد رسید.
بنابر این گزارش تاکنون حدود 770 هزار نفر در یمن به این بیماری مبتلا شدند.
در همین حال، نایجل تیمنز مدیر بخش بشر دوستانه سازمان آکسفام افزود: بحران یمن بدترین بحران در جهان است.
وی گفت: جنگ در یمن که بیش از دو سال است که آغاز شده، این کشور را به گرسنگی کشانده و مردم را مجبور به فرار از منازل خود کرده است و نیز باعث شده تا تمام خدمات بهداشتی و درمانی نابود شود.
پیش تر نیز این موسسه اعلام کرده بود که در یمن نزدیک به 19 میلیون نفر معادل 70 درصد جمعیت این کشور، نیازمند کمک های اضطراری هستند.
این گزارش حاکی است که 20 استان از 22 استان یمن در مرحله وضعیت اورژانسی و بحرانی فقدان امنیت غذایی به سر می برند و بیش از دو سوم جمعیت یمن با خطر گرسنگی مواجه بوده، نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارند.
یمن از ششم فروردین سال 94 اقدام نظامی عربستان و متحدانش به این کشور صحنه جنگ و نا آرامی است.
شبک**9365**3404**مترجم: رضا میرزائی**انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*


مامور منابع طبیعی عباس آباد با چاقو قاچاقچیان مجروح شدجواد جلالی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در حال حاضر حال این مامور با رسیدگی های پزشکی رضایت بخش است.
وی در خصوص چگونگی این درگیری گفت : قاچاقچیان با استفاده از 2 دستگاه نیسان قصد انتقال 30 اصله چوب توسکا را داشتند که با گشت ماموران منابع طبیعی برخورد کردند و یکی از این قاچاقچیان پس از درگیری و ضرب و شتم با استفاده از سلاح سرد یکی از ماموران منابع طبیعی را مجروح کردو متواری شد.
او افزود : یکی از متخلفین این حادثه دستگر و 2 دستگاه خودروی نیسان توقیف شد و ضارب متواری نیز با دستور قاضی تحت تعقیب قرار گرفت.
2 شب پیش نیز قاچاقچیان چوب با اسلحه شکاری به سمت ماموران منابع طبیعی عباس آباد شلیک و از منطقه فرار کردند.
سرپرست اداره منابع طبیعی عباس آباد خاطر نشان کرد : با ایجاد گشت های مستمر شبانه روزی طی چند روز اخیر در حوزه منابع طبیعی عباس آباد اجازه خروج هیچ چوب قاچاق را از منطقه ندادیم .
وی اظهار امیدواری کرد: با ترویح و فرهنگ سازی و درک اثرات زیست محیطی جنگل و ایجاد اشتغال مولد در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال برای جوانان ، قاچاق چوب در پهنه منابع طبیعی و جنگلهای ارزشمند شمال کشور متوقف شود.
طی چند روز اخیر مقادیر زیادی چوب قاچاق در منطقه عباس آباد کشف و ضبط شد.
شهرستان عباس آباد دارای 33 هزار هکتار عرصه جنگلی است.
خبرنگار : مهدی ابراهیم پور ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
1654/1602/انتهای پیام /*


کارآمدی استفاده درازمدت از مکمل‌های آهن برای نوزادان کم وزنبه گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس دیلی، محققان با بررسی 285 نوزاد که به دلایل مختلف با وزنی بین 2.04 تا 2.49 کیلوگرم متولد شدند دریافتند نوزادانی که با وزن کمتر از 2.49 کیلوگرم متولد می‌شوند، در معرض فقر آهن قرار دارند و همین امر منجر به نقص رشد عصبی می‌شود. حدود 5 درصد از نوزادان متولدشده در کشورهایی با درآمد بالا کم‌وزن هستند. این آمار در کشورهایی با درآمد پایین، به 15 درصد می‌رسد.
207 مورد از این کودکان در سن هفت سالگی مورد بررسی قرار گرفتند. این کودکان به دو گروه طبقه بندی شدند که یک گروه از مکمل‌های آهن استفاده کرده بودند. نتایج نشان داد کودکانی که از مکمل‌های آهن استفاده کردند، رفتارهای تهاجمی و قانون‌شکنی‌های کمتری داشتند و با مشکلات فکری کمتری مواجه بودند. محققان معتقدند استفاده از مکمل‌های آهن در کودکانی که کم‌وزن متولد شده اند، اثرات قابل توجهی دارد و این کودکان عملکرد رفتاری و اجتماعی بهتری ارایه می‌دهند.
نتایج این مطالعه در نشریه Pediatric Research منتشر شده است.
علمی (6) ** 9259
مترجم: سپیده کاشانی*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


نمایش توانمندی‌ آسیا و اقیانوسیه در زمینه خودروهای گازسوز در تهرانبه گزارش روز پنج شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این نمایشگاه که با حضور بیش از 800 فعال این حوزه شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های بین‌المللی، سفرای کشورها و مقامات برگزار می‌شود، زمینه‌ای برای نمایش و ارائه دستاوردها و ظرفیت‌های صنعتی کشور در صنعت خودروهای گازسوز است.
برگزاری نمایشگاه «انگوا» با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و فعالان این حوزه از جمله شرکت‌های فناور، به ایجاد بستری برای توسعه تعاملات صنعتی بین‌المللی و ایجاد بازارهای صادراتی کمک می‌کند.
انجمن آسیا اقیانوسیه خودروهای گازسوز (ANGVA) در سال 2002 و با هدف برطرف کردن نیازهای تخصصی بهره‌برداران، سازندگان خودرو، تأمین‌کنندگان کارخانجات، تامین کنندگان گاز طبیعی، سازندگان قطعات و تجهیزات در تمامی بخش‌های گوناگون این صنعت ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آماری که از سوی انجمن جهانی خودروهای گازسوز تا پایان سال 2011 تهیه شده است ایران با دو میلیون و 859 هزار و 386 دستگاه خودروی گاز سوز جایگاه نخست استفاده از خودروهای گاز سوز جهان را داراست و کشورهای پاکستان و آرژانتین در مقامهای بعدی این رده بندی قرار دارند.
کشورهای برزیل، هند، چین، ایتالیا، اوکراین، کلمبیا و تایلند نیز رده‌های چهارم تا دهم این فهرست را به خود اختصاص دادند.
علمی ** 1836 **
تنظیم:یوسف درویشی*انتشار:کاردان رادانتهای پیام /*


شناسایی مکانیزم پیام‌رسانی سلولی و تحول در درمان بیماری‌هابه گزارش پنجشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس دیلی، سلول‌ها کیسه‌هایی حاوی پروتئین و مولکول‌های اسید ریبونوکلیئیک ترشح می کنند که EV (مخفف extracellular vesicle) نام دارد. این کیسه ها همچنین گیرنده‌هایی را حمل می‌کنند و قادر به پیام‌رسانی بین سلول‌ها، بدون هیچ‌گونه تماسی با یکدیگر هستند.
کیسه‌های EV در خون و مایعات بدن در حرکت است و در واکنش‌های ایمنی و انعقادی نقش دارد، از طرفی این کیسه‌ها می‌توانند منجر به پخش سرطان یا ویروس‌هایی مانند اچ آی وی و ابولا شوند.
مطالعات محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد کیسه‌های EV حاوی مولکول‌هایی هستند که برای یک روش پیام‌رسانی به نام NOTCH استفاده می‌شوند. روش NOTCH یک نوع ارتباط بین سلولی است که شامل ارتباط سلول به سلول می‌شود. گیرنده‌های NOTCH پروتئین‌های غشایی پلاسما هستند که در رشد جنین، عملکرد سلول‌های بنیادی و هموستازی بافت (ثابت نگه‌داشتن مواد موجود در بافت) نقش دارند. مطالعات جدید نشان می‌دهد EV قادر به پیام‌رسانی گیرنده NOTCH، حتی از فاصله دور است.
محققان امیدوارند در آینده‌ای نزدیک از این کیسه ها برای انتقال عوامل درمانی مانند آنتی بادی استفاده کنند و بتوانند EV را به منظور درمان موثر در بافت خاصی مستقر کنند.
نتایج این مطالعه در نشریه Nature Communications منتشر شده است.
علمی (6) ** 9259
مترجم: سپیده کاشانی*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


استقرار 21 شرکت دانش بنیان نیمه نخست امسال در منطقه آزاد انزلیبه گزارش روز پنجشنبه مدیریت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی به ایرنا ، اقدام حمایتی دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی طی این مدت، شروع به کار مرکز شکوفایی شرکت های دانش بنیان و نوآور منطقه از سوی بخش خصوصی بوده که تا کنون 10 شرکت دانش بنیان در آن مستقر شده است.
بنابراین گزارش در اختیار نهادن دفتر کار رایگان به واحد های فن آور در مجتمع های تجاری، اعمال معافیت کامل در کلیه عوارض متعلقه نظیر ثبت شرکت و صدور مجوز فعالیت اقتصادی، اولویت واگذاری زمین برای طرحهای دانش بنیان و نوآور و تقسیط قیمت زمین های واگذار شده به شکل بلند مدت و معرفی طرحهای دانش بنیان و نوآور به بانکهای عامل طرف قرارداد با سازمان جهت اخذ تسهیلات مهمترین مزیت ها و مشوق های است که بسته های حمایتی این سازمان را تشکیل می دهد.
تولید دستگاه MRI، تولید مکمل های غذایی دام و طیور، انواع چوب پلاست با استفاده از ضایعات کاه برنج، چاپگرهای صنعتی، دستگاه ازن ژنراتور و ماوراء بنفش، کود شیمیایی با ترکیب جدید و مواد شوینده غیر شیمیایی نانو، تنوع محصولات تولیدی توسط شرکت های دانش بنیان صنعتی فعال در این منطقه را تشکیل می دهد.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است . کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان 100 درصد در منطقه، امکان فعالیت بانکها و موسسات مالی – بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی 20 ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های جدید برای فعالان اقتصادی – تولیدی، فعالیت بورس کالای منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کالای همراه مسافر و برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در محدوده منطقه شده است.
6030انتهای پیام /*


در ماه محرم طبیعت و سلامت را فراموش نکنیمهمه ما گاهی ناخواسته و ندانسته نفس کشیدن را برای طبیعت که نعمتی ارزشمند از سوی خدای مهربان برای آرامش ماست را سخت می کنیم وناخواسته ها و ندانسته های ما در این مسیر استفاده از ظرفهای یکبار مصرف پلاستیکی در زندگی روزمره و در مناسبت های مختلف به ویژه در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) است.
این روزها که اقصی نقاط ایران اسلامی سپاه پوش عزای سید و سالار شهیدان است ، گاهی برخی از ما نداسته با استفاده از ظرف های یکبار مصرف برای ادای نذرهایمان ، طبیعت را قربانی می کنیم و فراموش می کنیم که طبیعت هم نفس می کشد و دارای حس، شعور و حس شکنندگی است که موید آن واکنش گیاهان به موسیقی و محبت و نقش آن در رشدشان می باشد.
مهربان بودن با طبیعت کار چندان سختی نیست و تنها با قائل شدن فهم و شعور برای همه اجزای طبیعت، به خود اجازه هرگونه برخوردی با آن ندهیم و آن را نبردگاه خودمان ندانیم .
گام اول برای مهربانی با طبیعت در این ایام عزاداری که هرکس نذر و حاجتی دارد، این است که بار طبیعت را با استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (ظروف تجزیه ناپذیر) سنگین نکنیم و با این کار هم با طبیعت دوست باشیم و هم سلامتی خود را در معرض خطر قرار ندهیم.
محیط زیست امانت الهی است و فرهنگ غلط مصرف گرایی به آن آسیب جدی می رساند و ریختن ظروف یکبار مصرف در دل طبیعت یا جا گذاشتن آن در طبیعت باعث مرگ تدریجی طبیعت می شود .
در سال های اخیر همیشه هشدارهایی در مورد اثرات سوء استفاده از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی شنیده ایم؛ یعنی گذشته از بحث آسیب رسانی به محیط زیست، بهره مندی از آن برای سلامت انسان نیز مضر است.
برخی حیوانات نیز از آسیب ظروف یکبار مصرف و کیسه های نایلونی رها شده در طبیعت در امان نمی مانند و در واقع با بلعیدن تکه هایی از آن به استقبال مرگ می روند.
در ایام محرم ، استفاده از ظروف یکبار مصرف افزایشی چشمگیر پیدا می کند که در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی، سلامت افراد به خطر می افتد و بی توجهی به هشدارها و توصیه ها به حتم عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.
ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به دلیل ترکیبات پلاستیکی تجزیه ناپذیر، هرگز قابل بازیافت و تجزیه در چرخه طبیعت نیست، پس از دفن در خاک برای سال های طولانی در زمین باقی خواهد ماند و یکی از تهدایدات جدی زیست محیطی است.
براساس نظر کارشناسان حوزه سلامت و محیط زیست ، ظروف یکبار مصرف رایج که به دلیل ارزان بودن در بسیاری از مساجد، هیات ها و تکایا و حسینیه ها مورد استفاده قرار می گیرند، شیمیایی و از جنس پلی استایرن هستند و توانایی تحمل دمای بالاتر از 65 درجه را ندارند و مواد سمی آنها به مواد غذایی درون آنها منتقل می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به خبرنگار ایرنا گفت: ریختن مایعات در درون لیوان های شفاف پلاستیکی سرطان زا است بنابراین برای مصرف مواد غذایی سرد مانند شربت از ظروف یکبار مصرف شیشه ای و برای مایعات و غذاهای گرم از ظروف یکبار مصرف گیاهی، مقوایی یا اسفنجی باید استفاده شود.
دکتر غلامعلی جاودان بیان داشت:باید تا حد امکان در توزیع نذورات غذایی از قبیل برنج، شله زرد، آش، حلوا ، چای ، شیر، شیر کاکائو و شربت از ظروف یکبار مصرف تجزیه ناپذیر استفاده نکنند و دریافت کنندگان این نذری ها نیز لازم است ظروف را پس از مصرف مواد غذایی (محتویات) در سطل های زباله جای دهند تا به محیط زیست و طبیعت ضربه نزند.
وی اظهار کرد: پخش نوشیدنی و غذاهای نذی در ایام عزاداری سالار و سرور شهیدان، بهتر است در ظروف یکبار مصرف گیاهی که تجزیه پذیر هستند انجام شود.
جاودان تصریح کرد: ظروف گیاهی یکبار مصرف که در تولید آن از مواد اولیه طبیعی استفاده شده است بدون مواد مضر و شیمیایی و در برابر مواد غذایی یا مایعات با حرارت بالا مقاوم هستند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی گفت: این روزها استفاده از ظروف یکبار مصرف و پلیمری دو چندان شده در حالی که استفاده از این ظروف برای نوشیدنی ها و غذاهای داغ خطرناک است.
دکتر فاطمه نوروزیان بیان داشت: وقتی غذا داخل این ظروف ریخته می شود ، بسیاری از مواد موجود در ظرف به غذا منتقل می شود و نگهداری مواد غذایی در مجاورت ظروف یکبار مصرف منجر به آزاد سازی مونومرهای ظرف ، و ترکیب آن با محتویات غذا می شود و مصرف آنها برای سلامتی مضر است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست هرمزگان نیز ضمن هشدار نسبت به استفاده از ظرف های یکبار مصرف پلاستیکی در پخش نذورات در ایام عزاداری امام حسین (ع) ، گفت: استفاده از این ظروف علاوه بر آسیب جدی و مستقیم بر بدن انسان بر محیط زیست نیز تاثیر می گذارد ، زیرا تجزیه ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف در طبیعت صدها سال طول می کشد و سوزاندن آنها باعث انتشار گازهای سمی خطرناک در محیط و هوا می‌شود.
مجید وفادار اظهار کرد: گاهی مشاهده شده سالانه بسیاری ازحیوانات به دلیل خوردن پلاستیک یا ظروف پلاستیکی جان خود را از دست داده و یا با مصرف آنها وارد زنجیره غذایی ما نیز شده‌اند و از همین رو باید در مصرف این ظروف دقت بسیاری داشته باشیم و نسبت به طبیعت با مهربانی بیشتری رفتار کنیم.
وی در خصوص فواید استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی ، گفت: پلیمرهای گیاهی از انعطاف پذیری بیشتری برخورداند و تا دمای 90 تا 100 درجه سانتیگراد تحمل مقاومت دارند.
وفادار تصریح کرد: سازگاری با محیط زیست و تجزیه پذیری در خاک پس از 6 ماه ، تجزیه در خاک بدون آثار تخریبی بر محیط زیست ، وابسته نبودن به مواد اولیه نفتی، مصرف کم انرژی در فرایند تولید محصول و امکان استفاده در صنایع بسته بندی غذایی از دیگر فواید ظروف یکبار مصرف گیاهی می باشد.
بر اساس آمارهای اعلام شده ، سالانه بیش از 177 هزار تن پلاستیک در ایران تولید می شود که برابر با 500 تن در روز است و اگر حجم ظروف یکبار مصرف در مناسبت ها را نیز به آن اضافه کنیم ، عظمت حجم این زباله شهری تصور ناپذیر خواهد بود.
آمارها نشان می دهد بالا بودن سرانه مصرف ظروف پلاستیکی در ایران باعث شده است ایران در شمار 10 کشور اول دنیا از لحاظ مصرف پلاستیک قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند تغییر الگو و کاهش ظروف یکبار مصرف و محصولات پلاستیکی و به جای آنها استفاده از ظروف با پایه گیاهی و نیز بازگشت به فرهنگ سنتی استفاده از ظروف چینی برای توزیع نذورات منجر به کاهش و حذف مشکلات زیست محیطی ، بهداشتی کشور در این عرصه می شود.
7198/ 6048
گزارش: فاطمه حسینی **انتشاردهنده: خلیل تنیده

آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.comانتهای پیام /*


شاخص کیفیت هوای تهران سالم است«شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 در شرایط سالم (زرد) (حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».
محمد رستگاری روزپنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای شهر تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 امروز با 8 عدد کاهش نسبت به روز گذشته بر روی عدد 91قرارگرفته و سالم است.
وی با اشاره ثابت ماندن غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون در 24 ساعت گذشته برروی عدد 75 ، اظهار کرد: در همین مدت میزان آلاینده منوکسید کربن نیز از43 به 44 افزایش یافته است.
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: پارک قائم (منطقه 18)باشاخص 145، پیروزی (منطقه13)شاخص 125 و شادآباد(منطقه 18) با شاخص 122 را بیشترین آلودگی شهر تهران در 24 ساعت گذشته داشتند.
رستگاری افزود: ایستگاه های شهرداری (منطقه 11)با شاخص 11، سرخه حصار(منطقه 13)باشاخص 29 و نیز شهرداری (منطقه 19) با شاخص 45 را پاک ترین هوای شهر تهران در این مدت داشتند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: سیدمجید بروجردی انتشاردهنده:موسی فعالیان
تهرام/1109 / 1539انتهای پیام /*


دستیابی ایران به رتبه 18علمی در جهانبه گزارش روز پنج شنبه گروه علمی ایرنا از وزارت علوم، دکتر عبدالحسین فریدون در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه دامغان در سخنانی افزود: اکنون بیش از 235 پروژه مشترک از سوی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در قالب قرارداد همکاری مشترک با کشورهای خارجی به انجام رسیده است.
وی با اشاره به آمار جمعیت دانشجویی کشور و ظرفیت دانشگاه ها، لزوم فعالیت علمی پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی بویژه در شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری را مورد تاکید قرار داد و گفت:39 پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد که این پارک ها در حدود 215 میلیون دلار صادرات را به انجام رسانده اند.
فریدون ضمن تاکید بر افزایش توان و ظرفیت های مناسب در حوزه آموزش عالی کشور اظهارکرد: از ابتدای دولت یازدهم عملیات اجرایی دو میلیون و 500 هزار متر مربع پروژه عمرانی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آغاز شده و تا کنون 2 میلیون مترمربع از این میزان تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شکل گیری دانشگاه های صنعتی در کشور خبر داد و گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید با تلاشی مضاعف، چرخه علمی را به ثروت تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه شتاب دادن به رشد و توسعه کیفی مراکز آموزش عالی از مهم ترین برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، افزود: امروزه بدون ارتباط صنعت و دانشگاه در عرصه های علمی نمی توان موفقیتی را کسب کرد لذا باید صنعت و دانشگاه در عرصه های علمی با یکدیگر رقابت کنند و این مهم می طلبد تا ارتباط این دو بخش بیش از پیش تقویت شود.
علمی ** 1836 **تنظیم:یوسف درویشی*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


شناسایی‌اجرام فضایی موجود درمدارزمین با ماهواره جدیدبه گزارش پنجشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس دیلی، در ابتدای ماه جاری میلادی ماهواره NEA Scout به‌منظور کسب آمادگی لازم برای انجام ماموریت فضایی، مجموعه‌ای از آزمایشات محیطی را سپری کرد. قرار است این ماهواره در مرحله آغازین ماموریت فضایی Space Launch System که در سال 2019 میلادی انجام خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.
این ماهواره یکی از شش ماهواره CubeSat‌ است که ناسا برای انجام این ماموریت در نظر گرفته و قرار است یک ماموریت شناسایی را به انجام برساند. در جریان این ماموریت باید تصاویری از اجرام فضایی تهیه کرده و اطلاعاتی را درباره خطرات و چالش‌های ناشی از وجود این اجرام برای ماموریت‌های اکتشافی بعدی گردآوری کند. قرار است این ماهواره پس از جدا شدن فضاپیمای Orion از قسمت بالایی راکت، فعال شده و کار خود را آغاز نماید.
این ماهواره پس از شروع به کار، توان مورد نیاز خود را از طریق یک بادبان خورشیدی تامین می‌کند. این بادبان خورشیدی، ظاهری مربع شکل دارد و هر وجه آن به اندازه یک اتوبوس است. این بادبان قادر است تمام توان موردنیاز ماهواره را بدون استفاده از هرگونه سوخت یا موتور تامین کند.
علمی (6)**9259
مترجم: سپیده علی کاشانی*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


وضعیت هوای مناطق مختلف کشور در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینیبه گزارش روز پنج شنبه خبرنگار گروه علمی ایرنا، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی سازمان هواشناسی آسمان پایتخت روز شنبه هفته آینده (تاسوعا حسینی) با افزایش ابر و وزش باد و روز یکشنبه عاشورا نیز آسمان تهران کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
همچنین شهرهای زاهدان، بوشهر، خرم آباد، شهرکرد، شیراز، قم، کرمان، یاسوج، یزد، بیرجند، ایلام، اهواز و اصفهان در روزهای تاسوعا و عاشورا آسمانی صاف همراه با وزش باد خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، شهر اردبیل روز تاسوعا با بارش پراکنده و باد شدید و عاشورا نیز با بارش پراکنده اما از شدت باد کاسته خواهد شد.
ضمن اینکه تبریز روز تاسوعا آسمان ابری با احتمال بارش و وزش باد و روز عاشورا آسمان کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
ارومیه روز تاسوعا با رگبارو رعدوبرق و وزش باد و آسمان این شهر در روز عاشورا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
رشت روز تاسوعا با بارش پراکنده و وزش باد و روز عاشورا آسمان این شهر با بارش باران و وزش باد همراه است.
زنجان روز تاسوعا بارش پراکنده و وزش باد و روز عاشورا نیز آسمان قسمتی ابری با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
آسمان در شهرهای کرج، گرگان و مشهد در روزهای عاشورا و تاسوعا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
همچنین بر اساس این گزارش آسمان هوای ساری روز تاسوعا با افزایش ابر و وزش باد و روزعاشورا با بارش پراکنده و وزش باد همراه خواهد بود.

**وضعیت سایر مناطق کشور در روزهای تاسوعا و عاشورا
سنندج روز تاسوعا آسمان صاف همراه با وزش باد و عاشورا صاف همراه با وزش باد شدید
بندرعباس روز تاسوعا آسمان با افزایش ابر و وزش باد و عاشورا صاف همراه با وزش باد
اراک روز تاسوعا آسمان صاف کمی ابری و عاشورا نیز با ورزش باد
سمنان روز تاسوعا آسمان کمی ابری با وزش باد شدید و عاشورا کمی ابری و وزش باد
قزوین روز تاسوعا آسمان کمی ابری همراه با وزش باد و عاشورا کمی ابری و وزش باد شدید
کرمانشاه روز تاسوعا آسمان با افزایش ابر و وزش باد و عاشورا صاف و وزش باد
همدان روز تاسوعا آسمان صاف همراه با وزش باد و عاشورا کمی ابری و وزش باد شدید
علمی ** 1836 **
خبرنگار:یوسف درویشی*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


فروش ربات‌های صنعتی درجهان16درصد افزایش یافتبه گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از خبرگزاری رویترز، ارزش بازار جهانی ربات های صنعتی به 13 میلیارد و 100 میلیون دلار با حدود 18 درصد افزایش رسیده که با احتساب نرم افزارها، لوازم جانبی و مهندسی سیستم این بازار 40 میلیارد دلار ازرش دارد.
بر پایه این خبر شرکت های تولید محصولات الکترونیکی در سال 2016 به اندازه صنایع خودروسازی ربات های صنعتی خریداری کرده اند، هرچند صنایع خودروسازی دهه 70 کار با ربات ها را همزمان با کوچک شدن، ارزان شدن و افزایش دقت آنها آغاز کردند.
فروش ربات ها به صنایع الکترونیک و در تولید محصولات الکتریکی 41 درصد افزایش و به 91 هزار و 300 واحد رسید؛ درحالیکه فروش به صنایع خودرویی 6 درصد افزایش و به 103 هزار و 300 واحد یا 35 درصد مجموع فروش رسید که 294 هزار و 312 واحد بود.
فدراسیون جهانی رباتیک اعلام کردکه انتظار دارد بکارگیری ربات ها درسطح جهان طی سال جاری دستکم 18 درصد افزایش یابد و بین سال های 2018تا 2020 نصب ربات های جدید هر سال به طور متوسط 15 درصد بیشتر شود.
بخش اینترنت اشیا از محرک های افزایش تقاضا در آینده است که کارخانه های واقعی را به واقعیت مجازی متصل می کنند؛ در این زمینه همچنین می توان به ربات های همکاری اشاره کرد که می توانند کنار انسان ها کار کنند، یادگیری ماشین به عنوان یکی از بخش های هوش مصنوعی و هوش مصنوعی.
تایم رایلی مدیر شرکت راهبردهای روبوتک/Robotech می گوید افزایش سیستم های هوشمندی که ربات ها را کنترل می کنند زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم اورده است.
وی افزود: افزایش طیف صنایع درخواست کننده فناوری های رباتیک و اتومات موجب افزایش رشد استفاده از ربات ها می شود.
بر اساس این گزارش، چین بزرگ ترین بازار ربات ها در جهان است که حدود 30 درصد سهم فروش جهان را در اختیار دارد و شاهد افزایش 27 درصدی فروش بوده است.
کره جنوبی نیز به عنوان دومین بازار بزرگ شاهد افزایش فروش 8 درصدی با خرید دو هزار و 145 واحد ربات در ازای هر 10 هزار کارگر در صنایع تولیدی بوده است و تراکم ربات ها از سال 2009 دوبرابر شده که بالاترین نرخ در جهان را نشان می دهد.
فدراسیون جهانی رباتیک افزوده است: پروژه های عظیم با هدف تولید باتری برای خودروهای هیبرید (دونیرو) می تواند دلیل این افزایش تراکم ربات ها باشد.
علمی**9157
خبرنگار: منصوره شوشتری**انتشار. محتشمی پورانتهای پیام /*


سلول‌های کنترل‌کننده اشتها در مغز شناسایی شدندبه گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس دیلی، نوعی سلول‌های مغزی به نام تنیسایت (tanycyte) که در مغز و در ناحیه کنترل‌کننده وزن قرار دارند، با اسیدهای آمینه موجود در غذا واکنش می‌دهند. این سلول‌ها که کنترل‌کننده میزان انرژی هستند، از همان گیرنده‌هایی استفاده می‌کنند که باعث احساس طعم غذا در جوانه‌های چشایی زبان می‌شوند.
سلول‌های تنیسایت بیشتر با اسیدهای آمینه آرژنین و لیزین واکنش می دهند و محققان احتمال می دهند این واکنش باعث احساس سیری در فرد می‌شود. مصرف غذاهای حاوی این دو اسید آمینه مانند مرغ، گوشت گوساله، آووکادو، زردآلو، آلو، ماهی عدس و بادام باعث می‌شود فرد سریعتر احساس سیری کند.
محققان در آزمایشگاه به آرژنین و لیزین نشانگرهای فلوروسنت اضافه کردند و و آن‌ها را وارد سلول های مغز کردند. زمانی که آمینو اسید با سلول‌های تنیسایت واکنش کردند، نشانگرها فعالیت شیمیایی نشان دادند. زمانی که محققان گیرنده‌های طعم تند را در سلول‌های مغز مسدود کردند، سلول های تنیسایت قادر به دریافت اطلاعات از اسیدهای آمینه نبودند.
محققان معتقدند میزان اسید آمینه در خون و مغز پس از صرف غذا، نقش مهمی در احساس سیری دارد و این مطالعه نشان می‌دهد سلول‌های تنیسایت که در مرکز مغز و در ناحیه‌کنترل‌کننده وزن بدن قرار دارند، اسیدهای آمینه را به طور مستقیم احساس می‌کند و نقش مهمی در کنترل وزن بدن دارد. ادامه تحقیقات نشان می دهد مصرف غذاهای حاوی دو اسید آمینه آرژینین و لیزین، سریعتر منجر به احساس سیری می‌شود.
این یافته می‌تواند الهام بخش دارو و مکمل‌های جدید برای سرکوب اشتها در افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن باشد.
نتایج این مطالعه در نشریه Molecular Metabolism منتشر شده است.
علمی (6) ** 9259
مترجم: سپیده کاشانی*انتشار:محتشمیانتهای پیام /*


رونمایی از 2 کتاب جدید در ابرکوهکتاب سیمای محرم با همکاری حسین حاتمی و علی اکبر قیومی تالیف شد و کتاب نکته های کلامی در ابرکوه نیز به همت رضا ربانی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان چاپ شد.
حسین حاتمی یکی از مولفان کتاب سیمای محرم در ابرکوه در آیین رونمایی این کتاب گفت: ابرکوه، که در تاریخ آن را « دار السعاده» خوانده اند، از کانون های مهم عزاداری عاشورا در نواحی ایران مرکزی محسوب می شود.
وی اظهار کرد: سبک و سیاق سوگواری در این منطقه از اصالت و شکوهی کم نظیری برخوردار است و از جهت زیبایی شناسی، ادبی و موسیقایی نیز فاخر است.
وی با بیان اینکه تاریخ طولانی عزاداری عاشورایی در ابرکوه همراه با فراز و فرودهایی است، اظهار کرد : در کتاب یادشده برای نخستین بار برخی از ابعاد اجتماعی، تاریخی و هنری عزاداری عاشورایی مردم منطقه به رشته تحریر درآمده است.
وی یادآور شد: در این کتاب تاریخچه تعزیه ، درآمدی بر تاریخ عزاداری عاشورا ، نخل عزا ، آیین رونمایی ،معماری و فضاهای تعزیه در قالب مقاله به تصویر کشیده شده است.
حاتمی ادامه داد: این کتاب با هدف آشنایی بیشتر نسل امروز با پیشینه عزاداری در این منطقه تهیه شد و با استقبال همشهریان و پژهشگران، شاهد پژوهش هایی گسترده تر و عمیق تری در این حوزه باشیم.
علی اکبر قیومی دیگر مولف کتاب یادشده، اظهار کرد: عاشورا بزرگترین میراث زنده فرهنگی است، وظیفه ماست، این میراث عظیم را به آیندگان تحویل دهیم .
وی با بیان اینکه وظیفه داریم، نسل جدید را با پیشینه تاریخی خود آشنا کنیم، افزود: عاشورای ابرکوه ظرفیت زیباشناسی، ادبی و موسیقیایی غنی دارد که هرکدام می تواند موضوعی برای تحقیق و پژوهش باشد.
همچنین رضا ربانی، مولف کتاب نکته های کلامی در ابرکوه افزود: مطالب این کتاب محصول سال ها تحقیق و گردآوری است که بیش از هفت هزار ضرب المثل مردم ابرکوه و دیگر شهرهای ایران در این کتاب جمع آوری شده است.
دراین آیین همچنین با اهدا جوایزی از برگزیدگان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ابرکوه، تجلیل شد.
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابرکوه درحاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ،امسال هم همزمان با سراسر کشور، در شهرستان ابرکوه با محور زندگانی امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) برای رده‌های مختلف سنی برگزار شد.
قاسم برزگر، از مشارکت و همکاری شهرداری ابرکوه ، بخشداری مرکزی، دهیاری اسفندآباد و رئیس آباد و خیرین کتابخانه ها، در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی تشکر کرد.
مرکز شهرستان 51 هزار نفری ابرکوه در140کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
7540*2047 * خبرنگار: کارگر ابرقوئی * انتشار دهنده – عباسقلی اشکورجیری*انتهای پیام /*


نقشه راه توسعه فناوری بالگردها تدوین می‌شودبه گزارش روز پنج شنبه ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، کارگروه بالگرد تجاری ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ‌وفناوری ریاست جمهوری با هدف تدوین نقشه راه توسعه فناوری بالگردهای متوسط، نیمه‌سنگین و پیستونی موضوعات مختلفی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
«تدوین برنامه دستیابی به اهداف کلان بالگردی در سند جامع توسعه هوافضای کشور» و «ارائه ابلاغیه به گمرک برای جلوگیری از واردات محصولات در حوزه بالگردهای تجاری با هدف حمایت از فناوری و توان صنعتی کشور و انتقال تکنولوژی» از جمله این برنامه هاست.
همچنین تهیه’استانداردهای خرید خدمات (RFP)مورد نیاز در راستای پیشبرد اهداف بالگردی سند جامع توسعه هوافضا’،’تعیین اولویت‌های حمایتی در بخش بالگردی برای شرکت‌ها، صنایع و مراکز پژوهشی داخلی’ و ‘تهیه طرح‌های همکاری مشترک با کشورهای دیگر در حوزه توسعه بالگردهای پیستونی، متوسط و نیمه‌سنگین’ از دیگر برنامه‌هایی است که در سال جاری توسط این کارگروه پیگیری خواهد شد.
بر اساس گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، «مذاکره مستقیم با بهره‌برداران بالگرد تجاری در کشور و جلب اعتماد آنها برای رفع نیازمندی‌ها به صورت یکپارچه و بر اساس پلتفرم‌های مشترک»، «برنامه‌ریزی برای اضافه‌کردن دروس طراحی بالگرد به گرایش تحصیلات تکمیلی هوافضا» و «راه‌اندازی و تقویت صفحه کارگروه بالگرد تجاری به عنوان مرجع و خط ارتباطی فعالان حوزه بالگردی کشور (اخبار، اولویت‌های پژوهش و صنعتی و فناورانه، گزارش طرح‌های کلان بالگردی)» نیز در اولویت کاری این کارگروه قرار دارد.
علمی** 1836**
تنظیم: یوسف درویشی*انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


آسمان در اولین ماه پاییزمدیر انجمن نجوم آماتوری ایران روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: امروز 6 مهر ساعت 6:24 دقیقه صبح، ماه به وضعیت تربیع اول رسید و چهار روز بعد یعنی دوشنبه 10 مهر ساعت 5:35 دقیقه بامداد کره ماه به گره نزولی رسیده و پایین مدار زمین قرار می گیرد.
مهندس ‘مسعود عتیقی’ ادامه داد: سه شنبه 11 مهر سیاره ناهید ساعت 12:30 دقیقه ظهر به حضیض خورشیدی (کمترین فاصله با خورشید) می رسد و در ساعت 22:10 دقیقه پنجشنبه 13 مهر کره ماه به وضعیت بدر یا ماه کامل خواهد رسید.
وی از وقوع بارش شهابی اژدهایی در روز شنبه 15 مهر خبر داد و گفت: بارش شهابی اژدهایی از بارش های مشهور سالیانه نیست ضمن آنکه نور ماه کامل مزاحم رصد شهاب های این بارش است و 10 شهاب در ساعت برای این بارش پیش بینی می شود.
عتیقی ادامه داد: یکشنبه 16 مهر نیز سیاره سرخ بهرام ساعت 3:30 دقیقه بامداد به اوج خورشیدی (بیشترین فاصله با خورشید) می رسد. همچنین 30 دقیقه بامداد دوشنبه 17 مهر سیاره تیر به مقارنه خارجی رسیده و نسبت به زمین در آن سوی خورشید قرار می گیرد؛ بدیهی است طی شب های قبل و بعد این سیاره قابل مشاهده نخواهد بود.
وی به حضیض زمینی ماه در ساعت 9:21 دقیقه صبح روز دوشنبه 17 مهر اشاره کرد و گفت: در این وضعیت ماه 366 هزار و 858 کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت همچنین در ساعت 21:35 دقیقه این شب ستاره چشم گاو (دبران) تنها 0.6 درجه جنوب ماه قرار دارد و چه بسا در برخی نقاط عبور خراشان و یا وضعیت اختفای این ستاره در پشت ماه قابل مشاهده باشد.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ادامه داد: پنجشنبه 20 مهر ساعت 15:55 دقیقه ماه به وضعیت تربیع آخر خواهد رسد. جمعه 21 مهر خوشه ستاره ای کندوی عسل (M44) در ساعت 22:59 دقیقه سه درجه شمال ماه قرار می گیرد و شنبه 22 مهر ساعت 1:40 دقیقه بامداد ماه به گره صعودی رسیده و بالای مدار زمین خواهد رسید؛ یکشنبه 23 مهر ساعت 2:24 دقیقه بامداد ستاره دل شیر (قلب الاسد) تنها 0.2درجه شمال کره ماه خواهد بود.
عتیقی همچنین از هم نشینی سیاره بهرام با ماه در روز سه شنبه 25 مهر خبر داد و گفت: ساعت 1:34 دقیقه بامداد این روز سیاره سرخ بهرام 1.8 درجه جنوب ماه قرار گرفته و هم نشینی با هلال صبحگاهی محرم را علاقمندان قبل از روشنی هوا با این سیاره مشاهده خواهند کررد.
وی افزود: چهارشنبه 26 مهر علاقمندان شاهد هم نشینی هلال قد خمیده محرم با سیاره ناهید خواهند بود؛ وداع با هلال صبحگاهی محرم 1439 در این بامدادان قابل انجام است.
عتیقی گفت: پنجشنبه 27 مهر سیاره سبز آبی اورانوس ساعت 20:30 دقیقه این شب به وضعیت مقابله می رسد؛ در این وضعیت زمین میان خورشید و سیاره مذکور است و بهترین فرصت مشاهده این سیاره را علاقمندان در مرز بینایی با چشم غیر مسلح در مناطق به دور از نور و آلودگی هوا در اختیار دارند. همچنین ساعت 22:42 دقیقه این شب ماه نو خواهد شد و دوره 29.5 روزه به دور زمین را کامل خواهد کرد.
به گفته مدیر انجمن نجوم اماتوری ایران، جمعه 28 مهر هلال شامگاهی صفر 1439 در تمام پهنه ایران قابل رویت خواهد بود. شنبه 29 مهر ساعت 14:30 دقیقه بارش شهابی مشهور سالیانه جباری به اوج خود می رسد و تا قبل از روشنی هوا در بامداد یکشنبه 30 مهر، به میزان 20 شهاب در ساعت قابل مشاهده خواهد بود. منشاء این بارش شهابی، دنباله دار مشهور هالی است و کانون بارش در صورت فلکی شکارچی (جبار) قرار دارد.
علمی**2038**
خبرنگار: درنا محمدیان
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با کانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.meانتهای پیام /*


عاشورا زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر(عج) استحجت الاسلام محمد صادق کفیل، عاشورای حسینی را رمز موفقیت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دانست و افزود: اگر قیام امام زمان جهانی می‌شود و دنیا را پر از عدل و داد می کند، به واسطه عاشورا و قیام سیدالشهداست. یعنی امام زمان از قابلیت عاشورا استفاده می کنند و با قابلیت عاشورا عدالت جهانی را برقرار می سازند.
وی که روز جمعه با خبرنگار معارف ایرنا گفت وگو می کرد، ادامه داد: حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام ظهور در خانه خدا به معرفی خود می پردازند و پس از قرائت روضه امام حسین(ع) با شعار سیدالشهدا «یا لثارات الحسین» قیام جهانی خود را آغاز می کنند.
این کارشناس مذهبی قیام امام زمان را برگرفته از الگوی عاشورا دانست و گفت: در زیارت عاشورا که یک حدیث قدسی است، پس از خونخواهی امام حسین(ع) که مربوط به امام زمان است، می گوییم «فاسئل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم» یعنی به برکت شما من گرامی داشته شده ام. به عبارت دیگر پیوند با امام حسین(ع) و حادثه عاشورا راه عظمت و بزرگی است.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) افزود: در ادامه زیارت عاشورا می خوانیم «ان یرزقنی طلب ثارکم مع امام منصور» یعنی بزرگ شدن و عظمت من از این جهت است که می‌توانم خونخواه شما باشم و لذا ما در عاشورا بزرگ می شویم و پرچم امام حسین(ع) را نگه می داریم تا به حضرت مهدی(عج) برسیم.

** عاشورا مقدمه است نه هدف
حجت الاسلام کفیل گفت: برخی معتقدند گذر زمان باعث فراموشی و کمرنگ شدن حوادث زندگی می شود و هر چه فاصله ما با یک حادثه بیشتر می‌شود، به طور طبیعی کمرنگ‌تر و به فراموشی سپرده می شود و بر همین اساس باید حوادث و مصیبت ها را برای تنظیم زندگی فراموش کرد تا نظام زندگی انسان مختل نشود و شادابی آن از بین نرود و در واقع هر حادثه ای را باید تمام شده بدانیم.
وی افزود: عاشورا به عنوان یک اتفاق، حادثه یا مصیبت، بسترساز تمام جریان های تاریخی بعد از این واقعه و جریانی به عنوان مقدمه بوده ولی برخی آن را هدف می دانند و لذا دچار مشکل می شوند در حالیکه عاشورا می تواند برای رسیدن به هر آن چیزی که می خواهیم باشد و تنظیم کننده نظام زندگی ما است.

** تمام دین در عاشورا جلوه پیدا می کند
حجت السلام کفیل، عاشورای حسینی را تجلی اسلام عملی و قرآن و سنت دانست و گفت: تمام دین در عاشورا جلوه عملی پیدا کرده و اگر در آیات قرآن تاکید به اخلاق شده و پیامبر اکرم (ص) هدف خود از بعثت را تکمیل مکارم اخلاق فرموده، نمونه عملی آن را در مبارزه عاشورا می توان دید.
وی همچنین عاشورای سال 61 هجری قمری را تعامل اسلام با دیگر ادیان دانست و اظهار داشت: این تعامل و ارتباط را می‌توان به بهترین وجه در جریان عاشورا مشاهده کرد که امام چگونه با سپاه دشمن گفت وگو کرد و احترام امام نسبت به یاران، دشمنان و همراهانش چگونه بوده و سخنان آن حضرت در روز عاشورا نشانگر این تعامل است.
این کارشناس مذهبی افزود: هر انسانی معمولا در زندگی خود رفتاری مناسب دارد ولی زمانی که دچار گرفتاری و مصیبت می شود، به طور طبیعی نوع برخوردش نیز متفاوت می‌شود ولی می‌بینیم که سیدالشهدا(ع) در اوج حادثه و مصیبت به خواهرش حضرت زینب(س) می فرماید «در نماز شب مرا فراموش نکن» و در سنگین ترین لحظات عاشورا برای سخن گفتن با دخترش سکینه با آرامش از مرکب پیاده می‌شوند و از او خود دلجویی می کند یا به حضرت ابوالفضل(ع) می فرماید «بنفسی انت» یعنی جانم فدایت ای برادر و از طرف دیگر حتی به اسبان دشمن آب داد.

** پیشرفت ها با عاشورا پیوند می خورد
حجت الاسلام کفیل گفت: چنین نگاهی به عاشورا باعث پیشرفت می شود. یعنی جمهوری اسلامی ایران زمانی به کرامت انسانی می رسد که این حادثه در نظام پررنگ شود و تمام پیشرفت‌های 40 ساله ما به برکت الگوگیری از عاشورا بوده است و به هر مقداری که از این واقعه دور شده ایم یا عاشورا در زندگی ما کم رنگ شده، مشکلات ارتباطی و نظام زندگی ما نیز بیشتر شده است.
وی تاکید کرد: اتفاقی که باید بیافتد این است که عاشورای حسینی را متوقف در مساجد و حسینیه ها نکنیم و عاشورا باید در نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری ما حضور داشته باشد و لذا مسوولان باید بررسی کند که برای رشد کشور چگونه از این حادثه می تواند الگوگیری کند و روضه امام حسین(ع) بهانه ای برای برقرار کردن پیوند و پیشرفت است. یعنی روضه فقط گریه کردن نیست بلکه درمان تمام دردهای ما و راه پیشرفت و سلوک ماست.
این کارشناس مذهبی افزود: اگر بخواهیم نظام اداری ما سالم تر شود و بخواهیم تعاملات ما با جهان به بهترین شکل باشد باید در هر موضوعی به امام حسین(ع) و عاشورا تاسی کنیم. یعنی دیپلمات‌ها و سفیران ما هنگام گفت وگو با دیپلمات های سایر کشورها باید به گونه ای رفتار کنند که جهانیان از این ادبیات الگو بگیرند و بدانند که الگوی ما واقعه عاشورا و سخنان امام حسین(ع) است.
وی افزود: فهم و درک عاشورا برای دنیایی که تمدن آن بر اساس خودگرایی و فردگرایی شکل گرفته، بسیار سخت است. چون نمی تواند درک کند که چگونه ممکن است یک انسان همه چیز خود را فدا کند تا دیگران پیشرفت کنند. یعنی کسی که خود و فرزندان و زندگی خود را فدا می کند ولی در قبال آن هیچ چیزی به دست نمی آورد و می گوید من همه چیز خود را دادم تا جامعه بشری رشد پیدا کند برای آنان قابل درک نیست.
وی حتی جهاد و جنگ را بر اساس عشق به هدایت تفسیر کرد و گفت: در هنگام جنگ برخی از دشمنان اسیر می شوند و در صدر اسلام اینگونه بود که اسرای جنگی وارد خانه مهاجرین می شدند و لذا خدا عاشق جنگ نیست بلکه عاشق هدایت است و اگر دنیا بفهمد که توسعه تسلیحاتی ما نیز برای هدایت و پیشرفت دنیاست، موضع آنها نیز نسبت به جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد.
فراهنگ ** 1003 **1440 خبرنگار: محمدرضا جعفرملک * انتشار: گلشنانتهای پیام /*


برنامه های سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی در کیش اعلام شدمدیر فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص برنامه های ویژه ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی به ایرنا گفت : همزمان با سراسر کشور و به مناسبت ایام عزاداری و سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع ) و 72 یار با وفای وی برنامه های ویژه ای بر اساس سنت هر ساله در جزیره کیش با حضور هیات های مذهبی برگزار می شود.
سعید دهقان افزود: مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی جمعه شب از ساعت 21 و 30 دقیقه با حضور هیات های عزاداری در مقابل مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار می شود ، همچنین آئین های عزاداری ویژه روز تاسوعا نیز ساعت 10 صبح روز شنبه هشتم مهر ماه بر روی اسکله بزرگ تفریحی کیش برگزار و نماز ظهر و عصر نیز اقامه می شود.
وی گفت : آئین سوگواری و عزاداری شب عاشورای حسینی نیز با حضور عاشقان اهل بیت (ع) از ساعت 21:30 دقیقه در میدان ساحل برگزار خواهد شد.
دهقان اضافه کرد: مراسم روز عاشورا نیز با حضور 43 هیات مذهبی به صورت متمرکز از ساعت 9 صبح با حضور مسئولان و مردم و با برگزاری برنامه های ویژه در مصلای بزرگ جزیره کیش برگزار و پس از آن نماز ظهر عاشورا اقامه می شود.
به گزارش ایرنا ،در جزیره کیش 43 هیات مذهبی همه ساله برنامه های ویژه ای به مناسبت ایام محرم برگزار می کنند و عکاسان و تصویر بردارانی از نقاط مختلف کشور لحظات ناب عاشقی را ثبت و ضبط می کنند.
1641/ انتشاردهنده : امیر برزیانتهای پیام /*


نماینده ویژه پوتین: واقعیت های ایران خلاف تبلیغات منفی غرب استبه گزارش ایرنا، برادچیکوف در نشست هیات های نمایندگی رسانه ای ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در آستراخان این کشور که امروز (جمعه) پایان می یابد، گفت: تبلیغات غرب علیه ایران درست نیست.
وی اظهار کرد: در سفر پنج سال پیش خود به ایران دریافتم که علیه این کشور در غرب تبلیغات منفی و نادرستی می شود.
مقام بلندپایه روسی همچنین با اشاره به تاثیر چند دهه تبلیغات منفی غرب علیه ایران بر سفر گردشگران خارجی، اظهار کرد که من به این کشور رفتم و دیدم واقعیت چیز دیگری است.
نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در ادامه همچنین با اشاره به ارائه تصویر نامطلوب از منطقه خزر، تاکید کرد: گردشگران (قابل توجهی) از جای دیگری به منطقه خزر نمی آیند. اکنون رسانه های ما باید مردم کشورهای کناره دریا را به سفر در مناطق حوزه خزری تشویق کنند و این کار اولویت برتر باشد.
الکساندر ژیلکین استاندار استان آستراخان روسیه نیز در این همایش از روند رو به تکمیل ساخت کشتی مسافرتی ویژه این دریا خبر داد که احتمالا در سال آینده به آب انداخته می شود.
وی افزود: مراحل ساخت کشتی مسافرتی برای تردد در کناره های کشورهای خزر در دست انجام است و امید می رود، سال آینده به بهره برداری برسد.
هیاتی از خبرنگاران استان گیلان و گلستان و همچنین علیرضا شیروی معاون امور خبرنگاران خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست دو روزه در ساحل شمال غربی دریای خزر شرکت دارند.
همچنین در نشست تخصصی رسانه ای خزر که امروز صبح برگزار شد، راهکارهای همگرایی رسانه ها برای بازتاب همکاری ها و مذاکرات پنج کشور ساحلی برای تعیین رژیم حقوقی خزر بررسی شد.
نمایندگان رسانه ای از ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در این نشست دیدگاههای خود را برای خزر به عنوان میراث مشترک زیست بوم پنج کشور اعلام کردند.
بازتاب برنامه ها و مذاکرات انجام شده برای رسیدن کشورهای ساحلی به هدف تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، حفظ محیط زیست و همکاری رسانه ها برای گسترش روابط دو و چند جانبه بر پایه این دریا از محورهای مورد توجه نشست اعلام شد.
دریای خزر که افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین بیش از 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده از حدود 50‌ میلیارد بشکه نفت و 257 تریلیون فوت ‌مکعب گاز طبیعی برخوردار است.
اروپام 1516 ** انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*


یادواره شهدا در کاشمرمسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در این مراسم گفت: اوج اقتدار و عظمت ایران اسلامی مدیون خون شهدای گلگون‌ کفن در دوران انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم است.
حجت‌الاسلام مجید نصیری افزود: انقلاب اسلامی ایران ظرفیت و قابلیت آن را دارد که به یک مدل حکومت اسلامی و ارزشمدار به دنیا ارائه شود لذا برای تحقق این ادعای جهانی باید به دنبال ملزومات بود.
وی به حضور تاثیرگذار مدافعان حرم اشاره و بیان کرد: امروز با رشادت مدافعان حرم لرزه بر اندام صهیونیسم افتاده و آنها در سوریه تمام‌ قد در برابر استکبار ایستاده اند. ما می‌خواهیم در برابر تمام ابرقدرتها بایستیم و به آنها اثبات کنیم که اگر شیعه قیام کند هیچ قدرتی توانایی رویارویی در برابر آنها را ندارد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برپایی یادواره شهدا دارای پیام و مهمترین آن این است که شهیدان با تاسی به اباعبدالله الحسین(ع) درس فداکاری، شهادت، ایثار و صداقت را به ما آموختند لذا باید رهرو آنها باشیم.
بهروز بنیادی افزود: شهدا مظهر قدرت ایران اسلامی به شمار می روند و امروز آسایش و امنیت کشور و اقتدار نظام مرهون جانفشانی و ایثار شهیدان است.
کاشمر 650 شهید و سه هزار جانباز تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است. مرکز شهرستان 195 هزار نفری کاشمر در فاصله 228 کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.
خبرنگار: لیلا قرایی **انتشار: حسین کریم زاده
7497/1858انتهای پیام /*


نگاهی به آیین های سوگواری سالار شهیدان در قزوینبه گزارش ایرنا، همچون سایر نقاط ایران اسلامی که مردم آن به فرهنگ عاشورایی دلبسته و با آن عجین هستند، برگزاری مجالس روضه خوانی، تعزیه، برپایی بیرق های عزا در هر کوی و برزن و راه اندازی دسته های سینه زنی و زنجیرزنی از جمله آئین های عزاداری مرسوم مردم قزوین در ماه محرم به شمار می روند.
برپایی ایستگاه های توزیع شربت و شیر،اطعام دسته های عزاداری در منازل،تکیه ها و برخی مساجد و حسینیه ها و برپایی مراسم شام غریبان از دیگر آیین های ویژه دهه اول ماه محرم در استان قزوین است.
پخت غذاهای نذری از جمله قیمه نثار، آش رشته، شله زرد، حلیم و توزیع آن به عنوان نذری بین مردم از دیگر آئین های رایج مردم قزوین در ماه محرم به شمار می رود.
دخیل بستن بر روی علم و کتل ها و اجتماع دسته های عزادارای در محوطه زیارتگاه امامزاده حسین (ع) از فرزندان بلافصل امام رضا (ع) به عنوان مهم ترین زیارتگاه استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و برگزاری آئین ویژه زنان بنی اسد در روز دوازدهم محرم از دیگر جلوه های عزاداری محرم در قزوین است.
علاوه بر آیین های عزاداری مرسوم در هیات های مذهبی، مراسم رسمی عزاداری ها در قزوین از روز هفتم ماه محرم آغاز و هیات های حسینی از سراسر شهر در شب این روز به امامزاده آمنه خاتون (ع)، امامزاده علی (ع) و بی بی شهربانو می روند و در شب های هشتم و نهم نیز رهسپار امامزاده سلطان سید محمد (ع) و امامزاده حسین (ع) می شوند.
کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین با اشاره به اینکه برخی عزداری‌های مردم استان در ماه محرم و صفر نسبت به برخی نقاط دیگر متفاوت است،گفت: شیوه عزاداری در روستاها به شکل دسته‌ای است که از مبدا به مقصد صورت می گیرد، به طوری که مردم عزادار به شکل عمومی مسیر حرکت خود را از مسجد تا گلزار شهدا و یا از حسینیه‌ها و تکیه‌های عزاداری به سمت مساجد آغاز می کنند.
مجتبی عباسی افزود: مردم قزوین براساس سنت های دیرین، از نخستین شب ماه محرم با پوشیدن جامه های سیاه و حضور در مجالس سخنرانی و سینه زنی به سوگ سالار شهیدان نشسته تا جلوه ایی از ارادت خود به اباعبدالله الحسین (ع)، سرور شهیدان را به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به اینکه در داخل شهر قزوین مراسم‌‎های عزاداری در شب تاسوعا و روز عاشورا به اوج خود می رسند،تاکید کرد: هیات های عزاداری هم د رشب تاسوعا خود را به امامزاده سلطان سید محمد می رسانند و در روز عاشورا در هر مکانی که باشند، خود را به بارگاه مطهر امامزاده حسین (ع) خواهند رساند.

** آئین طبق کشی و حمل علم
عباسی با اشاره به سنت های طبق کشی و حمل علم مردم عزادار قزوین در هیات های مذهبی،گفت: البته این مراسم به ویژه حمل طبق سابقه طولانی در قزوین و کشورمان دارد، به طوری ‌که جنس بیشتر این طبق ها در قدیم گچی بوده و در حال حاضر به شکل چوبی ساخته می شود.
این کارشناس مردم شناسی افزود: در قزوین هیات‌های عزاداری بومی نیز برای هر قوم‌ وجود دارد، هیات‌های با زبان‌ها و گویش‌های ترکی، لری، گیلکی، تاتی در کنار زبان فارسی به سبک خود به عزاداری می‌پردازند.
وی تصریح کرد: همچنین یکی از گویش‌هایی که هیات های عزاداری آن در قزوین چندین سال فعالیت دارد، هیات های لرزبانان است که می‌توان از این دست به هیات حضرت رقیه(س)، هیات مسجد احمدبیک و هیات عزاداران زنان بنی اسد اشاره کرد که در شهر قزوین فعال هستند.

** آئین طشت گذاری، به یاد شهیدان تشنه لب کربلا
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین نیز گفت: بیشتر آیین های عزاداری‌ در کشور ثابت است اما در استان قزوین به دلیل تفاوت اقلیم و قومیت‌ها رنگ مختلفی به خود می‌گیرد.
محمد علی حضرتی افزود: آیین طشت‌‌گذاری یکی از مراسم کهن و از سنت‌ها و مناسک ایرانی است که در ماه محرم در شهرستان‌های البرز و آبیک از توابع استان قزوین نیز برگزار می‌شود و عزاداران حسینی با برگزاری این مراسم به پیشواز محرم می‌روند، این آئین مذهبی در سال 91 به شماره 661 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید.
وی اظهار کرد: آیین طشت‌‌گذاری در استان‌های آذری زبان، از ریشه‌‌دارترین مراسم های ماه محرم است که در روزهای پایان ماه ذی‌ الحجه برگزار می‌‌شود و در حقیقت، برگزاری آن، آماده شدن حسینیان برای برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان را نوید می‌‌دهد و در استان قزوین نیز در بخش‌های که اقوام ترک در آنها سکونت دارند از جمله در بخش البرز، آبیک و بخش مرکزی قزوین برگزار می‌شود.
حضرتی همچنین گفت: آیین طشت گذاری از سنت های رایج دوستداران اهل بیت(ع) در استان قزوین است که اغلب در بین آذری زبان های ساکن این استان انجام می شود.
وی اضافه کرد: در این آیین، عزاداران و سوگواران امام حسین(ع) طشتی را که داخل آن مقداری آب قرار دارد، به نشانه تشنگی امام حسین(ع) و یارانش در صحرای کربلا به روی دست می گیرند و با نوحه سرایی در اطراف آن، مراسم عزاداری ماه محرم و پوشیدن لباس های سیاه را آغاز می کنند.

**مراسم سوگواری زنانه در حسینیه آقا سید جمال
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: مراسم سوگواری زنانه حسینیه آقا سید جمال در ایام محرم از جمله آیین های مهم عزاداری زنانه شهر قزوین است که در سال 91 با شماره 658 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است، این مراسم از ابتدای ماه محرم تا دوازدهم این ماه برگزار و در آن تمام امور مجلس از جمله سوگواری و پذیرایی توسط بانوان انجام می شود.
حضرتی ادامه داد: حسینیه آقا سید جمال که در غرب مسجد جامع عتیق قزوین قرار گرفته هر ساله در دهه نخست ماه محرم میزبان زنان سوگواری است که در این مکان اقدام به نوحه خوانی و سینه زنی می‌کنند و نذورات خود را در قالب قند و چای و استکان و نعلبکی به این حسینیه اهدا می‌کنند و در آن بیش از 25 نوع سفره نذری هر یک به نیت و روشی خاص توسط صاحبان نذور در این مکان گسترده می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد: مراسم سوگواری در این حسینیه از 9 صبح تا غروب ادامه دارد و از نقاط دیگر شهر نیز در قالب هیات به این حسینیه می‌آیند و این اتفاق به صورت متداوم انجام شده به این معنی که هیات وارد حسینیه شده و پس از مدتی سوگواری از آنجا خارج شده تا مکان برای دیگر هیات‌ها باز شود.
وی افزود: مکان این حسینیه متعلق به آقاسید جمال میری از مبارزین بنام دوره ی مشروطه بود که در جمع آوری و رهبری مشروطه خواهان برای فتح تهران تلاش بسیاری نموده و پس از فروکش کردن نهضت مشروطه سید جمال به مطالعات خود توسعه بخشیده و شاگردانی زیادی را پرورش داده است.
حضرتی ادامه داد: وی بخشی از منزل مسکونی خود را به حسینیه اختصاص داد که هر سال از ابتدای محرم تا سوم امام حسین (ع) پذیرای سوگواران حسینی بوده و پس از فوت وی حسینیه و همچنین منزل مسکونی اش که وقف امام حسین (ع) شده در دست اولاد مونث بنا به وصیت ایشان قرار گرفته که خوشبختانه این سنت مذهبی تا به امروز نیز ادامه دارد.
حضرتی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:مراسم طبق کشی نیز از سنت های خاص عزاداری در شهر قزوین است، طبق از جنس چوب با ارتفاع حدود یک و نیم متر و قطر یک متر است، بیشتر قسمت های آن را آیینه کاری می کنند، آتها را روی سرمی گذارند و در دسته جات عزاداری حمل می کنند.

**مراسم منحصر به فرد در قزوین، عزاداری زنان بنی اسد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: مراسم زنان بنی اسد خاص عزاداری بانوان است و در روز دوازدهم محرم برگزار می شود.
حضرتی افزود:مراسم سوگواری سومین روز شهادت امام حسین (ع) در قزوین تنها مراسمی است که با حضور زنان در خیابان برگزار می شود.
وی اضافه کرد:این اقدام در طول تاریخ به شکل آیینی در قزوین درقالب سوم امام یا عزاداری زنان بنی اسد در قزوین اجرا می شود، به طوری که گروه بزرگی از زنان قزوینی هر سال در روز دوازدهم ماه محرم، در مسجد علی اکبری این شهر با در دست داشتن بیل و کلنگ جمع شده و جمعی دیگر 72 پیکر نمادین را به نشانه بدن های گلگون 72 تن از یاران با وفای سید الشهدا (ع) بر دوش گرفته و مسیری طولانی را الله اکبرگویان در خیابان شهدا طی می کنند.
وی در پایان گفت: در این مراسم نمادین جنازه های بی سر شهدای کربلا بر دوش زنان با گذشت از خیابان شهدا و عبور از مقابل حسینیه امینی ها و رسیدن به امامزاده حسین (ع) دوباره به مسجد مبدا برمی گردند و در طول مسیر نیز به سینه زنی و نوحه خوانی پرداخته می شود.
7389*3013
خبرنگار: نسرین رحیمی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


تجمع بزرگ عاشورائیان آستارا برگزار شدبه گزارش خبرنگار ایرنا خیل عظیمی از مردم آستارا عصر پنجشنبه در برنامه ای با عنوان تجمع عاشورائیان در مصلی نماز جمعه این شهرستان، جلوه ای از عشق و ارادت خالصانه خود را به حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.
هفتمین روز از ماه محرم در آستارا با طنین لبیک یا حسین (ع) در آسمان این شهر مرزی همراه شد و مداحان اهل بین عصمت و طهارت (ع) به عنوان گردانندگان اصلی این برنامه، به زبان های فارسی و آذری، موجی از شور و شعور حسینی (ع) را بین عزاداران راه انداختند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی آستارا در این آئین به خبرنگار ایرنا گفت: امروز مردم آستارا عرض ارادت حقیقی خود به امام حسین (ع) را در قالب تجمعی بزرگ نشان دادند و خدا را شاکریم که در چنین ایام مقدسی، وحدت و همدلی مردم مرزنشین این شهرستان به تصویر کشیده شد.
حجت الاسلام ابراهیم حاتمی محرم را ماه بیداری اسلام و شکوه مسلمین عنوان کرد و گفت: عزاداری خالصانه در سوگ امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفای آن حضرت، زمینه خودسازی و جلب رضایت حق تعالی است.
وی افزود: حماسه کربلا در کنار پیام امر به معروف و نهی از منکر، عبرت های بزرگی از جمله فداکاری، وفاداری، ایثار و شهادت را برای همیشه در تاریخ جاودانه کرد.
شهرستان آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع است.
خبرنگار: یوسف هدایتی**انتشاردهنده: کبیری
7105 / 7124/2007انتهای پیام /*


رونمایی از کتاب حیفا و تجلیل از نویسنده و 37 کتابدار فارس در شیرازبه گزارش ایرنا در این برنامه که حماسه سرخ نام گرفته بود وهمزمان با گرامیداشت ایام دفاع مقدس برگزار شد، آیین تجلیل از خانواده‌های ایثارگر و شاهد اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس هم گنجانده شده بود.
گزارش ارسالی جمعه روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس به ایرنا حاکی است سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در این آیین اظهار داشت: وقایع کربلا و دوران دفاع مقدس دو حادثه جریان‌ساز تاریخی است که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا بسیاری از جوانان ایرانی و رزمندگان این سرزمین توانستند با سرلوحه قرار دادن حادثه کربلا و درس گرفتن از این رویداد، پیروزی ایران را نه تنها در برابر کشور عراق بلکه در برابر دنیا رقم بزنند.
روح‌الله منوچهری با تصریح اینکه دفاع ایران همچنان باقی است، به شهادت شهید محسن حججی اشاره کرد و گفت: چیزی که بیش از همه برای جامعه کتابداران اهمیت دارد و مایه مباهات ماست، این است که شهید حججی فعال حوزه کتاب و کتابخوانی بوده و این قضیه مسئولیت جامعه فرهیخته و کتابدوست ایران را برای ادامه دادن راه این شهید هرچه بیشتر می‌کند.
او با تأکید بر اینکه افراد بسیاری از خانواده‌های شاهد و ایثارگر در مجموعه کتابخانه‌های عمومی به فعالیت مشغولند، از حضور 12رزمنده دوران دفاع مقدس در کتابخانه‌های عمومی استان یاد کرد و افزود: امروزی فرصتی پیش آمده است تا از جهادگرانی تقدیر کنیم که دیروز در میدان جنگ و امروز در سنگر کتابخانه‌های عمومی و برای گسترش فرهنگ مطالعه تلاش می‌کنند.

** کتاب حیفا
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمدرضا حدادپور جهرمی از کتاب رونمایی شده خود با عنوان حیفا سخن گفت و افزود: حیفا اولین کتاب از سری کتاب‌های پنجگانه من است و شامل کتاب‌های «حیفا»، «کف خیابان»، «تب مژگان»، «همه نوکرها» و «حجره پریا» است که این کتاب‌ها همگی به صورت آنلاین و هر شب نوشته شده و در صفحه کانال تلگرام منتشر شده است به‌طوریکه هر شب بیش از 112 هزار نفر همزمان این کتاب ها را می‌خوانند.
حدادپور دلیل این کار خود را تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر فعالیت هرچه بیشتر گروه‌های انقلابی در فضای مجازی دانست و عنوان کرد: براساس طرحی که برای فضای مجازی برنامه ریزی کرده‌‌ایم، قرار است 10 مجموعه کتاب که هر مجموعه شامل 5 عنوان کتاب با موضوع‌عای دفاع مقدس و امنیت درون مرزی و برون مرزی نوشته و در این کانال منتشر شود که خوشبختانه اولین مجموعه آن منتشر شده و در حال حاضر نوشته مجموعه دوم را آغاز کرده‌ام و امیدواریم تا پایان سال دو کتاب از مجموعه دوم نوشته شود.
این نویسنده فعال با اشاره به اینکه کتاب حیفا کتابی مستند داستانی است افزود: در این اثر از 422 منبع آشکار استفاده شده که بیش از 300 منبع آن منابع خارجی بود. افزون بر این در کتاب حیفا 62 اصطلاح امنیتی برای مخاطب تعریف شده و 54 متد امنیتی و ضد تروریستی تشریح شده است. همچنین 74 کلمه عامیانه نیز تغییر محتوا داده شده است.
حجت‌الاسلام حدادپور جهرمی در ادامه ضمن ادای احترام به شهید محسن حججی، با اشاره به اینکه ما در زمینه هنر و رسانه انقلابی به 50 شهید برجسته همچون محسن حججی نیاز داریم، گفت: فعالان رسانه و قلم بی‌شک باید به سه مبحث جنگ روانی، سواد رسانه‌ای و استراتژی مدیریت کلان به ویژه در حوزه فرهنگ تسلط کافی داشته باشند زیرا بدون این 3 مقوله آثار تولیدی، نفوذ کافی و بصیرت افزایی را به دنبال نخواهد داشت.
میثم محمدی دیگر نویسنده حوزه دفاع مقدس استان نیز در ادامه این گردهمایی، کتاب حیفا نوشته علیرضا حدادپور جهرمی را کار جدیدی در حوزه دفاع مقدس دانست و عنوان کرد: ما در این اثر با رمان و داستان طرف نیستیم بلکه با اثری مستند داستانی رو به رو هستیم که اثری فاخر را در حوزه مباحث امنیتی و اطلاعاتی پدیدآورده است.
این منتقد ادبی با تصریح اینکه موضوع این کتاب درباره حملات گروه جاسوسی موساد و مستند ضد صهیونیستی تکفیری است، گفت: ارائه اطلاعات واقعی، تعلیق بسیار این داستان، شیوه روایت مطلوب، سوژه بکر و تازه و تصویر سازی فوق‌العاده کتاب حیفا، این اثر را به کتابی تبدیل کرده است که خواننده را در جای خود میخکوب می‌کند و اطلاعات امنیتی بسیاری را به مخاطب خود آموزش می‌دهد. گرچه این کتاب در حوزه شخصیت‌پردازی چندان موفق نبوده است.
در این نشست با حضور مسئولان از خانواده شهید محسن ماندنی شهید مدافع حرم استان فارس و محمد محمودی نورآبادی و حجت‌الاسلام محمدرضا حدادپور جهرمی دو نویسنده حوزه دفاع مقدس استان و 37 کتابدار فارس تجلیل و قدردانی شد.
این آیین به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس با همکاری حوزه هنری، بنیاد شهید و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
تنظیم و انتشار: غلامرضا مالک زاده
1876انتهای پیام /*


نگاهی به آداب محرم در گنابادبه گزارش ایرنا گنابادیها همانند مردم سایر شهرهای کشور بخاطر ارادت خاص به ائمه اطهار(ع) و از جمله حضرت اباعبداله الحسین(ع) از چند روز قبل از ماه محرم خود را آماده برگزاری آیین سوگواری می کنند.
از مهمترین آداب و رسوم مردم گناباد در محرم به خصوص دهه نخست این ماه می توان به آیین نخل بندانی، نخل گردانی، تعزیه خوانی، تعزیه گردانی به همراه برگزاری آیین سوگواری و سینه زنی و زنجیرزنی اشاره کرد.
تاکنون هشت آیین و رسم محرمی گناباد در فهرست میراث ناملموس و معنوی کشور به ثبت رسیده که از جمله آنها می توانبه نخل گردانی قصبه شهر، نوقاب، روستاهای رهن و ریاب، شبیه خوانی نوقاب و ریاب، واویلای مند و حسن و حسین بیدخت اشاره کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناباد در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: آیین نخل بندانی و نخل گردانی به عنوان یکی از مهمترین آیین گناباد در ماه محرم ریشه طولانی در تاریخ این مرز و بوم و منطقه دارد.
علیرضا شناسایی ادامه داد: تشییع نمادین در فرهنگ ایران پیشینه ای طولانی دارد و نمونه برجسته آن آیین سالیانه سوگ سیاوش و حمل تابوت او بوده است. نخل‌ بندی و تزئین نخل، به عنوان تابوت برای مردگان جوان، مشاهیر و یا افراد محبوب سابقه‌ای هزاران ساله در این دیار دارد.
وی تصریح کرد: ولی از دوران صفوی مراسم نخل ‌گردانی همراه با سینه ‌زنی و شبیه ‌سازی به شکل امروز در آیین عاشورا و محرم در گناباد رواج یافته است. نخل تابوت بزرگ و بلندی است که بر آن خنجر، شمشیر، پارچه های قیمتی و آیینه هایی بسته می شود و آن را در روز عاشورا به عنوان نمادی از تابوت امام حسین(ع) به حرکت در می آورند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناباد گفت: نخل بندانی و نخل گردانی به عنوان یک همایش بزرگ اجتماعی فرهنگی و دینی مناطق شهری و روستایی این شهرستان با شکوه خاصی برگزار می شود و موجب اتحاد و همدلی آحاد جامعه از زن و مرد، پیر و جوان و فقیر و ثروتمند می شود.
وی عناصر تشکیل دهنده نخل را نمادین توصیف و بیان کرد: پارچه سیاه نخل نماد سوگ و ماتم، چوب نخل نماد پیکر سیدالشهدا(ع) و شمشیر و نیزه نماد تیر و نیزه های وارد شده بر بدن امام، آینه نماد نور وجود حضرت سید الشهدا(ع)، سرو و نخل نماد قامت حضرت علی اکبر (ع) است.
شناسایی گفت: همچنین پنجه های فلزی نخل نماد دستان ابوالفضل العباس(ع)، زنگ نماد زنگ کاروان امام حسین، سیب سرخ نماد سرخی خون سرور و سالار شهیدان(ع) و میوه بهشتی است.
وی افزود: پارچه های زینتی نخل نمادی از حجله قاسم بن حسن(ع) و تنوع رنگ این پارچه ها نشانگر تنوع افکار و عقاید، ایده ها و مذاهب گوناگون است که در ایام محرم در قالب یک هدف و اعتقاد به امام حسین(ع) بصورت متمرکز و متحد به عزاداری می پردازند.
او در توضیح مراسم نخل بندان گفت: بعد از آنکه به وسیله مهار و طنابهای مویی تمام چوب های نخل با مهارت خاصی به هم متصل می شود بزرگان و افراد با تجربه به تزیین آن می پردازند. آیین نخل گردانی در گناباد از ابتدای صبح روز عاشورا آغاز می شود و باور عام بر این است که مشایعت نخل و نشستن گرد و خاک ناشی از حرکت نخل بر آنان باعث برکت و سلامتی برایشان می شود.
قصبه شهر سه نخل دارد. یکی از این نخلها به نخل سادات مشهور است و بخاطر احترام پیشاپیش سایر نخلها حرکت می کند و پس از قرار گرفتن افراد برای حمل نخل در نقاط معینی از زیر آن به حرکت در می آید. نقطه قابل توجه این است که این نقاط حمل نخل در گذشته به صورت موروثی از اجداد و پدربزرگان و پدران به افراد به یادگار می مانده است و هیچکس نمی توانسته بدون اجازه این افراد در آن محل برای گرداندن و حمل نخل قرار بگیرد که البته این رسم در حال حاضر کمرنگ شده است.
در آیین نخل گردانی و نخل آرایی افراد بسیاری با نذر و نیازهای مختلف در مسیر حرکت نخل با پذیرایی از خادمین و عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) به روشهای مختلف از جمله پخش نقل و نبات و شله زرد و نان و غذاهای محلی ارادت خود را به امام حسین(ع) نشان می دهند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناباد دیگر آیین روز عاشورا در گناباد را شبیه گردانی در نوغاب ذکر و بیان کرد: در اجرای این آیین ساعتی قبل از اذان صبح روز عاشورا کاروانی از شترها و شبیه خوانان که نمادی از کاروان امام حسین(ع) است در کوچه های نوقاب به حرکت در می آیند.
وی افزود: حرکت این کاروان به مقصد مسجد نوغاب تا هنگام اذان ادامه یافته و پس از اقامه نماز صبح پایان می یابد.
شناسایی در ادامه درباره ‘آیین واویلای مند’ به عنوان دیگر آیین مردم گناباد هم گفت: 15 گروه با استقرار در سه مسجد روستای مند با نوای ‘واویلا’ مردم را به حضور در مراسم عزای امام حسین (ع) دعوت می کنند.
وی گفت: مرثیه واویلای مند با قدمت بیش از یکصد سال در دهه نخست محرم صبح، ظهر و شب قبل از عزاداری اصلی در مساجد و حسینیه های روستا برگزار می شود. در اجرای این آیین افراد به صورت یک حلقه نشسته و یک نفر به عنوان اجراکننده اشعاری در خصوص واقعه عاشورا از سروده های محتشم کاشانی، عبدالجواد خراسانی و عباس حسینی جوهری قرائت می کند و هر شعری که خوانده می شود مستمعان نیز پایان آن را می خوانند.
آیین تعزیه خوانی گناباد به عنوان دیگر آداب و رسوم مردم این منطقه در ماه محرم قدمتی 200 ساله دارد و هنوز هم این شهرستان به عنوان یکی از مناطق نخستین تعزیه خوانی در ایران شناخته می شود. آیین تعزیه خوانی در 12 منطقه و روستای گناباد از جمله نوقاب، قصبه شهر، دلویی، رهن، بیلند و باغ آسیا برگزار می شود ولی تعزیه خوانی نوقاب از قدمت و اصالت خاصی برخوردار است.
پایه گذار مراسم تعزیه خوانی در شهرهای جنوبی خراسان رضوی و شهرستان گناباد فردی به نام عبدالله نوقابی بود که 200 سال قبل و در اواخر دوره زندیه و آغاز سلسله قاجار به گناباد آمده و در منطقه نوقاب سکنی گزید و 80 مجلس مختلف شبیه خوانی را وقف مجالس تعزیه خوانی کرد.
حاج عبدالله نوقابی مردی باتقوا، بانفوذ، ثروتمند و نیکوکار بود و باقیات صالحاتی چون مسجد، حسینیه، حمام وآب انبار در این منطقه از خود به یادگار گذاشته که تمام آنها با نام خود او هنوز باقیست. بعد از حاج عبدالله نوقابی فرزندان وی همچنان این آیین را زنده نگهداشتند و به تدریج تعزیه خوانی در 11 نقطه دیگر شهرستان گناباد هم دایر و روز عاشورا برگزار می شود.
در آیین تعزیه خوانی که روایت این قیام از زمان جدایی حر از لشکر یزید و پیوستنش به یاران حضرت سیدالشهدا (ع) و جانفشانیهای دیگر یاران آن حضرت است شروع و به زمان شهادت حضرت خاتمه می یابد. این آیین از مقابل منزل یکی بانیان و پیشکسوتان تعزیه خوانی گناباد شروع می شود و به سمت مسجد بالای نوقاب ادامه می یابد.
از دیگر بانیان شبیه خوانی می توان مرحوم شیخ محمدباقر عماد، مرحوم ابوالحسن سعیدیان، علی آقا عمادی، مرحوم کربلایی حسن نجار و در حال حاضر حاج اسماعیل سالاری و انجمن نمایش را نام برد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد به خبرنگار ایرنا گفت: از دیگر آیینهایی که ثبت میراث معنوی شده اند مراسم عزاداری حسن و حسین است که از حدود سه نسل قبل(250 سال) هر ساله در ماه محرم و پایان مراسم عزاداری سینه زنی در بیدخت گناباد برگزار می شود.
حمیدرضا مهدوی مقدم افزود: مهمترین اهداف ثبت آیینهای عاشورایی در فهرست آثار ملی ناملموس معنوی کشور ماندگاری و حفظ اصالت نحوه برگزاری مراسم می باشد.
وی در تشریح آیین حسن و حسین گفت: عده ای از سینه زنها در وسط مسجد دور هم حلقه می زنند. هر نفر با دست چپ کمر فرد کناری را گرفته و با دست راست سینه می زند یک نفر هم در وسط هماهنگ با سینه زنها بطور مقطع و متناوب با گام نخست و دوم به ترتیب حسن و حسین می گوید.
گناباد در فاصله 287 کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
گزارش: فهیمه نعمتی شهری **انتشار: حسین کریم زاده
7545/2095/1858انتهای پیام /*


برخی شاعران و مداحان واقعه کربلا را آلوده به خرافات کرده اندرضا اسماعیلی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهارکرد: شعر عاشورایی پیشینه گسترده ای دارد، یعنی از زمان رودکی و تولد شعر فارسی تا امروز شاهد خلق آثاری با موضوع امام حسین(ع) و عاشورا بوده ایم به عبارتی اگر بخواهیم آن را معنا کنیم، شعر عاشورایی شعری است که محور و موضوع اصلی آن قیام امام حسین(ع) و کربلا است.
وی افزود: شاعران از گذشته تا امروز سعی کرده‌اند، اهداف قیام حسینی و فضایل و کرامات انسانی حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) را در قالب شعر بیان کنند، هرچند در گذشته شعر عاشورایی از نظر محتوا و مضمون بهتر بود یعنی شاعران بیشتر به محتوا توجه داشتند و سعی می کردند وقتی می خواهند درباره امام حسین(ع) صحبت کنند، به اهداف قیام ایشان بپردازند.
نویسنده کتاب «ملکوت کلمات» با بیان اینکه در گذشته مخاطب شعر عاشورایی نکات بسیاری درباره فلسفه قیام و وظیفه امروز افراد می آموخت، ادامه داد: پس از انقلاب گرچه از نظر فرم و ساختار پیشرفت‌های قابل توجهی در شعر عاشورایی ایجاد شده و شاعران بزرگی در این حوزه داشته ایم اما از منظر مضمون و محتوا دارای مشکل هستیم و مضامین این نوع شعر ارزشمند و قابل ستایش نیست که دلیلش متوقف ماندن در منزل محبت اهل بیت(س) است.
وی اضافه کرد: اکنون اگر یک شاعر بخواهد شعر بگوید فقط در شعر خود می خواهد بگوید که امام حسین(ع) را دوست دارد یعنی از منزل معرفت به قله معرفت صعود نکرده ایم، اگر محبت اهل بیت(ع) با معرفت ترکیب نشود، نتیجه آن شعرهایی با لهجه و ضرب کوچه بازاری می شود و با یک ادبیات که در شان اهل بیت(ع) نیست و گاهی اسائه ادب به محضر آنهاست، روبرو هستیم.
اسماعیلی با بیان اینکه خواننده چنین شعری، چیزی از آن نمی آموزد، گفت: شاعر در این نوع شعر فقط مدح و منقبت خود از اهل بیت(ع) را با ادبیاتی نامناسب گنجانده در حالی که اگر این محبت با معرفت و شناخت پیوند خورد، به پیروی از بزرگان دین می انجامد که ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

** قیام امام حسین(ع) را آلود به خرافات نکنیم
نویسنده کتاب «آسمانی ها» با اشاره به برخی آسیب ها و آفت های شعر عاشورایی یادآور شد: آیات و احادیث فراوانی وجود دارد که در آن گفته شده در عزای امام حسین(ع) محزون بوده و اشک بریزید اما به این معنا نیست که به هر قیمتی باید مردم را گریاند، یعنی باید با شیوه ای مناسب، شایسته و متناسب با اهداف امام حسین(ع)، قیام وی را به مردم معرفی کرد.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم به جای اینکه اشک بریزیم تا حماسه امام حسین(ع) را زنده نگه داریم، قیام امام حسین(ع) را تحریف و به خرافات آلوده می کنیم، یعنی اشک و گریاندن هدف شده در حالی که اشک و گریه وسیله برای زنده نگه داشتن قیام حسینی است.
این شاعر معاصر با بیان اینکه امروز برخی شاعران و مداحان قیام امام حسین(ع) را تحریف و به خرافات آلوده کرده اند، افزود: این افراد اسناد غیرمستند را در شعر خود بیان می‌کنند تا از مردم اشک بگیرند که این آفت بزرگی است؛ هرچند غلو و اغراق نیز از دیگر آسیب های شعر عاشورایی است.

** لزوم توجه به تبلیغ و ترویج یکتاپرستی در اشعار
اسماعیلی با بیان اینکه شعار دین اسلام و پیامبر اکرم (ص) توحید و لا اله الا الله است و همه پیامبران توحیدی برای یکتاپرستی مبعوث شدند تا ما را به بندگی از حضرت حق دعوت کنند،اضافه کرد: اگر می خواهیم در راه امام حسین (ع) قدم برداریم و شعری را که می گوییم حسینی و عاشورایی باشد، باید به دنبال این باشیم که یکتاپرستی را در شعر تبلیغ و ترویج کنیم.
نویسنده کتاب «از جنس باران» با بیان اینکه نباید به مقدستات ادیان توحیدی و الهی در اشعار اهانت شود و این نوع ادبیات قابل دفاع نیست، ادامه داد: اقداماتی از این قبیل، به معنای دامن زدن به عصبیت های دینی و وحدت شکنی است، حنجره شعر آیینی باید وحدت آفرینی و تقریب مذاهب و نه توهین به مقدسات اهل تسنن باشد که به گفته مقام معظم رهبری، «آن کسی که ندای تفرقه‌ بین شیعه و سنی را سر می‌دهد و به بهانه‌ مذهب، می‌خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن است».

** پرهیز از القای احساسی برخورد کردن امام حسین(ع) در واقعه کربلا
اسماعیلی تاکیدکرد: پیامبر سرسلسله پیامبران توحیدی و پرچمدار یکتاپرستی است بنابراین امامان و معصومین دنبال رو و پیرو ایشان بودند.
وی یکی دیگر از آفات شعر عاشورایی را عقل گریزی در مساله عاشورا عنوان و اضافه کرد: برخی با زبان شعر طوری از کربلا و امام حسین(ع) صحبت می کنند که گویی وی از روی احساس با یزید بن معاویه جنگیده و حرکت او بر اساس خرد، اندیشه و درایت نبوده است.
به گفته این شاعر آیینی، برخی شاعران طوری شعر می گویند گویی امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان از روی احساس و نه تدبیر وارد جنگ با یزید شدند که نتیجه آن هم این می شود که مخاطب این شعر احساس کند امام حسین(ع) شکست خورده یعنی قیام کربلا را از نگاه یزید به تصویر کشیده اند که این خیانتی بزرگ به اباعبدالله(ع) است.
نویسنده کتاب «عاشقانه های سرخ» گفت: نباید شاعران در اشعار خود تنها به سرهای بریده و بر نیزه رفته و خیمه های به آتش کشیده و گودال قتلگاه اشاره کنند که این به معنای شکست قیام عاشور و چیزی است که یزید و یزیدیان می‌خواهند.

** پرهیز از بکار گرفتن ادبیات نامناسب در اشعار
این شاعر با بیان اینکه حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است، اظهار داشت: برخی شاعران در آثار خود از عباراتی استفاده می کنند که توهین به خود است در حالیکه حق نداریم تعابیری را درباره خودمان تعابیری بکار بریم که با کرامت انسانی در تضاد است.
وی با بیان اینکه کلماتی که سوء پیشینه فرهنگی داشته و برآمده از متن نظام‌ها و فرهنگ‌های غیر توحیدی، استکباری و سلطنتی هستند، معانی بد و آزار دهنده‌ای را در ذهن مخاطب تداعی می‌کنند، افزود: نباید از کلماتی چون شاه، شاهنشاه، شاهزاده، ولیعهد استفاده کرد که از جنس فرهنگ عاشورایی نیستند و هویت، شناسنامه اسلامی و شیعی ندارند.
به گفته اسماعیلی، کلمه ارباب که بسیار در اشعار به چشم می خورد، به معنای خدایان دروغین است که دارای بار منفی و تداعی کننده ظلم و پلشتی است در حالیکه می توان از کلمه «امام» که از نظر معنایی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است، بهره برد.

** با زبان حال گویی امام حسین(ع) را تحقیر نکنیم
نویسنده کتاب «بر آستان جانان»، زبان حال گویی را یکی دیگر از آفات شعر آیینی دانست و گفت: برخی شاعران با عجز و لابه و به عنوان زبان حال امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان عباراتی را در شعر خود استفاده می کنند که جز تحقیر این خاندان نیست در حالیکه شعارهای امام حسین(ع) سراسر از افتخار و عزت است مثل این جمله: «اگر دین ندارید آزاده باشید» بنابراین هیچ صحنه ای از کربلا آغشته به تسلیم و عجز نیست.
وی گفت: در جایی که امام علی(ع) اسوه توحید، شجاعت و جوانمردی است شاعری شعر زیر را گفته در حالیکه این زبان حال گویی در شعر به جای بزرگ کردن حضرت علی(ع) به تحقیر و کوچک شمردن منجر شده است.
زیر چشمان زن من جای دست مرد بود
زیر چشمانش ورم افتاد دستم بسته بود
به گمانم میخ را محکم نکوبیدم به در
در به روی همسرم افتاد دستم بسته بود
اسماعیلی اضافه کرد: گاهی در شعرها و مداحی ها عزاداران حسینی را تشویق به گناه می کنیم، در بعضی مداحی ها شنیده ام که می گویند هر چقدر گناه کنی، کافیست برای امام حسین(ع) یک قطره اشک بریزی تا همه گناهانت بخشیده شود، در حالیکه در آموزه های دینی چنین چیزی نداریم و شرط شفاعت اهل بیت(ع)، عبد صالح بودن و به دنبال انجام واجبات و ترک محرمات بودن است.
وی با بیان اینکه شعر آیینی باید برای انسان معاصر از حسین(ع) و یارانش «اسوه» بسازد، نه «اسطوره»،گفت: اسطوره به معنای قهرمانان غیر واقعی است که وجود خارجی ندارند و دست نیافتنی هستند در حالیکه اسوه به معنای الگو و کسی است که قابل پیروی است.
اسماعیلی به شاعران آیینی توصیه کرد در اشعار خود از بزرگان دینی اسوه بسازند نه اسطوره و بیشتر از وجوه «افتراق»، به وجوه «اشتراک» پیامبر و معصومین (ع) پردازند و کاری نکنند که مردم آنها را تک‌ بعدی و فقط موجوداتی آسمانی و ماورایی ببینند زیرا دیگر نمی توان انتظار داشت مردم مانند آنها باشند.
به گفته وی، این حقیقت دارد که پیامبر اکرم (ص) و امامان بزرگوار ما برگزیده خدا و معصوم بوده‌اند اما باید به این حقیقت هم اشاره کرد که این بزرگواران در عین برخورداری از کرامات و فضایل والای انسانی اسوه و الگو هستند یعنی موجودی از جنس همین انسان خاکی و زمینی می باشند.
این پژوهشگر ادبی اضافه کرد: در کنار اشعاری که دارای این آسیب ها است اشعار ارزشمند و شاعران خوبی هم وجود دارد بنابراین، باید شعر شاعرانی که پایبند به آموزه‌های قرآنی و دینی هستند و در مسیر انسان سازی و یکتا پرستی حرکت می‌کند را تبلیغ و ترویج کرد تا جامعه در مسیر سعادت و رستگاری گام بردارد.
فراهنگ**1880**1021
خبرنگار: پروین اروجی**انتشار: حسین نوروزیانانتهای پیام /*


سفر 21 قطار گردشگران خارجی به ایرانعلی کاظمی منش روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: قطارهای گردشگری خارجی با کوپه های مجهز و بزرگ بطور متوسط با 80 مسافر از مبادی مختلف ریلی جهان به ایران وارد می شوند.
وی ادامه داد: پیشتر این قطارها از مبدا مجارستان، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی به ایران می آمدند اما از پارسال با توجه به برخی موارد ناامنی در ترکیه همه قطارها از مرز ریلی سرخس وارد ایران می شوند.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات راه آهن جمهوری اسلامی گفت: همچنین در این مدت 50 قطار گردشگری داخلی و خط ثابت گردشگری تهران – سوادکوه راه اندازی شد. این خط ثابت دو روز در هفته و در هر سیر 330 گردشگر را جا به جا می کند.
وی افزود: راه آهن در نظر دارد در استانهای خوزستان، کرمان، تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی نیز قطارهای گردشگری راه اندازی کند و در برخی نقاط هم شاهد راه اندازی خط ثابت گردشگری خواهیم بود.
او در ادامه همچنین گفت: افزون بر 12.5 میلیون مسافر ظرف شش ماه نخست امسال ازطریق راه آهن در سطح کشور جا به جا شده اند که 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر است.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات راه آهن جمهوری اسلامی به منظور حضور در نشست هم اندیشی پیرامون توسعه گردشگری ریلی به مشهد سفر کرد. راه آهن جمهوری اسلامی سالانه حدود 25 میلیون مسافر و40 هزار تن کالا را از طریق 12.5هزار کیلومتر شبکه ریلی جا به جا می کند.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده
3221/1858انتهای پیام /*


مهم ترین رویدادهای خبری استان قزوین (هفتم مهر)به گزارش ایرنا،برگزاری آئین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی از دیگر رویدادهای مهم خبری امروز در قزوین به شمار می رود.
دستگاه های اجرایی،سازمان ها،نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 33557735 و 33557736 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع و یا به شماره نمابر 33557734 ارسال کنند.
گزارش و اخبار رویدادهای خبری روز استان همراه با گزارش های تصویری بر روی سایت http://www.irna.ir/qazvin منتشر خواهد شد.
برای آگاهی از آخرین خبرهای قزوین و گزیده اخبار ایران و جهان کانال ایرنا قزوین به نشانی https://t.me/irnaqazvinn و اینستاگرام ایرنا قزوین به نشانی httpبرs://www.instagram.com/irnaqazvinn را دنبال کنید.
7389*3013
خبرنگار: نسرین رحیمی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


پیچش ریسمان انحراف بر بیرق سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)مشخص نیست در ذهن افرادی که چنین بدعتها و تحریف هایی را در مهمترین واقعه تاریخ تشیع بوجود می آورند، چه می گذرد، این افراد خواسته یا ناخواسته به انحرافاتی دامن می زنند که شیعیان را در مقابل جهانیان خرافی و متعصب جلوه دهد.
گاهی در مراسم عزاداری ماه محرم که هدف آن زنده نگهداشتن و بزرگداشت واقعه کربلاست، اشعاری صرفا عاطفی و غیرحماسی با آهنگ خاص توسط نوحه خوانان بیان می شود که گویی قرار است فقط عده ای سینه بزنند و نمایش موزون همراه با اشک براه بیاندازند.
از سوی دیگر در بیشتر مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تنها به جنبه مظلومیت آن حضرت و اصحابش توجه شده و برخی به موضوعات غیرواقعی و تحریف وقایع کربلا می پردازند که هیچ ربطی به فلسفه قیام عاشورا ندارد.
انحراف از مداحی و مجالس به هیات های عزاداری نیز کشیده شده است، انجام حرکاتی که عزاداری را بیشتر به نمایشی وهن انگیز تبدیل می کند مانند قمه زدن و سر و صورت را خونی کردن و خود را بر زمین کشیدن، چرخاندن بیرقی طویل که ‘علامت’ گفته می شود و اسباب سرگرمی و قدرت نمایی عده ای را فراهم کرده یا استفاده از علم های بزرگ و چرخاندن آنها که بیشتر به میدان رقابت بین هیات گردانان تبدیل شده است.
با این حال امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره تاکید کردند که در بزرگداشت واقعه کربلا باید به عناصر عقل، منطق، حماسه و عاطفه توجه شود و از پرداختن به موضوعات و انجام حرکاتی که هیچ ربطی به فلسفه قیام عاشورا ندارد، اجتناب گردد.
اما باید دید ریشه این بدعت ها در کجاست و چطور می توان آن را سوزاند و عاشورا به عنوان مقدس ترین واقعه برای شیعیان را از گزند انحرافات و تحریف ها دور نگهداشت.

* آگاهی اندک از دین، علت بروز انحرافات در عزاداری ها
استاد حوزه علمیه خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بی اطلاعی یا کم اطلاعی از مسائل دینی باعث بوجود آمدن آسیب و انحراف در عزاداری ها شده است.
آیت الله سید جعفر سیدان افزود: روز عاشورا از روزهای تاریخی مهم اسلام و بلکه دوران زندگی بشریت است که در آن حق و باطل در برابر هم قرار گرفت و جمعی از اولیای حق و حجت خدا و جانشین پیامبر (ص) برای زنده نگه داشتن توحید جان خود را فدا کردند و در گرفتاری های رنج آور قرار گرفتند.
وی بیان کرد: هدف عاشورا طبق یک عبارت در زیارت اربعین، نجات انسان ها از گمراهی، ضلالت و سرگردانی است لذا دوری از افراط و تفریط در عزاداری ضروری می باشد.
وی گفت: در مراسم محرم و صفر باید به حرفهای نادرست و شبهات در ارتباط با عزاداری و زیارت و مسائل مربوط به آن هم پاسخ داده شود و مردم به اهداف قیام عاشورا پی ببرند.
آیت الله سیدان با اشاره به نمونه هایی از انحرافات در عزاداری ها افزود: در برخی عزاداری ها مشاهده می شود عده ای ناآگاه قلاده به گردن خود می اندازند یا صورت خود را به زمین می کشند که این کارها جز سبکی و وهن چیز دیگری نیست.
وی اظهار کرد: برخی نیز در عزاداری ها با غلو کردن از عبارات نادرست استفاده می کنند یا از ائمه (ع) به عنوان خدای خود نام می برند که گناه و به نوعی شرک است.
وی شبهه در گریه برای حضرت امام حسین (ع) را اشتباه دانست و گفت: حضرت سیدالشهدا (ع) برای دفاع از حق و برای پاسداری از معارف و توحید جان خود را فدا کرد لذا چنین گریه ای چون برای حق است ثواب دارد و تعظیم شعائر و سوق دادن به سوی حقایق است.

*بیانات غلوآمیز در مجالس عزاداری، به بنیان عاشورا ضربه می زند
معاون فرهنگی و اجتماعی حوزه علمیه خراسان نیز در این باره گفت: برخی مداحان با بیانات غلو آمیز مطالب خلاف شرع می گویند که این کار به بنیان عاشورا و اهداف حضرت سیدالشهدا(ع) ضربه می زند.
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر نوایی افزود: برخی مطالب در مجالس عزاداری گفته می شود که با عقل نیز سازگاری ندارد مانند اینکه در روز عاشورا 300 هزار نفر به وسیله حضرت امام حسین (ع) کشته شدند که اگر هر نفر 2 دقیقه هم زمان ببرد یک شبانه روز نیز برای این تعداد کم است.
وی اظهار کرد: برخی افراد دکان کاسبی راه انداخته اند و از محرم و صفر با ماجراهای ساختگی معرکه گیری می کنند در حالی که غلو و خرافه همانند یک قیچی 2 لبه است که حقیقت را قربانی می کند و از بین می برد.
یکی از استادان درس خارج حوزه علمیه خراسان نیز در این باره گفت: افزودن دروغ به منظور گریاندن شنوندگان یا اظهار ارادت به ساحت حضرت امام حسین (ع) با کلمات ناهنجار و حتی گاه مخالف با آموزه های توحیدی و دینی، ناپسند است و محتوای بسیار ارزنده قیام سیدالشهدا(ع) را از بین می برد.
آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی افزود: افزودن صورتهایی از مجسمه و کتلها که شاید برخی از آنها از نصارا گرفته شده باشد و توجه به امور خرافی باعث بی محتوا کردن قیام حضرت امام حسین (ع) می شود.
وی ادامه داد: مجالس و هیاتهای عزاداری محرم نباید از مسیر عقلانیت و اصول شریعت مقدس اسلامی خارج شوند.
وی اظهار کرد: توسل و توجه به امور خرافی باعث طعنه زدن دشمنان به مذهب شده و تلقی نادرست و باطل از شیعه را به دنبال دارد.
این استاد حوزه علمیه گفت: تبدیل عزاداری محرم به رقابت در تشکیل صوری هیاتهای مذهبی و تبدیل آن به تئاتر و زورآزمایی پهلوانی موجب رقابتهای دور از محتوای بلند قیام حسینی است که یکی از اهداف مهم استعمارگران و دشمنان دین و مکتب اهل بیت (ع) است.
وی افزود: ذکر فلسفه قیام حضرت امام حسین (ع) و نتیجه حاصل از آن، بیان مصائب اهل بیت (ع) و ظلم بی نهایت دشمنان بر آنان و بیان هتک حرمت رسول خدا (ص) به وسیله مدعیان دروغین خلافت از اهم موضوعاتی است که مورد امر پیامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) بوده است و سخنرانان و مداحان هم باید به آنها توجه کنند.

* قمه زنی، جریان فکری تشیع را وهن انگیز جلوه داده است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: گسترش فضای مجازی، قمه زنی را در معرض دید همه قرار داده و انتشار برخی از این صحنه ها موجب وهن و ضربه زدن به جریان فکری تشیع است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: برخی بدعتها و خرافات در عزاداریهای حضرت اباعبدالله (ع) مانند قمه زدن ظاهر می شود که فاقد جذابیت برای ملتهای دیگر است و به تشیع به عنوان گفتمان فکری که بشریت به آن تکیه کرده است، لطمه می زند.
وی با بیان اینکه برخی انحرافات نیز در تفاسیری که در قیام حضرت امام حسین (ع) ارائه می شود بروز می کند، اظهار کرد: قیام حضرت امام حسین (ع) مظهر ایستادگی در برابر ظلم است و یکی از انحرافات، متفاوت نشان دادن چهره حضرت سیدالشهدا (ع) و قیام ایشان است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی قیام حضرت امام حسین (ع) را به عنوان یک حادثه تاریخی که حدود هزار و 350 سال قبل رخ داده به تصویر می کشند که هیچ الگویی برای انسانهای معاصر ندارد و دائم به شمر آن زمان لعنت می فرستند.
وی افزود: در تبیین قیام عاشورا باید به تطبیق این موضوع با زمان حال و شناسایی شمر زمان بپردازیم زیرا قیام عاشورا از نظر مردم یک جریان پویا و اثرگذار در حفظ اسلام است، قیام سیدالشهدا (ع) نه تنها برکات فراوان برای تشیع و مسلمانان داشته بلکه بر کل جامعه بشری نیز تاثیرگذار بوده است.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی از مجموعه های علمی و پژوهشی که به گسترش و تقویت گفتمان دینی و حسینی می پردازد، پشتیبانی می کند که در این راستا محور مسائل مربوط به قیام عاشورا باید مردم باشد و نباید این مسائل را محدود به مراکز حاکمیتی نمود.

* شناسایی 150 خرافه برای عزاداری ماه محرم و صفر
مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: برخی عزاداری های ماه های محرم و صفر در خراسان رضوی آمیخته با خرافات، بدعتها و آسیبها است که تاکنون 150 خرافه در آنها شناسایی شده است.
حجت الاسلام احمد صابری تولایی افزود: قمه زنی، عزاداری در فضاهای غیر رسمی و تحت الشعاع قرار دادن مکانهای اصیل مانند حسینیه، تکایا و مساجد، عدم رعایت شان مکانی مسجد با استفاده از آلات موسیقی جزو آسیبهای شکلی و مکانی عزاداری هاست که در برخی نقاط به چشم می خورد.
وی اظهار کرد: ترسیم ناقص و تک بعدی از سیمای معصومین (ع)، توجه بیش از حد به جنبه قداست و ملکوتی بودن آنان به گونه ای که آنها را غیر قابل الگوبرداری کند، بیان مطالب دور از شان ائمه (ع) و اظهار مطالب موهن جزو آسیب های محتوایی عزاداری هاست که زمینه ای برای هجمه دشمنان به مجالس عزاداری فراهم می کند.
حجت الاسلام صابری گفت: اغلب فرهنگها و کشورها به گونه ای آمیخته با خرافات و بدعتها هستند اما فرهنگ شیعی به عنوان یک فرهنگ اصیل و پیشرو در عرصه تمدن سازی مکانیزمهایی را برای مبارزه با اینگونه آسیبها تدبیر کرده است.
وی با بیان اینکه مبلغان دینی وظیفه پیراستن عزاداری ها از آسیب و خرافه را بر عهده دارند، افزود: تبیین و روشنگری مهمترین وظیفه مبلغان در ماه های محرم و صفر است که 20 عنوان کتاب در این زمینه به چاپ رسیده و توسط مجموعه های تبلیغی استان در مناسبت های مختلف در اختیار مبلغین قرار گرفته است.

* تلاش ها برای کاهش انحرافات در هیات های مذهبی
رئیس شورای هیات های مذهبی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: طی 2 سال اخیر با اقدامات انجام گرفته، آسیب های مراسم عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بویژه در بخش مداحی و سبکهای عزاداری، کاهش یافته است.
حجت الاسلام حسن صباغیان افزود: در پی تاکید رهبر معظم انقلاب، کارگاه های آموزشی مناسب برای جهت دهی صحیح به مراسم عزاداری این هیات ها برای مسئولان هیات های مذهبی در استان برگزار شد تا مصادیق انحراف و بدعت یا غلو در این مراسم حذف شود.
وی با اشاره به مصادیق انحرافات در مراسم برگزار شده از سوی هیات های مذهبی اظهار کرد: لطمه زدن به بدن، عزاداری روی خار، عزاداری روی آتش، قمه زنی، استفاده از انگشترهای تیغه دار هنگام سینه زدن، مصادیق بدعت در مراسم عزاداری هیات های مذهبی است که حرام نیز می باشد.
وی گفت: استفاده از سبک های نامتعارف در آهنگ و ریتم هایی که لهوی محسوب می شود، درآوردن صداهای ناهنجار یا حرکت های سینه زنی و زنجیرزنی که تبدیل به رقص می گردد از دیگر مصادیق انحراف در مراسم عزاداری برای اهل بیت (ع) است.
حجت الاسلام صباغیان افزود: همه انحرافات و بدعت های مزبور در مراسم عزاداری هیات های مذهبی در ایام محرم و صفر در این استان وجود داشته که با برگزاری کارگاه های آموزشی و برخی ساماندهی ها، به حداقل ممکن رسیده است.
وی اظهار کرد: عمده اقلامی که در مراسم عزاداری هیات های مذهبی استفاده می شود شامل پرچم، علامت، علم، کتل، زنجیر، طبل و سنج است که در بین آنها استفاده از اقلامی که ساختار آن از حد متعارف خارج شده باشد، انحراف محسوب شده و استفاده از آن مجاز نیست.
وی گفت: برخی زنجیرها به گونه ای ساخته شده اند که به بدن آسیب می زنند، برخی طبل ها و سنج ها بسیار بزرگ با اشکال نامتعارف هستند و صدای ناهنجار دارند که استفاده از این اقلام در هیات های عزاداری ممنوع است.
وی ادامه داد: در زمینه ‘علامت’ که بسیار عریض بوده و حمل آن در مراسم تا حدی مشکل است، دیدگاه های مختلف وجود دارد که برخی استفاده از آن را در هیات های مذهبی مجاز و برخی دیگر استفاده از آنها را مجاز نمی دانند، اما در مجموع قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس شورای هیات های مذهبی خراسان رضوی گفت: نظر نماینده ولی فقیه در استان نسبت به استفاده از علامت در مراسم عزاداری در مشهد مثبت است اما از 250 هیات مذهبی در مشهد که علامت دارند، 2 یا سه هیات مذهبی مجاز هستند که از علامت استفاده کنند.
وی افزود: در استان خراسان رضوی هشت هزار و 100 هیات و مجلس عزاداری در سامانه هیات های مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی ثبت شده که از این تعداد یکهزار و 200 هیات و مجلس مربوط به زنان و چهار هزار و 100 هیات مربوط به مشهد است.

*سازماندهی مداحان برای تعمیق مراسم مذهبی
رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی استان خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: انحرافات متعدد در جامعه مداحی و نوحه خوانی برای عزاداری اهل بیت (ع) بویژه در ایام محرم و صفر بوجود آمده است که منشا عمده آنها از خارج از مرزهای کشور می باشد.
حجت الاسلام قاسم داور صفت افزود: برخی مداحان تلاش می کنند در شعرخوانی و روضه خوانی، مظلومیت حضرت امام حسین (ع) را نشان دهند و واقعه عاشورا را آنچنان دردناک بیان می کنند تا شیون و گریه مردم بیشتر شود، بدون آنکه هدف اصلی قیام حضرت امام حسین (ع) و عبرت آموزی از این واقعه را مورد تاکید قرار دهند.
وی اظهار کرد: مداح واقعی کسی است که اهداف عاشورا را تبیین و به معرفت افزایی مردم بپردازد و اشعار بیان شده در روضه های ماه محرم باید جنبه هدایت گری داشته باشد.
وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی برای آموزش مداحان برنامه ریزی کرده که یکی از مهمترین آموزش ها روضه های ماه های محرم و صفر است و در این زمینه ابتدا مداحان را شناسایی و نام آنان را ثبت کرده به طوری که در مجموع نام چهار هزار و 500 مداح از این استان در سامانه طوبی سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده است.
رئیس کانون مداحان و شاعران آئینی استان خراسان رضوی افزود: در دوره های آموزشی مربوط به مداحان، روزشمار وقایع محرم و صفر بررسی و روضه های صحیح از ناصحیح تمیز داده می شود.

* اعزام 3500 مبلغ و مبلغه مذهبی در ایام محرم و صفر به نقاط مختلف استان
مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: آسیب ها در حوزه مراسم عزاداری برای اهل بیت (ع) به 2 بخش آسیب های شکلی و آسیب های محتوایی تقسیم می شود که در طول تاریخ هر 2 نوع آسیب بر این مراسم مترتب بوده است.
حجت الاسلام کاظم لطفیان افزود: برخی آسیبها آگاهانه و مدیریت شده از سوی دشمنان است اما برخی آسیب ها تعمدی نبوده و از روی عشق و علاقه یا شدت عاطفه مردم به ساحت مقدس اهل بیت (ع) بوجود آمده است.
وی اظهار کرد: اغلب انحرافات یا آسیب های شکلی که بستر عشق دارد، ناآگاهانه است اما انحرافات یا آسیب های محتوایی، آگاهانه است و ناآگاهی ما و آگاهی مدیریت و برنامه ریزی شده مغرضان باعث می شود این آسیب ها در مراسم عزاداری رواج پیدا کند.
وی گفت: در حوزه آسیب های شکلی، ورود برخی آلات عزاداری غیرمتعارف و ناهنجار، داشتن پوشش های ناهنجار، شکل آرایش برخی اماکن مذهبی، شکل ورود کسانی که می خواهند در مجلس اهل بیت (ع) عزاداری کنند، بسترساز بروز آسیبهاست.
حجت الاسلام لطفیان افزود: در بخش آسیب های محتوایی نیز دست دشمن رو می شود زیرا اندیشه دشمن کمرنگ کردن محور شهادت طلبی، ایثار، مقاومت و نوع دوستی و جاذبه های اجتماعی در مکتب اهل بیت (ع) است.
وی اظهار کرد: برای جلوگیری از آسیب های شکلی و محتوایی در مراسم عزاداری باید با محوریت خطبا و هیات های مذهبی و شاعران و ذاکران، یک سری اقدامات در قالب روضه خوانی ها و نحوه عزاداری هیات های مذهبی و آگاه سازی مردم نسبت به ماهیت و هدف اصلی برگزاری این مراسم انجام شود.
وی گفت: به منظور مقابله با خرافه گرایی در مراسم عزاداری و تبیین فلسفه واقعی عاشورا و آگاهی مردم در این زمینه 3 هزار و 500 مبلغ و مبلغه مذهبی برای ایام محرم و صفر به نقاط مختلف استان اعزام شده و مداحان و هیات های مذهبی استان ساماندهی شده اند.
7489 / 6053 گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


1848 آمر به معروف و ناهی از منکر در گچساران فعالیت می‌کنندبهمن ایمانی فر روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در ماه محرم و عزاداری‌های سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین (ع) 50 شورای امر به معروف و نهی از منکر در هیات های مذهبی این شهرستان تشکیل شد.
وی بیان کرد: به‌منظور احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بهره مندی حداکثری عزاداران حسینی از برکات این دهه، شوراهای امر به معروف و نهی از منکر به‌صورت مخفیانه و محترمانه موارد را به افراد یادآوری می‌کنند.
ایمانی فر تصریح کرد: 132 شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و نهادهای گچساران تشکیل شده که در انجام فریضه دینی مشارکت فعال دارند.
وی اظهار داشت: امسال 582 نفر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در این شهرستان آموزش دیده‌اند.
شهرستان گچساران حدود 124 هزار نفر جمعیت دارد که 90 هزار نفر در مناطق شهری و مابقی در روستا زندگی می‌کنند.
خبرنگار: مریم صیادی*** انتشار دهنده: سید ولی موسوی نژاد
2082/7531/6110انتهای پیام /*


تعزیه سیار در بازار اراک به حرکت در آمدبه گزارش ایرنا، تعزیه خوان های محله قلعه اراک از بامداد روز جمعه در مسجد حاج علی خیابان محسنی اراک دور هم جمع شده بودند تا یکبار دیگر تعزیه سیار اراک را که قدمتی 100 ساله دارد را به راه بیندازند.
در آغاز این آیین نوازندگان نقاره ها و طبال ها که سوار بر شتر بودند با نواختن مارش های عزا وارد بازار تاریخی اراک شدند و پس آن نیز گروه های تعزیه خوان پشت سر هم وارد بازار می شدند.
همچنین تعزیه خوان های محله حصار اراک نیز از صبح امروز در مسجد آخوند اراک جمع شدند تا پس از اقامه نماز ظهر و عصر تعزیه سیار را از ابتدای خیابان حصار آغاز و پس از آن وارد بازار تاریخی و سپس میدان ارگ(آزادی) بشوند.
قسمت هایی از تعزیه های شهادت حضرت عباس(ع)، شهادت حضرت مسلم(ع)، شهادت حضرت علی اکبر(ع)، شهادت حضرت قاسم(ع) و شهادت حر توسط یکصد شبیه خوان در 15 گروه مجزا اجرا شد.
در امتداد گروه های تعزیه خوان، اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان با نوحه خوانی و سینه زنی به عزاداری برای سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) پرداختند.
حضور بانوان و افراد سالخوره نیزدر مقابل حجره های بازار در ایین عزاداری تعزیه سیار اراک چشمگیر بود.
تعزیه در استان مرکزی بیشتر در روستاهای اطراف اراک، مرسوم بوده و تعزیه خوان هایی که در بازار اراک تعزیه اجرا می کردند از روستاها انتخاب می شدند و 2 ماه قبل از فرارسیدن ماه محرم زیر نظر پیشکسوتان به تمرین می پرداختند.
تعزیه سیار در اراک به دلیل رفت و آمد تجار اصفهان به اراک تا حدودی متاُثر از تعزیه اصفهان بوده است.
بازار تاریخی اراک که حدود یک کیلومتر طول دارد، به دلیل برخورداری از سقف های سیزی( قوس دار ) بهترین قابلیت در انعکاس صدا را دارد و مکان مناسبی برای اجرای تعزیه است.
بافت قدیم شهر اراک دارای دو محله به نام حصار و قلعه بوده که هیئتهای مذهبی در این دو محل اجتماع کرده و ضمن عزاداری به تماشای تعزیه و کار هنرمندان تعزیه خوان در بازخوانی حوادث و حماسه های حسینی می یرداختند.
تعزیه خوان های بازار تاریخی اراک که این 2 محل را به هم وصل می کرده ،به طور معمول از بین پیشکسوتان هنر تعزیه خوانی انتخاب می شدند،که از بین این افراد ورزیده ترین آن ها، به عنوان شاه نسخه خوان برگزیده می شده است.
پس ازانتخاب تعزیه خوانان و مشخص شدن نقش ها، هریک، نسخه، لباس و وسایل مورد نیاز را از لباس دار هیات تحویل گرفته و پس از اتمام تعزیه وسایل را به لباس دار برمی گرداندند.
تعزیه گردان طبق فهرست، همه لوازم و تجهیزات مورد نیاز را آماده می کرد و به ترتیب نوبت از جایگاه به طرف بازار حرکت می داد.
تعزیه سیار بازار اراک با حرکت قاصد اسب سوار که ورود امام حسین را به کربلا خبر می داد ،آغاز می شد .و پس از آن هیات تعزیه خوانان و نقاره خانه، شامل چند نفر شتر که طبل های بزرگی به پشت آن ها بسته شده بود با لباس های مخصوص آبی رنگ و کلاه های منگوله دار زری دوزی شده پس از قاصد با نواختن آهنگ های حزن انگیز وارد بازار می شدند.
بعد از نقاره خانه، سقاها با لباس مشکی و حمعی از کودکان که لباس سفید پوشیده بودند وارد بازار می شدند، پشت سر آنان علامت ها، چلچراغ ها، کتل ها و پرچم های رنگارنگ قرار داشت و دنبال آن ها دسته های سینه زنی یا زنجیر زنی وارد می شد.
بر اساس نقل قولها و برخی مکتوبات ،اشتیاق مردم برای تماشای تعزیه بحدی بود که مردم از ساعات اولیه صبح به بازار می آمدند ، زنان برای تماشا در یک طرف و مردان در طرف دیگر بازار می ایستادند.
برای جلوگیری از هرگونه اختلاف، بزرگان هیات های قلعه و حصار توافق کرده بودند که صبح ها تعزیه خوانان هیئت قلعه و بعد از ظهر هیات حصار در بازار اراک نقش آفرینی کنند، در روز عاشورا نیز ابتدا هیات حصار و بلافاصله هیات قلعه وارد بازار می شد .
هیات های محله حصار از مسجد مرحوم آخوند خیابان مولوی و محله قلعه از خیابان محسنی به طرف بازار حرکت می کردند و میدان ارک پایان کار بود.
بعد از آنکه تعزیه خوانان وارد بازار می شدند برای آنکه صدای تعزیه خوان کوپه ( گروه )اول مزاحم کوپه بعدی نشود فاصله بین دو کوپه را چندین پرچم و چلچراغ قرار می دادند.
تعزیه خوان ها ، هر روز از ششم تا دهم محرم را به یکی از شهدا نسبت می دادند و تعزیه مخصوص او از جمله امام حسین ( ع )، حضرت عباس( ع ) و حر را اجرا می کردند.
مرحوم عبدالواحد حاجیان، محمد حمصی، ابوطالب فتحی، محمد نگارنده، رضا مقیمی، رجب صالحی، جواد قناتی، مصطفی راهزانی، عظیم راهزانی و رضا قهیه از جمله تعزیه خوانان معروف اراک بودند که در بازار تاریخی این شهر تعزیه می خواندند.
حسن مجللی، محمد حسن نظام آبادی، کریم ابراهیمی، حجت مولایی، عباس فارسی، عزیز الله ترابی و رضا عرب نیز ازتعزیه خوانان به نام اراک ، هنوز هم به اجرای نقش می پردازند.
تعزیه سیار بازار اراک از سال 1361 تعطیل شد و در سال 1392 مسئولان هیات قلعه اراک دوباره این سنت را احیا کردند و به تبع آن امسال نیز هیات حصار به راه اندازی دوباره هیان تعزیه داران این محل اقدام کرد.
سرتاسر دیوارهای مسجد آخوند (محل استقرار تعزیه خوان های محله حصار) و مسجد حاح علی (محل استقرار تعزیه خوان های محل قلعه) مملو از عکس های تعزیه خوان ها و مسئولان هیات های تعزیه داری در سال های گذشته است و به گفته مسئولان امروز این هیات ها، حفظ هنر سنتی تعزیه خوانی به عنوان یکی از سبک های خاص عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره تعزیه خوان ها و سر هیات های قدیمی مهمترین انگیزه برای احیای این هنر تاریخی پس از 32 سال تعطیلی است.
این آیین شنبه(تاسوعا) و یکشنبه( عاشورا) نیز برگزار می شود.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


شان و منزلت امام حسین(ع) و یارانش باید در همه ارکان عزاداری حفظ شودآیت الله مرتضی مقتدایی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: در جلسات عزای امام حسین (ع) مردم باید درکنار سینه زنی و گریه کردن، با اهداف بالای حضرت، فلسفه قیام و حتی هدف این عزاداری ها آشنا شوند.
وی ادامه داد: اشعاری که در مراسم عزاداری قرائت می شود باید در جهت آشنایی بیشتر مردم با قیام سید الشهدا باشد، اگر لحن خواندن شعر، لهو ولعب باشد خلاف شان و باعث وهن مجلس امام حسین (ع) است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر برای گریاندن مردم و یا گرم کردن مجلس، دروغی گفته شود و یا مصیبتی که وهن امام حسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و باعث کوچک شدن آن باشد، قرائت شود، خلاف شرع است. و خدای ناکرده به جای اینکه مورد عنایت قرار گیریم مورد غضب واقع خواهیم شد، بنابراین باید همه جهات رعایت شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین گفت: برخی اعمال دیگر مانند قمه زنی، باعث وهن شیعه و اهل بیت(ع) است، دشمنان با فیلم برداری از این حرکات، آنها را در جهان پخش و در نهایت این افراد را نماد شیعه معرفی می کنند، حتی اگر هدف از قمه زنی برای خدا و امام حسین (ع) باشد، ولی چون وهن اسلام است باید از آن پرهیز شود.
آیت الله مقتدایی همچنین با تقدیر از حضور حماسی مردم در مجالس حسینی و پرشور نگه داشتن این مجالس گفت: این شور و شوقی که در عزاداری های امام حسین (ع) در سراسر ایران بلکه جهان ملاحظه می کنیم یک محبت الهی است.
وی ادامه داد: مجلس عزای امام حسین (ع) باید باز تولید ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی باشد، عزاداران باید قدر این عزاداری ها و مجالس حسینی را بدانند و با نیت خالص آن را پرشور کنند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان برخی روایات از عظمت حضرت امام حسین (ع) گفت: زمانی که حضرت امام حسین (ع) به دنیا آمد، جبرائیل خبر شهادت ایشان را به پیامبر اسلام دادند، حضرت محمد (ص) نیز به دخترش فاطمه زهرا (س) فرمودند: فرزند شما حسین (ع) توسط اشقیای( بدبختان، گناهکاران) امت به شهادت می رسد.
آیت الله مقتدایی اظهار داشت: دفاع مقدس ما را جوانان با عشق امام حسین(ع) و با روحیه سلحشوری اداره کردند، صدام زمان حمله به ایران اعلام کرده بود، سه روزه تهران را فتح می کند ولی مردم با مقاومت، ایثار و الگوگیری از عاشورای حسینی، پوزه او و حامیانش را برای همیشه به خاک مالیدند.
7401/ 6133/ خبرنگار- بهمن اطمینان ** انتشار- جعفرمسلمیانتهای پیام /*


چهل منبر رسم دیرینه مردم خرم آباد در تاسوعای حسینیبه گزارش ایرنا ، مردم خرم آباد این روزها با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی با برپا کردن خیمه‌ها و آذین‌بندی هیئت‌ها، سیاه بندی تکیه‌گاه‌ها، مساجد و حسینیه‌ها و نصب پرچم‌های مشکی بر درب منازل، خود را جهت عزاداری و سوگواری سالار شهیدان و 72 تن از یاران باوفایش آماده کردند.
مردم این دیار در این ایام با حضور در محل‌های عزاداری و تشکیل مجالس نوحه‌سرایی و سینه‌زنی به گرامیداشت این روزها می‌پردازند.

**آیین چهل منبر یکی از رسوم خاص خرم آباد
در این آیین که در روز تاسوعای حسینی برگزار می‌شود، زنان خرم‌آبادی به یاد اسارت حضرت زینب(س)، با پای برهنه و با نقابی بر صورت، از محله باغ دختران حرکت کرده و چهل شمع در خانه‌هایی که درب آنها باز است، روشن می‌کنند.
به خانه‌هایی که شمع در آنها روشن می‌شود، منبر گفته می‌شود.
در فرهنگ ایرانی اسلامی، علاوه بر هفت، عدد چهل، نیز از دیرباز در زوایای مختلف زندگی فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مردم ایران، معتبر و مقدس بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در این آیین که در خرم‌آباد به آن دختران چهل منبری هم می‌گویند، دخترانی سیاه‌پوش و نقابدار با پای بدون کفش به صورت گروهی، از اول صبح تاسوعا، مجالس عزا و حسینیه‌های شهر را می‌گردند و با نیت و خواسته‌های مختلف به ویژه بخت‌گشایی در هر جلسه و مراسم عزاداری یک شمع روشن می‌کنند تا چهل منبر را سر بزنند و چهل شمع روشن کنند.
در بخش‌های دیگری از لرستان از جمله بروجرد این رسم شکلی دیگر دارد، در رسم چهل منبر که در خرم‌آباد برگزتر می شود تنها توسط زنان و دختران جوان انجام می‌پذیرد ولی در بروجرد تنها به زنان اختصاص نداشته و مردان نیز در آن مشارکت می‌کنند.
در غروب و شامگاه تاسوعا، بسیاری از مردم و به ویژه کسانی که در شب‌های قبل سقاخانه داشته‌اند، درهای خانه خود را به روی مردم باز می‌کنند و سینی بزرگی در ورودی خانه یا حیاط می‌گذارند و در آن به یادبود شهدای کربلا شمع روشن می‌کنند و با نوشیدنی و دیگر نذورات از میهمانان پذیرایی می‌کنند.
بسیاری از زنان و مردان با تهیه چهل شمع، با پای برهنه و بدون اینکه با کسی صحبت کنند، از این خانه به آن خانه رفته و شمع‌های خود را در چهل سقاخانه می‌گذارند.
با این کار ضمن عزاداری، حاجات و خواسته‌های خود را نیز یادآوری می‌کنند و از امام حسین و یارانش شفاعت می‌طلبند که این آئین به چهل منبر مشهور است.
معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه لرستان در خصوص این سنت دیرینه مردم خرم‌آباد می گوید گفت: این مراسم سنتی در خرم‌آباد از امامزاده زیدبن‌علی (ع) خرم‌آباد به سمت ساحلی شروع می‌شود.
حجت‌الاسلام محمدجواد عباس‌زاده اظهار داشت: در این مراسم که بیشتر با حضور بانوان برگزار می شود هر نفر به یاد اسارت اهل‌بیت چهل شمع را روشن می‌کند
به گفته وی قدمت عزاداری و روضه‌خوانی در لرستان به بیش از 700 سال می‌رسد که این نشان از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت است.
استان لرستان 2 هزار و 500 هیات مذهبی دارد که 2 هزار و 350 هیئت ثبت سامانه طوبی هستند.
9872/6060
خبرنگار: اله یار محمودی فر**انتشاردهنده:محمد علیدوستیانتهای پیام /*


رویدادهای خبری امروز جمعه، هفتم مهر در آذربایجان غربیبه گزارش ایرنا امروز آئین عبادی سیاسی نماز جمعه ارومیه به امام حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی همزمان با سراسر استان در مصلی امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار می شود.
حجت الاسلام عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه خواهد بود.
همچنین تداوم عزاداری های ماه محرم در جای جای استان و برگزاری همایش عاشورائیان حسینی با حضور هیات عزادارن میاندوآب در سالن 2 هزار نفری این شهرستان از دیگر رویداد خبری امروز است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز آذربایجان غربی آمادگی دارد برنامه رویدادهای خبری روزانه استان را در قالب یک بسته خبری هر روز صبح پیش از ساعت هشت اطلاع رسانی کند.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 33826667 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند یا به شماره نمابر 33826666 ارسال کنند.

8135/ 3072
** خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار دهنده: علیرضا فولادیانتهای پیام /*


فرماندار: پرونده های تخلفات ساختمانی روستاهای آستارا پیگیری می شودبه گزارش روز جمعه روابط عمومی فرمانداری آستارا به ایرنا یونس رنجکش در کارگروه ویژه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در مناطق روستایی آستارا در فرمانداری این شهرستان افزود: بخشداران و دهیاران باید طی یک هفته، تمام پرونده های مربوط به تخلفات ساختمانی روستاها را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات مهم این شهرستان، ساخت و سازهای بدون ضابطه و بدون پروانه ساختمانی است و باید جلوی این کار گرفته شود.
وی اظهار کرد: بیشتر این تخلفات مربوط به ویلاهای ساخته شده در روستاهای منطقه است و اغلب سازندگان آنها غیر بومی و از اقشار پر درآمد هستند.
رنجکش افزود: متاسفانه در سال های گذشته، این افراد برای تشکیل پرونده و یا تکمیل آن و پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی به دستگاه های ذیربط مراجعه نکرده اند و مسئولان وقت به این مساله کم توجه بوده اند و پرونده های ساختمانی این افراد بیش از 10 سال راکد مانده است.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از درآمدهای دهیاری ها از محل صدور پروانه های ساختمانی است، افزود: برخی از دستگاه های خدمات رسان همچون شرکت گاز نیز، برای متخلفان ساختمانی، بدون نظر بخشداری امتیاز انشعاب گاز صادر کرده که در صورت ادامه این روند، باید برابر قانون با خاطیان برخورد شود.
رنجکش تصریح کرد: برخی افراد با توجه داشتن درآمد کافی، از پرداخت عوارض شانه خالی می کنند و پرداخت آن به عنوان حق الناس پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: فهرست این افراد مشخص و به زودی پرونده های آنان به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.
وی اولین گام در ساماندهی وضعیت پرونده های تخلف ساختمانی در آستارا را مربوط به ویلانشینان عنوان کرد و افزود: برای بومیان منطقه تمهیداتی فراهم شده تا نسبت به انجام مراحل قانونی دریافت پروانه و پرداخت جرائم احتمالی کمیسیون ماده 99 اقدام کنند.
فرماندار آستارا خاطر نشان کرد: به زودی حجم تخلفات مربوطه نیز مشخص خواهد شد و در این زمینه بخشداران شهرستان به طور جدی باید پیگیر باشند.
شهرستان آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در 2 بخش مرکزی و لوندویل و 62 روستا در منتهی الیه غرب استان گیلان واقع است.
دریافت خبر: یوسف هدایتی ** انتشاردهنده: کبیری
7105 / 7124/2007انتهای پیام /*


آخرین وضعیت 2 میدان نفتی مشترک با عراق؛ آذر و آزادگان در مسیر توسعهبه گزارش ایرنا، توسعه میدان های نفت و گاز مشترک همواره از دغدغه های اصلی دولت ها بوده است.
در دولت یازدهم با هدف جبران عقب ماندگی در توسعه میدان گازی پارس جنوبی، منابع مالی و توان مدیریتی برای راه اندازی و گسترش فازهای مختلف پارس جنوبی تمرکز یافت که در نهایت به برابر شدن تولید گاز ایران و قطر منجر شد.
در بخش تولید نفت نیز به توسعه میدان های غرب کشور مانند منطقه غرب کارون توجه ویژه ای شد؛ به طوری که اکنون ایران در منطقه غرب کارون نفت بیشتری را نسبت به عراق برداشت می کند.
در این میان، 2 طرح میدان آزادگان و آذر که با عراق مشترک است، جزو اولویت های کاری وزارت نفت قرار دارد.
تولید و پیشرفت این 2 میدان در هفته های گذشته از وضع مناسبی برخوردار بوده است.

**تثبیت تولید روزانه 30هزار بشکه‌ای نفت از میدان آذر
به گزارش شرکت ملی نفت، آزمایش مربوط به تثبیت تولید زودهنگام روزانه 30 هزار بشکه نفت از میدان مشترک آذر، با موفقیت به پایان رسید و اکنون تولید از این میدان نفتی تثبیت شده است.
اکنون روزانه بیش از 31 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک تولید می شود.
تولید اولیه این میدان از بیست و سوم اسفندماه پارسال به میزان 15هزار بشکه نفت در روز با حضور وزیر نفت آغاز و از اردیبهشت امسال، تولید و ارسال دستکم 30هزار بشکه تولید روزانه از آن پیگیری شد.
بر اساس گزارش ها، تاکنون بیش از چهار میلیون و 500 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک و پیچیده، با رعایت همه استانداردهای فنی، موارد کیفی و بدون هیچ حادثه منجر به فوت، برداشت شده است.
تاکنون مجموع متراژ حفاری چاه ها در طرح توسعه میدان آذر به بیش از 176 هزار متر رسیده است. حفاری 10 حلقه چاه پایان یافته و هفت حلقه چاه دیگر نیز در دست حفاری است تا دستیابی به هدف تولید روزانه 65 هزار بشکه از این میدان مشترک، میسر شود.
میدان مشترک آذر از نظر فشار طبقات، سازندها و وجود گسل های متعدد، جزو سخت ترین و پیچیده ترین میدان های نفتی دنیا به شمار می رود که باعث سخت تر شدن شرایط حفاری در آن می شود.
در مرحله دوم طرح توسعه میدان مشترک آذر، تولید روزانه 100هزار بشکه نفت پیش بینی شده و قرار است این طرح در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی با مشارکت شرکت های خارجی اجرایی شود.
میدان مشترک آذر در بلوک اناران واقع در دماغه کوه‎های زاگرس و در امتداد مرز ایران و عراق (در قسمت جنوب غربی ایلام) میان شهرهای مهران و دهلران قرار گرفته است.
یکی از شرکت هایی که تمایل خود برای توسعه میدان آذر را اعلام کرده «گازپروم‎نفت» روسیه است.

**افزایش تولید 22 هزار بشکه در روز با راه اندازی 14 حلقه چاه جدید
با وارد مدار تولید شدن 14 حلقه چاه جدید در شهریورماه امسال، تولید نفت میدان مشترک آزادگان جنوبی 22 هزار بشکه در روز افزایش یافت.
میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال 1388 با 21 حلقه چاه حفاری شده، کار خود را آغاز کرد که پس از تولید از 19 حلقه چاه جدید در خرداد ماه امسال و نیز حفاری 14 حلقه چاه دیگر در شهریورماه اکنون میزان تولید این میدان بزرگ نفتی به مرز 83 هزار بشکه در روز رسیده است.
مرحله نخست توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی که به عنوان بزرگ ترین میدان نفتی کشور شناخته می‌شود، از طریق منابع داخلی (اس.وی.پی SVP) ادامه دارد و فازهای توسعه‌ای بعدی، به‌ صورت یکپارچه با میدان آزادگان شمالی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی سامان می یابد.
میدان آزادگان بزرگ ترین میدان نفتی ایران به شمار می رود که با عراق مشترک است و در منطقه دشت آزادگان، در فاصله 100 کیلومتری از غرب اهواز قرار دارد.
این میدان در سال 1376 در محدوده‌ای به وسعت 20 در 75 کیلومتر، کشف شد و از شمال در مجاورت میدان مجنون عراق قرار دارد.
به گزارش ایرنا، حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان معادل 33 میلیارد بشکه تخمین زده می ‌شود.
در میان میدان های نفت و گاز که قرار است در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه یابند، 2 طرح میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارد.
مرحله نخست توسعه این میدان نفتی تاکنون در 2 بخش آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی انجام شده اما قرار است ادامه توسعه این میدان بزرگ نفتی در قالب یک طرح و در قالب قراردادهای جدید نفتی انجام شود.
بر این اساس، چندی است فرایند برگزاری مناقصه میدان آزادگان آغاز شده که البته هنوز نهایی نشده است.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*2022*1961* گزارش: میثم طاهری* انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*


پیش بینی افزایش ابر و بارش پراکنده در البرزمنصور رحمانیان روز جمعه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی هوا از ناپداری جوی در استان حکایت دارد و دمای البرز تا 2 روز آینده کاهش نسبی خواهد داشت.
وی حداقل دمای امروز البرز 13 و حداکثر 25 درجه بالای صفر اعلام کرد و گفت: روز شنبه دمای هوای البرز بین 10 تا 24 درجه بالای صفر است.
رحمانیان افزود: طی 2 روز آینده افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران در استان البرز دوراز انتظار نیست.
وی گفت: از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده روند افزایش نسبی هوا و پایداری جوی پیش بینی می شود.
7410/ 6155خبرنگار: مژگان السادات سجادی** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


نخستین انجمن همیاران طبیعت استان سمنان در مهدیشهر راه اندازی می شودحمیدرضا عبدوس روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود : این انجمن به عنوان سومین سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت کشور با هدف گسترش و افزایش مشارکت مردم در حفظ و نگهداری از عرصه های منابع طبیعی ایجاد می شود.
وی اظهار داشت : گروه هایی در قالب کوهنوردان، ورزشکاران، داوطلبان، بومیان محلی زیر مجموعه این انجمن قرار خواهند گرفت تا یکی از معضلات این منطقه که کمبود نیروی حفاظتی است ، برطرف شود.
وی با اشاره به این که از سال 91 تاکنون 40 طرح جنگلانه با مشارکت مردم در قالب هزار و‌ 700 هکتار از جمله کاشت نهال بلوط و گلابی وحشی ، آبیاری سنواتی، حفظ و نگهداری از مراتع و پایش انجام شد، خاطرنشان کرد : تاکنون هزار و 200 هکتار کاشت گیاه باریجه با مشارکت مردمی اجرایی شده است.
عبدوس با اشاره به این که 98 درصد آتش سوزی های مناطق به ویژه منطقه حفاظت شده پرور شهرستان مهدی‌شهر در سال 96 به دلیل خطای انسانی بوده است ،یادآور شد : در سال جاری در منطقه کمرود شهرستان 290 متر مربع و در منطقه مرتعی رودبارک منطقه حفاظت شده پرور هفت هکتار در آتش سوخت که ناشی از سهل انگاری خاموش نکردن آتش بود.
وی با اشاره به این که در سال 95، پنج فقره آتش سوزی رخ داد، خاطرنشان کرد : درسال 96 تعداد فقره های آتش سوزی در عرصه های این منطقه کاهش داشت، اما مساحت آن افزایش یافت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهدیشهر اضافه کرد : تاکنون 14 دهیاری و شوراهای اسلامی به ویژه در منطقه حفاظت شده پرور به دستگاه های از جمله فلکس بک’ خاموش کننده آتش به وسیله آب’ و تجهیزات اولیه برای خاموش کردن آتش در شرایط ضروری تجهیز شده اند.
منطقه حفاظت شده پرور از توابع شهرستان مهدیشهر با مساحت 64 هزار هکتار روستاهای رودبارک، پرور، کاورد، تلاجیم، فینسک و ملاده را شامل می شود.
مناطق جنگلی در استان سمنان که 3.6 درصد کل این استان است 58 هزار هکتار جنگل های هیرکانی و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارک، 150 هزار هکتار جنگل سوزنی برگ و 144 هزار هکتار جنگل کویری و بیابانی است.
7344/6026
*خبرنگار: امیرحسین کاشی منش **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.انتهای پیام /*


دست اندازهای تحریم آمریکا برای گاز روسیهبه گزارش ایرنا، بر پایه آخرین تحریم های آمریکا علیه روسیه، شرکت گازپروم برای تامین مالی اجرای طرح خط لوله گاز جریان شمالی 2 نمی تواند از سرمایه گذاران خارجی کمک گیرد.

** طرح اروپایی-روسی و سد آمریکا
خط لوله جریان شمالی-2 برای انتقال سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان برنامه ریزی شده که بخشی از برنامه شرکت روسی گازپروم برای رهایی از اتکا به مسیر کنونی اوکراین برای گاز رسانی به اروپا است.
فاز نخست این خط لوله به آلمان که 1222 کیلومتر است، سال 2011 به بهره برداری رسیده و سالانه بیش از 20 میلیارد مترمکعب گاز روسیه را به این کشور اروپایی منتقل می کند.
هزینه ساخت مرحله دوم این خط لوله حدود هفت میلیارد و 400 میلیون یورو برآورد شده است که گازپروم و چند شرکت اروپایی دیگر اعتبار مالی آن را تامین می کنند.

** کارشناس روس: اهداف آمریکا علیه مسکو و اروپا
ولادیمیر زاخاروف رییس انستیتو پژوهش های سیاسی و راهبردی روسیه در مصاحبه با ایرنا در مسکو گفت: آمریکا با اقدام های خود در واقع ناتوانی اتحادیه اروپا و ضربه زدن به کشورهای اروپایی را می خواهد.
وی افزود: اجرای چنین سیاست ضداروپایی، هدف غایی اما پنهانی آمریکا است و برای رسیدن به این نتیجه، راههایی انتخاب شده که اجرا می شود.
رییس انستیتو پژوهش های سیاسی و راهبردی روسیه همچنین با بیان اینکه در قانون جدید تحریم های آمریکا، مشارکت مسکو در طرح های انرژی اروپا منع شده است، اظهار کرد: این قانون طرح های خط لوله گاز جریان شمالی 2 و پروژه خط لوله گاز جریان ترکی از روسیه را هدف قرار داده است.
وی گفت: آمریکا در واقع خواهان تضعیف اتحادیه اروپا است. در برنامه ریزی کاخ سفید، کشورهای اروپایی باید تا حدی ضعیف شوند که در آینده برای ساختار سلطه جهانی واشنگتن هیچ خطری نداشته باشند و توانایی رقابت با آمریکا را در عرصه بین المللی از دست بدهند.
زاخاروف افزود: هدف اصلی آمریکا این است که اتحادیه اروپا بازیگر مستقل نباشد و به همین دلیل ساختار مشارکت اروپایی-روسی را هدف قرار داده است. واشنگتن از سویی کشورهای اروپایی را از گاز نسبتا ارزان روسیه به بهای حدود 200 دلار برای هر هزار مترمکعب محروم می کند و از سوی دیگر گاز فشرده و گران خود به بهای 500 دلار برای هر هزار مترمکعب را برای فروش تحمیل کند.
وی تاکید کرد: بدیهی است، اجرای چنین سیاستی برای اتحادیه اروپا زیان بار خواهد بود. آمریکا افزون بر پیشگیری از تبدیل این تشکل به بازیگر مستقل بین المللی، آن را نیز مهار خواهد کرد و در آینده هم شاهد گام های بیشتری در این مسیر به بهانه های گوناگون توسط واشنگتن خواهیم بود.
کارشناس روس گفت: به همین دلیل اروپایی ها از قانون جدید تحریم های ضدروسی آمریکا انتقاد می کنند و کمیسیون اروپا هشدار داد که در صورت اجرایی شدن، تدابیری برای مقابله با تاثیرات منفی و زیانبار آن بر کشورهای اروپایی اتخاذ خواهد شد.

** نگاه رسانه های روسی:
پایگاه آنلاین روزنامه روسی ماسکوفسکی کامسامولتس در این باره در مقاله ای نوشت: بخشی از بسته جدید مجازات های آمریکا هدفمند علیه این طرح جهت گیری دارد.
در مقاله آمده است: از نگاه مقامات روس، آمریکا سعی دارد راه را برای گازمایع خود در بازار اروپا باز کند اما هدف شماره یک در هر حال خطوط لوله گاز جدید روسیه است. سازمان رتبه سنجی مودیز در ماه اوت اعلام کرد که احداث خطوط لوله جریان شمالی2 و جریان ترکی می‌تواند در نتیجه مجازات ای ضدروسی واشنگتن متوقف شود.
گازپروم و اروپایی های شریک قرارداد طرح جریان شمالی 2 علاقه مند بودند، بخش قابل توجه هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها را از بانک‌های اروپایی وام بگیرند که اکنون با مشکل مواجه می شود.
روزنامه روسی نوشت: راینر زیله رئیس شرکت «او ام وی» اتریش نیز اعتراف کرده که مجازات های آمریکا برای طرح جریان شمالی 2 مشکل آفرین شده است و تأمین مالی 70 درصد هزینه‌های پروژه ممکن نیست.
اما سران شرکت گازپروم و آلکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه بارها اعلام کرده‌اند، پروژه با وجود مجازات ها اجرا می‌شود، یعنی تنها راه حل بالا بردن بار مالی خواهد بود.
گازپروم اعلام کرده، سرمایه گذاری خود را در سال جاری سه میلیارد دلار افزایش می دهد که بار مالی این شرکت افزایش می یابد، زیرا پروژه بزرگ همزمان دارد.
این شرایط، می تواند بدهی کل شرکت گازپروم را تا آخر سال جاری از 40 میلیارد دلار فراتر ببرد و هر چند باز هم می‌تواند وام بگیرد، اما پرداخت سود به سهامداران روشن نیست.
از سوی دیگر، روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس به برنامه عرضه گسترده گاز طبیعی آمریکا به کشورهای اروپایی اشاره کرده که می تواند اوضاع را برای روسیه ناگوار ‌کند.
روزنامه روسی نتیجه گیری کرد: البته طرح خط لوله گاز جریان شمالی 2 در نهایت راه اندازی می‌شود، ولی می‌تواند قیمت گزافی برای روسیه داشته باشد.

** تاکید روسیه بر اجرای طرح با وجود دست اندازهای تحریمی آمریکا:
مسکو برای ساخت جریان شمالی-2 با برخی مخالفت ها مانند مانع تراشی های اوکراین و لهستان که در مسیر شبکه کنونی ترانزیت گاز از روسیه به اروپا قرار دارند، مواجه شده است، زیرا این کشورها نمی خواهند سود اقتصادی و موقعیت خود را به عنوان ترانزیت کننده گاز از دست بدهند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حمایت از طرح خط لوله گاز جریان شمالی-2 گفته بود که با وجود بروز مشکلات در اجرای این طرح به دلیل خودداری لهستان از دادن اجازه اجرا در دریای بالتیک، تمامی شرکا از جمله آلمانی، اتریشی، هلندی و فرانسوی خواهان ساخت هستند.
وی گفت: هیچ شکی ندارم که طرح خط لوله انتقال گاز به شمال اروپا اجرا خواهد شد. البته زمانی که با طرحی مخالفت می شود، وضعیت نامعلومی شکل می گیرد که برای بخش تجاری جالب نیست، ولی باید رو به جلو حرکت کرد.
رئیس جمهوری روسیه در ادامه گفت که شرکت گازپروم با وجود مشکلات کنونی، این طرح بزرگ را اجرا می کند و لوله های ویژه (برای استفاده زیر آب) را نیز سفارش داده است.
وی همچنین انگیزه مخالفت با اجرای خط لوله جریان شمالی 2 را سیاسی خواند و افزود: ادعا کرده اند، کشورها برای خرید گاز به مسکو وابسته می شوند، در حالیکه این موضوع بی اساس بوده و منطقی نیست، زیرا این شرایط متقابل است و روسیه نیز با ساخت خط لوله و فروش گاز به خریدار وابسته می شود.
دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه نیز اعلام کرده است که این کشور حتما با استفاده از امکانات خود خط لوله جریان شمالی 2 را می سازد و به بهره برداری می رساند.
رسانه های روسی خاطرنشان می کنند این خط لوله گاز ظرفیت های موجود خط لوله جریان شمالی (از روسیه به آلمان) را دو برابر کرده و گاز طبیعی را با دور زدن اوکراین و از بستر دریای بالتیک به آلمان انتقال خواهد داد.

** بازی دو سویه اروپا با گاز روسیه:
روزنامه نزاویسیمایا گازتا چاپ مسکو نیز نوشته است: در شرایطی که روسیه به احداث خطوط لوله گاز به اروپا برای جایگزینی خط لوله گاز اوکراین مشغول است، اتحادیه اروپا ضمن علاقه برای ساخت طرح جدید، حفظ شبکه انتقال گاز از مسیر اوکراین را نیز مورد تاکید قرار می دهد.
از این رو، مقام های اتحادیه اروپا ساخت خط لوله گاز جریان شمالی-2 را مستقیم به ادامه ترانزیت گاز روسیه از اوکراین مرتبط می کنند.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان آشکارا اعلام کرده که این کشور به خط لوله گاز جریان شمالی 2 نیاز دارد، اما ترانزیت گاز از اوکراین هم باید حفظ شود.
به این ترتیب اتحادیه اروپا تلاش می کند، روسیه را برای حفظ ترانزیت گاز از طریق اوکراین تحت فشار قرار دهد تا گازپروم مجبور شود با شرایط تحمیلی این کشور و به زیان خود در سال 2019 توافق نامه را تمدید کند.
نزاویسیمایا گازتا در این باره نوشته است: پافشاری های اروپا مغایر برنامه های مسکو است، زیرا گازپروم خط لوله گاز جریان شمالی 2 را برای رهایی از وابستگی به تزانزیت گاز از طریق اوکراین برنامه ریزی کرده بود.
هرچند قرارداد گازی مسکو و کی یف دسامبر 2019 منقضی می شود، ولی دو کشور در باره مفاد و شرایط ترانزیت گاز اختلافات شدیدی دارند که در مواردی به دادگاه بین المللی نیز کشیده شده است و همین مساله افق تمدید توافق را تیره کرده است.
با توجه به برنامه های پیش بینی شده، اجرای این طرح، گاز روسیه را ارزان تر به بازارهای مصرف اروپایی می رساند، زیرا هزینه ترانزیت که اکنون به اوکراین و کشورهای دیگر مسیر پرداخت می شود، حذف خواهد شد.
این کاهش بها برای مسکو عاملی است تا خریداران بیشتری را جذب کند و آمریکا را که در صدد ورود به این بازار گازی است عقب براند.
اروپام*391 انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*


هواشناسی برای سمنان بارش باران و کاهش دما پیش بینی کردغلامرضا حسنی غربا روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود : بر اساس بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی به ویژه در مناطق شمالی، فعالیت سامانه بارش باران به ویژه در مناطق شمالی تا اواخر وقت شنبه ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد : در این مدت ببشینه دما تا 29 درجه سانتی گراد و کمینه تا 18 در جه پیش بینی می شود.
مدیرکل هداشناسی استان سمنان با اشاره به گزارش وضعیت هوای استان سمنان در 24 ساعت گذشته، اظهارداشت : وزش باد در این مدت در استان در بیشترین سرعت در شهر دامغان به 45 کیلومتر برساعت رسید.
6026/7344
*خبرنگار: امیرحسین کاشی منش ** انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.انتهای پیام /*


مرمت قناتهای گناباد نیازمند 150 میلیارد ریال اعتبارحمید بنایی پنجشنبه شب در همایش همدلی و هم اندیشی گنابادیهای سراسر کشور افزود: در مجموع تاکنون 18 میلیارد ریال برای اصلاح و مرمت قناتهای این خطه مصوب و سه میلیارد ریال از این میزان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده برای مرمت قناتهای گناباد پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین از آغاز مطالعات عملیات ساخت راه آهن یونسی – بجستان – گناباد خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح که بخشی از خط آهن مشهد به زاهدان است 150 میلیارد ریال اختصاص یافته و مناقصه آن نیز به زودی برگزار می شود.
وی به آزاد سازی و رفع مشکلات تخصیص 300 میلیارد ریال تسهیلات کارخانه کاشی هستی گناباد نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد راه اندازی این واحد تولیدی نویدبخش اشتغال و توسعه ورونق اقتصادی خوبی در منطقه باشد.
فرماندار گناباد پیشتر گفته بود 90 درصد از مجموع 599 رشته قنات این شهرستان نیازمند لایروبی و مرمت هستند. آبدهی 150رشته از قناتهای گناباد بخاطر تداوم 10 ساله پدیده خشکسالی به شدت کاهش یافته و یا بطور کل خشکیده اند.
محمدعلی نبی پور در این همایش همچنین گفت: ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه گردشگری در گناباد ایجاد شده که در صورت جلب سرمایه گذار بستر رونق اقتصادی منطقه را هموار می کند.
چهارمین همایش گنابادیهای سراسر کشور با هدف بسترسازی جلب مشارکت و استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاران و گنابادیهای شاغل در بخشهای مختلف برای توسعه و عمران و رونق اقتصادی این شهرستان برگزار شد.
مرکز شهرستان 81 هزار نفری گناباد در فاصله 278 کیلومتری جنوب مشهد واقع است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و کاخک، سه شهر شامل گناباد، بیدخت و کاخک و همچنین 106 روستا است. 34 هزار نفر از جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند.
خبرنگار: فهیمه نعمتی شهری **انتشار: حسین کریم زاده
2095/7545/1858انتهای پیام /*


هشدار درباره بروز سیلاب و آبگرفتگی معابر در استان‌های شمالیبه گزارش ایرنا از سازمان هواشناسی، در اطلاعیه این سازمان آمده است: در روز جمعه در استان های مازندران، گیلان و برخی مناطق اردبیل بارش باران و وزش باد گاهی همراه با رعدوبرق پیش بینی می شود.
به‌دلیل شدت و تداوم بارش، احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر عمومی در استان‌های گیلان، مازندران و برخی مناطق اردبیل وجود دارد.
همچنین در دامنه ارتفاعات، آب گرفتگی و طغیان مسیل ها پیش بینی می شود.
سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرد با در نظر گرفتن این شرایط، تمهیدهای لازم را برای کاهش خسارت احتمالی بیندیشند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام** 2022*1961*خبرنگار: میثم طاهری* انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*


سفر 21 قطار گردشگری خارجی به ایرانعلی کاظمی منش روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: قطارهای گردشگری خارجی با کوپه های مجهز و بزرگ بطور متوسط با 80 مسافر از مبادی مختلف ریلی جهان به ایران وارد می شوند.
وی ادامه داد: پیشتر این قطارها از مبدا مجارستان، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی به ایران می آمدند اما از پارسال با توجه به برخی موارد ناامنی در ترکیه همه قطارها از مرز ریلی سرخس وارد ایران می شوند.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات راه آهن جمهوری اسلامی گفت: همچنین در این مدت 50 قطار گردشگری داخلی و خط ثابت گردشگری تهران – سوادکوه راه اندازی شد. این خط ثابت دو روز در هفته و در هر سیر 330 گردشگر را جا به جا می کند.
وی افزود: راه آهن در نظر دارد در استانهای خوزستان، کرمان، تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی نیز قطارهای گردشگری راه اندازی کند و در برخی نقاط هم شاهد راه اندازی خط ثابت گردشگری خواهیم بود.
او در ادامه همچنین گفت: افزون بر 12.5 میلیون مسافر ظرف شش ماه نخست امسال ازطریق راه آهن در سطح کشور جا به جا شده اند که 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر است.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات راه آهن جمهوری اسلامی به منظور حضور در نشست هم اندیشی پیرامون توسعه گردشگری ریلی به مشهد سفر کرد. راه آهن جمهوری اسلامی سالانه حدود 25 میلیون مسافر و40 هزار تن کالا را از طریق 12.5هزار کیلومتر شبکه ریلی جا به جا می کند.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده
3221/1858انتهای پیام /*


مقام صنفی: قیمت مسکن در نیمه دوم سال متناسب با تورم افزایش می یابدحسام عقبایی امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: آمارها از افزایش معاملات خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال جاری و افزایش نسبی قیمت ها در محدوده نرخ تورم حکایت دارد.
وی اظهارداشت: صنعت ساختمان و مسکن 40 درصد اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده است و با توجه به امن بودن سرمایه گذاری در حوزه مسکن، ممکن است افراد بیشتری در این بخش سرمایه گذاری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور یادآور شد: در نیمه دوم امسال شاهد رونق تدریجی بازار معاملات مسکن خواهیم بود، هرچند که ممکن است که بخشی از سرمایه ها در سایر حوزه کسب و کار و به خصوص سپرده های بانکی به سمت و سوق بازار مسکن حرکت کند.
به گزارش ایرنا، با محدود شدن فروش تراکم توسط شهرداری تهران، بازار مسکن به این محدودیت واکنشی نشان نداده و بازار همچنان وضعیت عادی خود را دارد.
با این حال طبق گزارش میدانی خبرنگار ایرنا هر چند که تغییر ضوابط و مقررات تراکم فروشی ممکن است بر قیمت بازار مسکن تاثیرگذار باشد، اما وجود خانه های خالی در شهر تهران مانع افزایش قیمت ها و کمبود مسکن در بازار شده و شاهد افزایش 9 تا 4 درصدی قیمت ها در برخی از مناطق شهر تهران با توجه به افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی هستیم.
همچنین قیمت های اجاره مسکن در مناطق مختلف شهری تهران حاکی است که در برخی از مناطق شهری بیش از 20 درصد و در برخی از مناطق شاهد افزایش قیمت اجاره بها بین 10 تا 15 درصدی در 2 و یا 3 ماه اخیر بوده ایم که خانواده ها معمولا در این ماه ها واحدهای استیجاره ای خود را جابجا می کنند.
آمارها نشان می دهد که اکنون بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور خالی مانده که بیش از 500 هزار واحد آن در استان تهران است و بیش از 2 میلیون و 100 هزار واحد مسکونی نیز به عنوان خانه دوم در اختیار افراد در مناطق مختلف شهری و روستایی قراردارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**1108*2025*خبرنگار: ایرج منصوری* انتشار: لیلا جودیانتهای پیام /*


بانک ها برای پرداخت معوقات کارگران اراکی 270میلیارد ریال تخصیص دادندبه گزارش ایرنا، پس از اعتراض کارگران شرکت های آذرآب و هپکو اراک نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات خود، چهارشنبه (پنجم مهرماه) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شهر رفت تا به موضوع رسیدگی کند.
«علی ربیعی» همان روز در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: پرداخت معوقات کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک از فردا (پنجشنبه) آغاز می شود.
ربیعی افزود: بر این اساس، شرکت صنایع آذرآب به چرخه تولید باز می گردد.
وی ادامه داد: سرپرست جدید شرکت صنایع آذرآب با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و بلافاصله در جمع کارکنان این شرکت حاضر شد و ضمن بازدید از خطوط تولیدی این شرکت، برنامه های تخصصی و مدون خود را برای کارگران تشریح کرد.
این مسوول بیان کرد: مدیریت جدید این شرکت موظف شد برنامه ریزی های مدون برای تولید با کیفیت، جذب مشتری و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان پیشین این شرکت برای بقای آذرآب را در دستور کار خود قرار دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در جمع کارگران هپکو گفت: بحث معوقات کارگران هپکو حل و فصل شد اما نه به قیمت فروش زمین این شرکت، بلکه رایزنی های زیادی با مدیران عامل بانک های ملی و کشاورزی صورت گرفت تا منابع مالی مورد نیاز تامین شد.
وی تاکید کرد: اعتباراتی که برای پرداخت معوقات کارگران تزریق می شود، زیر نظارت جدی خواهد بود و هپکو باید ادامه حیات اقتصادی داشته باشد.
در همین پیوند مدیرعامل بانک ملی ایران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: پیرو دستور رییس جمهوری و تاکید وزیر اموراقتصادی و دارایی برای حل مشکلات کارگری شرکت های آذرآب و هپکو، همین امروز (پنجشنبه) بانک ملی ایران 20 میلیارد ریال برای شرکت آذرآب و بانک تجارت 70 میلیارد ریال برای شرکت هپکو اختصاص دادند که پرداخت شد.
به نوشته تارنمای بانک ملی ایران، «محمدرضا حسین زاده» گفت: استاندار مرکزی نیز اعلام کرده است عصر پنجشنبه بخشی از معوقات کارگران شرکت های هپکو و آذرآب به حساب آنها واریز شد.
وی تاکید کرد با وجود زمان بسیار کم و پایان ساعت اداری و همچنین تعطیلی سیستم بانکی همکاری خوبی برای اجرای این مصوبه از سوی بانک ملی ایران صورت گرفت.
به گزارش ایرنا، شرکت صنایع آذرآب اراک در سال 1363 تاسیس و فعالیت رسمی آن از سال 1368 آغاز شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی ایران شناخته می‌شود.
شرکت هپکو نیز در سال 1351 در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس شد و از سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت 22 نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، سوئد و هلند است.
کارخانه هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به دنبال سیاست های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد.
مجموعه مدیریت استان مرکزی از دی ماه پارسال به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی بودند تا اینکه پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت هیدرواطلس ساوه عنوان و بهمن ماه پارسال این تصمیم، قطعی شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سفر به اراک تاکید کرد هپکو 50 ساله در برخی بخش ها به نوسازی تجهیزات نیاز دارد.
ربیعی گفت: بخشی از قراردادهای خرید برای شرکت هپکو به امضای سه وزیر کشور، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی رسیده و تامین مالی آن مانده است که از محل مدیریت بحران در حال پیگیری است و چهارشنبه هفته آینده برای تصویب به هیات دولت می رود.
وی عنوان کرد: ارزش این قرارداد 20 هزار میلیارد ریال است که همین یک قرارداد حدود چهار تا پنج سال برای شرکت هپکو کار ایجاد می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هپکو باید به سمت پلاک گذاری حرکت کند؛ زیرا تحقق این امر یکی از راه هایی است که سبب می شود ماشین آلات تولیدی این شرکت، وارد کشور نشود.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
‏IRNAeco@
اقتصام*9186*1961*خبرنگار: هما همت خواه* انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*


11 درصد از روستای گچساران با مشکل آب مواجه هستندسادات شیری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه بیش از 120 روستا در این شهرستان وجود دارد افزود: در این روستاها یک هزار و 987 نفر ساکن هستند که روزانه بیش از 36 هزار لیتر آب آشامیدنی سالم بین آن‌ها توزیع می‌شود.
وی بیان کرد: شیخ خواجه، هسته کوه، پیر سبز، آبریگون، دژسلیمان، انبارگاه و میرعزیز ازجمله روستاهای شهرستان هستند که مشکل بحران کم‌آبی دارند.
شیری ابراز کرد: هم اکنون 2 مخزن 300 و 500 متر مکعبی در روستاهای آب انجیر علیا و سراب ننیز در حال ساخت است.
وی اعتبار این 2 مخزن آب آشامیدنی را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 2 میلیارد و 240 میلیون ریال از اعتبارات این طرح‌ها تاکنون جذب شده است.
شیری تصریح کرد: در صورت جذب اعتبارات این 2 طرح، 353 خانوار تا پایان امسال از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.
29 ایستگاه شبکه آبرسانی و 22 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، آب روستایی این شهرستان را تأمین می‌کنند.
84 درصد از جمعیت روستایی این شهرستان زیر پوشش این شرکت است.
531 کیلومتر شبکه داخلی و خطوط انتقال آب آشامیدنی در مناطق روستایی این شهرستان وجود دارد که از این میزان بیش از 186 کیلومتر فرسوده است.
58 روستا با 27 هزار نفر جمعیت زیر پوشش شبکه آب آشامیدنی قرار دارد.
اداره آب روستایی گچساران در حال حاضر افزون بر هفت هزار و 600 مشترک دارد.
خبرنگار: مریم صیادی** انتشار دهنده: سید ولی موسوی نژاد
7531/2082/6110انتهای پیام /*


کمک 122 میلیون تومانی یک شرکت به مددجویان کمیته امداد در هرمزگانبه گزارش ایرنا جلیل تراهی روز جمعه درگفت وگو با ایرنا افزود: این کمک شامل 40 میلیون تومان نقدی و 82 میلیون تومان غیر نقدی در قالب کمک معیشت ، سبدهای غذایی ، اطعام ایتام و لوازم خانگی است.
وی ادامه داد: همچنین این شرکت حامی 220 کودک یتیم و طرح محسنین در استان است که امسال افزون بر 65 میلیون تومان وجه نقد به حساب ایتام واریز کرده است.
وی اضافه کرد: همواره شاهد مشارکت گسترده خیران و نیکوکاران در طرح‌ های حمایتی کمیته امداد هستیم و با افزایش کمک‌ های مردمی قادر به ارائه خدمات کیفی تر خواهیم شد.
3219 / 6048
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: خلیل تنیده
آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.comانتهای پیام /*


از سیدنی تا نیویورک، فاصله بخش خصوصی و سیاست- پدرام سلطانی*هفته گذشته دهمین کنگره جهانی اتاق های بازرگانی در سیدنی استرالیا برگزار شد.
برای نخستین بار در ٢٠ سالی که از برگزاری این رویداد مهم می گذشت، اتاق بازرگانی ایران حضوری موثر و همه جانبه در این کنگره دوسالانه پیدا کرد و خوش درخشید.
بیش از یک هزار نفر از رهبران بخش های خصوصی از ١٠٨ کشور دنیا گردهم آمدند تا به مدت سه روز درباره موضوع های مشترک، چالش های جهانی و آینده کسب و کار به بحث و گف و گو بنشینند و از یکدیگر بیاموزند و همچنین ابتکارها و نوآوری هایشان را با هم به رقابت بگذارند.
همزمان با اینکه در جنوب شرق دنیا بخش های خصوصی کشورها گرد هم آمده بودند در شمال غرب دنیا، در نیویورک، سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافته بودند.
در حالی که بخش های خصوصی به بررسی و تحلیل چالش های جهانی- از تروریسم تا مهاجرت، اشتغال، توسعه پایدار و…- می پرداختند و در این تعاطی افکار همگرایی می یافتند، در آن سوی دنیا برخی سیاستمداران نقدهای تند و تیزی را روانه یکدیگر می کردند و از ظن خود، مسببان چالش های منطقه ای و جهانی را انگشت نما می کردند.
برای ما که همزمان شاهد تعامل و همفکری و تلاش برای همگرایی بخش های خصوصی در سیدنی و دریافت کننده اخبار مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بودیم تضاد بین این 2 گفتمان آشکار و هویدا بود.
گویی 2 اتفاق در 2 دنیای مختلف در جریان بود؛ یک دنیا تلاش می کرد داشته هایش را به اشتراک بگذارد و دنیای دیگر در تلاش بر آشکار کردن اختلاف هایش بود.
این دنیا از تجارت بدون مرز سخن می گفت و آن دنیا مرزبندی های فکری خود را پررنگ می کرد. دنیای بخش خصوصی نگاه به آینده داشت و دنیای سیاست بر محور گذشته سخن می گفت.
در یکی از نشست های جالب کنگره اتاق ها، بحث بر سر مهارت های آینده بود و سخنرانان بر این باور مشترک بودند که یک سوم شغل ها و ٤٠ درصد مهارت های موجود تا سال ٢٠٣٠ میلادی کاربرد نخواهند داشت و مهارت های جدیدی جای آنها را خواهند گرفت.
در نشست دیگری موضوع انقلاب چهارم صنعتی بود و اینکه چگونه تلفیق هوش مصنوعی پیشرفته و اینترنت اشیا، تولید و مصرف را دگرگون خواهد کرد.
در نشست پایداری کسب و کار من بحثی درباره تحول اتاق های بازرگانی از نسل اول به سوم و موضوع ورود اتاق ها به نسل چهارم را، همگام با انقلاب چهارم صنعتی مطرح کردم.
در یکی از بحث های جالب کنگره درباره دنیای فردا و بحث در زمینه چالش های جهانی، تحلیلی از پارادایم (انگاره) جدید سیاسی در دنیا ارایه شد که نشان می داد حکومت ها از مدل های متعارف راستگرا یا چپگرا در حال عقبگرد به مدل های رهبری فردگرایانه یا جنبش های پوپولیستی (2 سر طیف) اند.
دیدگاههای طرح شده در کنگره بخش خصوصی در کنار اتفاقاتی که در نیویورک و به طور کلی در سطوح تعاملات دولت-دولت، در جریان بود مرا به چند نتیجه رهنمون کرد:
– در حالی که بخش خصوصی با بهره گیری از فناوری، و همچنین جامعه مدنی با افزایش سریع سطح دانش و بهره گیری از شبکه های اجتماعی، در چهار دهه گذشته به رشد و پیشرفت خود سرعت بخشیده اند، دولت ها در مدل های کشورداری سیر قهقرایی طی کرده اند.
– این موضوع باعث شده است تضادی آشکار به وجود آید. دولت ها در نقش رهبری ملت های خود (متشکل از بخش خصوصی و جامعه مدنی) از آنها و مطالباتشان و همچنین مدل ها و راهکارهایشان برای حل مشکلات جهانی عقب مانده اند و این عقب ماندگی باعث شده است نقش رهبری دولت ها مورد تردید و بی اعتمادی 2بخش دیگر قرار گیرد.
– دولت ها در واکنش به این تضاد به جای تلاش برای به روز رسانی مدل های کشورداری، به سوی تمرکز قدرت یا بندبازی قدرت (2سر طیف سیر قهقرایی کشورداری) عقب کشیده اند.
این عقب نشینی گفتمان سیاسی دولت ها را نیز قطبی تر کرده است؛ یعنی بیشتر به نفی دیگران روی آورده اند تا اثبات خود.
– در یک جمله: انقلاب های صنعتی، بخش خصوصی را به جلو رانده است و جامعه اطلاعاتی، نهادهای مدنی را بارور کرده است اما فن کشورداری همپای 2 بخش دیگر متحول نشده است.
سیاستمداران نتوانسته اند مهارت های هزاره سوم برای اداره کشورها را فرا بگیرند.
بدون شک اگر سیاستمداران بر همین سبیل پیش بروند سیاست، یکی از شغل هایی خواهد بود که تا چند دهه دیگر کاربردی نخواهد داشت.
امیدوارم که سیر قهقرایی کشورداری در دنیا متوقف شود؛ که اگر نشود بهای آن را ملت ها باید بیش از گذشته بپردازند. زمان آن رسیده است که مدارس علوم سیاسی به آینده پژوهی سیاست دست بزنند و مهارت های جدیدی را به دانشجویان خود بیاموزند.
دولت ها نیز باید مدل های کشورداری را بازنگری اساسی کنند و بیش از آن و پیش از آن، به خانه تکانی باورهایشان بپردازند.
بخش خصوصی و جامعه مدنی دیگر در چارچوب روابط خط کشی شده دولت ها جای نمی گیرند.
………………………………………….
* نایب ‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانانتهای پیام /*


88 تن مواد خام دامی غیر بهداشتی در دلیجان معدوم شدسجاد قاسمی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: 44 تن و 173 کیلوگرم از این میزان توسط بخش دولتی در کشتارگاه طیور و مراکز عرضه و بیش از 42 تن نیز توسط بخش خصوصی در کشتارگاه دام و طیور از چرخه مصرف خارج شده است.
وی افزود: یکهزار و 239 بازدید در سال جاری توسط بازرسان این شبکه از مراکز تهیه و فروش مواد خام دامی و غذایی دلیجان انجام شد.
قاسمی یادآور شد: روزانه حدود 20هزار قطعه مرغ در کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان کشتار و با بسته بندی مناسب روانه بازار داخلی و خارجی می شود.
قاسمی افزود: کشتارگاه دلیجان علاوه بر کشتار مرغ مرغداری های این شهرستان نیاز سایر نقاط استان مرکزی و استان های همجوار را به گوشت مرغ تامین می کند.
رئیس شبکه دامپزشکی دلیجان گفت: پنج تیم ثابت و سیار این شبکه در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی برای نظارت بهداشتی بر ذبح دام ها فعال هستند.
وی افزود: با استقرار سه گروه ثابت و 2 گروه سیار متشکل از دامپزشک، ناظرشرعی و بازرس بهداشت گوشت در کشتارگاه ه و معابر عمومی بر مسائل بهداشتی و شرعی ذبح دام قربانی در این شهرستان نظارت می شود.
قاسمی ادامه داد: کشتار دام سنگین در سطح شهر در ایام عزاداری محرم ممنوع است و همچنین از هرگونه مراحل پوست کنی و قطعه سازی لاشه دام سبک در پیاده روها، مغازه ها و خیابان ها جلوگیری می شود و در صورت مشاهده، افراد خاطی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.
دلیجان از توابع استان مرکزی دارای 2 مجموعه سردخانه، 30 قصابی، 40 عامل مرغ فروشی، 2کشتارگاه دام و 2 کشتارگاه طیور، سه مرکز عرضه تخم مرغ و 2 مرکز قطعه بندی و بسته بندی مرغ است.
7277/6013/ خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


80 واحد معدنی و صنعتی استان سمنان با مشکل کمبود آب مواجه استعلی اصغر جمعه ای روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود : در چهار سال گذشته بیش از 10 درصد واحدهای صنعتی و معدنی سمنان به دلیل کمبود آب غیرفعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیکاری مواجه می کند.
وی اظهارداشت : برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه کرد و با وضعیت موجود نمی توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های جدی برداشت.
وی اضافه کرد : بیش از 200 واحد صنعتی و تولیدی سمنان اکنون با مشکل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری کرد.
جمعه ای خاطرنشان کرد : سمنان از ظرفیت های بسیار قابل توجه ای در بخش معدن، صنعت و گردشگری در مقایسه با سایر استانهای کشور برخوردار است و با همدلی مسوولان دستگاه های اجرایی و با آماده سازی زیرساخت ها می توان برای افزایش اشتغال اقدام کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت : تاکنون بیش از چهار هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی استان پرداخت شد و پرداخت چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات دیگر هم در دستور کار قرار دارد.
جمعه ای یادآور شد : با ارایه تسهیلات رونق تولید در سال گذشته برای بیش از هشت هزار نفر در بخش صنعت و معدن سمنان اشتغالزایی شد و با اتخاذ این برنامه راهبردی متوسط آمار بیکاری از 12.5 درصد درصد سال به کمتر از 9 درصد کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، میانگین سرانه مصرف آب در کشور حدود 200 لیتر در شبانه روز و در استان سمنان 160 لیتر است، در استان سمنان حدود یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آب در سال تولید می شود.
استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد.
در 6 ماه اول سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
استان بیش از 700 هزار نفری سمنان یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی دارد.
7339/6026
*خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.انتهای پیام /*


افزایش 20 درصدی جابجایی مسافر از طریق راه آهن جنوب شرق کشور

 

مجید ارجونی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 75 هزار و 221 مسافر در 6 ماهه نخست پارسال از طریق راه آهن جنوب شرق کشور جابه جا شدند که امسال 20 درصد افزایش یافته است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان در سال 96 به عنوان مقصد گردشگری ناشناخته ایرانیان معرفی شده؛ اداره کل راه آهن جنوب شرق با برنامه ریزی های انجام شده توانست مسافر بیشتری را از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی این اداره کل جا به جا کند.
وی تصریح کرد: تردد همه روزه قطار مسافری زاهدان – تهران، افزایش رضایت مندی مسافران به منظور اضافه کردن سالن های چهار تخته و ارتقا کیفیت خدمات از جمله عوامل موثر در افزایش تعداد مسافر در این خط ریلی است.
وی افزود: با پیگیری انجام شده قطار مسافری زاهدان – اصفهان با پنج واگن چهار تخته درجه یک با ظرفیت 220 نفر در هفته دولت امسال راه اندازی شد.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق کشور گفت: در قطار جوپار پنج واگن 6 تخته 60 نفره با ظرفیت کلی 300 نفر و با توجه به تقاضای بالای مسافران یک واگن خودرو بر یک طبقه با ظرفیت پنج خودرو به صورت یک روز در میان پیش بینی شده است.
ارجونی اظهار داشت: در قطار رجا هفت واگن چهار تخته 36 نفره (با ظرفیت کل 252 نفر )، یک واگن 6 تخته 60 نفره (با ظرفیت کل 312 نفر)، یک واگن خودروبر 2 طبقه با ظرفیت 10 خودرو، یک واگن رستوران و یک واگن توشه برای نخستین بار به صورت یک روز در میان پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به ضریب اشغال قطار زاهدان به تهران در صورت افزایش تقاضا برنامه ریزی برای افزایش تعداد سالن های مسافری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا راه آهن جنوب شرق کشور با مسیر ریلی زاهدان – تهران به طول هزار و 600 کیلومتر در سال 1390 به بهره برداری رسید و 2 شرکت جوپار و رجاء کار جابجایی مسافران را در حوزه جنوب شرق کشور برعهده دارند.
سیستان و بلوچستان با 19 شهرستان زاهدان، زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز، خاش، ایرانشهر، سراوان، نیکشهر، میرجاوه، قصرقند، فنوج، مهرستان، سیب و سوران، دلگان، سرباز، کنارک و چابهار و 2 میلیون و 775 هزار و 14 نفر جمعیت پهناورترین استان کشور محسوب می شود که با کشور افغانستان و پاکستان هم مرز است.
3213**6081 خبرنگار: اکبر نوری **انتشاردهنده: حیدر سرایانی
اخبار لحظه به لحظه را در کانال تلگرامی «اخبار ایرنا سیستان و بلوچستان» دنبال کنید. @irnazahedan

انتهای پیام /*

 

 

اخبار 8 تا 8 پنجشنبه، 6 مهر در آذربایجان غربی

 

** سقوط بالگرد در ارتفاعات ارومیه
ارومیه- ایرنا- بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران حین انجام پرواز آزمایشی در ارتفاعات ارومیه سقوط کرد و یکی از سرنشینان آن به شهادت رسید.

** آمادگی موکب های آذربایجان غربی برای پذیرایی 30 هزار زائر اربعین
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در آذربایجان غربی با اشاره به اعلام آمادگی موکب های این استان برای ارائه خدمت به حدود 30 هزار از زائران امام حسین (ع) در اربعین امسال، گفت: این تعداد 12 هزار نفر بیشتر از پیش بینی های صورت گرفته است.

** فدای جان آری، عدول از اسلام نه
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه فرهنگ عاشورایی علاوه بر ایران در جای جای جهان طنین انداز شده است، گفت: ما نیز تحت تاثیر این فرهنگ جان خود را فدا می کنیم اما یک قدم از اسلام عدول نخواهیم کرد.

** واگذاری 456 انشعاب آب به مشترکان نقده در سال جاری
مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری نقده گفت: 456 انشعاب آب در نیمه نخست امسال به متقاضیان این شهرستان واگذار و 352 دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شده است.

** سلامت قلب در گرو فعالیت بدنی، غذای سالم و خودداری از مصرف دخانیات است
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی گفت: سلامت قلب در گرو ایجاد فرصت برای فعالیت بدنی، انتخاب غذای سالم و مناسب و ترک مصرف دخانیات است.

** رونمایی از تندیس شهید مهدی باکری در دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تندیس شهید مهدی باکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر رونمایی شد تا یکی از نمادهای ایثار و شهادت آذربایجان غربی در محوطه این دانشگاه ماندگار شود.

** پرهیز از غذاهای غیربهداشتی همزمان با ماه محرم
رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: رعایت نکات بهداشتی در تهیه غذاهای نذری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی عاملی موثر در جلوگیری از مسمومیت های غذایی است.

** امسال 40 تئاتر در آذربایجان غربی به روی صحنه رفته است
رئیس انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه والای هنرهای نمایشی در این استان، گفت: 40 نمایش با موضوعات مختلف در نیمه نخست امسال در این استان به روی صحنه رفته است.

** آموزه های دفاع مقدس با ابزارهای خلاقانه هنری به جوانان منتقل شود
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: آموزه های هشت سال دفاع مقدس باید با استفاده از ابزارهای خلاقانه هنری در راستای گسترش فرهنگ عاشورایی و جهاد به جوانان منتقل شود.

8135/ 3072
** خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی

انتهای پیام /*

 

 

حکایت اینترنت ما و دیگران

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شاید هنوز یادمان نرفته روزهایی را که برای یک اتصال ساده به اینترنت و دریافت جزئی ترین نیاز دانشگاهی ساعت ها منتظر اتصال می نشستیم و درآخر هم عطای اتصال را به لقای آن بخشیده و دنبال کار به صورت فیزیکی می رفتیم.
بسیاری، این سرعت لاک پشتی اینترنت را بر نمی تافتند و دنبال مسدود کردن آن برای همیشه تاریخ بودند و عده ای هم اعتقاد داشتند آمدن اینترنت جوانان را از راه به در می کند و… آن روزها را به یاد دارید؟
این روند و سرعت های کشنده اینترنت در ایران تا روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان ادامه داشت و بسیاری تصور نمی کردند روزی بتوانند از اینترنتی استفاده کنند که نه به پای کشورهای پیشرو برسند بلکه حتی چند دقیقه زودتر به منابع علمی جهانی دسترسی داشته باشند.
دولت یازدهم که روی کار آمد نگاه به مسائل تغییر کرد و این تغییر نگاه تاثیری گذاشت بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که می رفت تا تبدیل به موجودی بی خاصیت شود.
بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 بود که «حسن روحانی» رییس جمهوری دولت یازدهم، در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) شرکت کرد و گفت: من به عنوان رییس‌جمهوری از شرایط پهنای باند اینترنت در کشور راضی نیستم. قرار ما با وزارت ارتباطات این است که هرچه زودتر به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای باند نه تنها برای منازل و تجارتخانه‌ها‌ بلکه حتی برای موبایل‌هایی که در دست مردم است، افزایش پیدا کند و این کار باید با مشارکت شرکت‌های خصوصی انجام شود. در بحث محتوا نیز باید همه بخش‌های مختلف وارد شوند.
انتشار این نظرهای عالی ترین مقام اجرایی کشور روزنه امیدی برای بهره مندی از اینترنتی با سرعت حداقل کمی بیشتر از سرعت لاک پشت را برای جوانان و متخصصان کشور ایجاد کرد.
اما از آن طرف محمود واعظی که سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت تدبیر و امید را برعهده گرفت از همان روزهای نخست کمر همت را محکم بست و به توسعه زیرساخت ها پرداخت.
تلاش و همت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم چنان بود که اکنون و بر اساس تازه ترین گزارشی که دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده تا پایان خرداد ماه 1396 شمار 156 میلیون و 11هزار و283 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته است.
طبق اعلام مرکز آمار، ایران 80 میلیون و 728 هزار و 130 نفر جمعیت دارد.
این تعداد سیمکارت واگذارشده تا پایان خرداد ماه درحالی است که طبق گزارش همین دفتر از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان اسفندماه پارسال 154 میلیون و 398 هزار و 788سیمکارت تلفن همراه از سوی اپراتورها در اختیار مردم ایران قرار گرفت.
این گزارش نشان می دهد در بازه زمانی پایان اسفندماه پارسال تا پایان خردادماه امسال یک میلیون و 612 هزار و 495 سیم کارت توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور در اختیار مردم قرار گرفته است.
این درحالی است که براساس گزارش دفتر مذکور این روند تا پایان شهرویورماه پارسال 78 میلیون و 668 هزار و 33 سیمکارت از مجموع سیمکارت های واگذارشده در این بازه زمانی فعال بود.
براساس گزارش دفتربررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور به 104.13 درصد تاپایان خرداد ماه امسال رسیده است در حالی که این ضریب تا پایان اسفندماه همان سال 104.14درصد اعلام شد.
براساس گزارش تازه دفتر مذکور مشترکان پهن باند سیارتاپایان خردادماه امسال به 41 میلیون و 57 هزار و 41 مشترک رسید.

** اهمیت ایجاد زیرساخت های اینترنت
رشد فزاینده شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازه زمانی آغاز به کار دولت یازدهم تا پایان اسفندماه پارسال نشان از پایبندی جدی این دولت به پیشران توسعه دانستن بخش آی.سی.تی است.
چندی پیش یک استاد آی.تی دانشگاه علوم و فنون جدید دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وضعیت روبه رشد اینترنت در دولت یازدهم گفت: وضعیت خوبی که در زیرساخت های اینترنت ایجاد شده است علاوه بر آنکه سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش داده امکان ایجاد اشتغال های نوین رافراهم کرده است.
حسین بوبرشاد اذعان داشت: اکنون و با این زیرساخت ها جوانان علاقه مند و متخصص به سمت ایجاد اشتغال هایی متمایل شده اند که تا پیش از آن و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها امکان آن میسر نبود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما اکنون شاهدیم که هر روز تعدادی از جوانان مستعد و تحصیلکرده با ایجاد شغلی جدید در فضای مجازی ضمن فراهم کردن آسایش و راحتی برای مردم توسعه اشتغال پایدار را در کشور رقم می زنند.
بوبرشاد، ایجاد زیرساخت ها را از عوامل موثر در رونق این نوع اشتغال ذکر کرد و افزود: علاوه برزیرساخت ها حمایت های خوبی که چه از بعد تسهیلات و چه از بعد اختصاص مکان های علمی انجام شد این رونق و توسعه را برای کشور رقم زد.

** جایگاه اینترنت کشورهای جهان
اکنون نگاهی هم به گزارش منتشر شده از سوی موسسه آکامای تکنولوژی آمریکا داشته باشیم تا بدانیم ما کجا قرار داریم و آنها کجا؟
به نقل از وب سایت fastmetrics، موسسه آکامای تکنولوژی مستقر در ماساچوست ایالات متحده آمریکا، هر سه ماه مجموعه گزارش هایی از میانگین سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد که بر اساس آن، کشورهای پیشگام در سرعت اینترنت برای جهانیان شناخته می‌شوند.
براین اساس کره جنوبی در صدر کشورهای با سرعت بالای اینترنت قرارگرفته و رتبه های بعدی متعلق است به نروژ، سوئد و در مقام چهارم نیز هنگ کنگ.
اما سوئیس، فنلاند، سنگاپور، ژاپن، دانمارک و امریکا در رده های پنجم تا دهم این گزارش قرار گرفته اند.
نگاهی اجمالی به این گزارش بیانگر آن است که کشورهای منطقه اسکاندیناوی مانند نروز، سوئد، فنلاند و دانمارک و همچنین کشورهای آسیای شرقی نظیر کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن از کشورهای پرسرعت جهان به شمار می روند.

*کلام آخر
تفاوت سرعت اینترنت در ایران ما و جهان خود گویای حرف های زیادی است که گرچه دولت یازدهم تلاش خود را برای بهبود شاخص ها بکار گرفته و این امر به عنوان یکی از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم مطرح است اما جای دارد متولیان امر با تلاشی بیشتر و ارتقای بیش از پیش زیرساخت ها اشتغالزایی و ثروت آفرینی از این بخش رو به توسعه را سرعت دهند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2078*1961* گزارش :محمد مهدی بهرامی **انتشار: مریم مسعود

انتهای پیام /*

 

 

شیلات و آبزی پروری در جنوب کرمان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی است

 

فهیمه دلفاردی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان در زمینه اجرای دستور العمل‌ های سازمان دامپزشکی کشور همه ساله طرح سیستم مراقبت فعال و غیرفعال بیماری ‌های آبزیان را در این منطقه انجام می‌ دهد.
وی با بیان اینکه پرورش آبزیان در واحدهای سردابی و واحدهای گرمابی جنوب استان کرمان در حال انجام است ادامه داد: عمده‌ ترین کار این استخرها پرورش ماهی قزل‌ آلای رنگین کمان، کپور معمولی، آمور علف‌ خوار، فیتوفاک و سرگنده است.
مسئول اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان تصریح کرد: این طرح گزارش گیری بیماری‌ ها و تلفات، نمونه برداری از موارد بروز تلفات و انجام آزمایشات از نمونه‌ های بیماری و آب و خوراک آبزیان را در بر می‌ گیرد.
وی اظهار کرد: طرح سیستم مراقبت فعال و غیرفعال بیماری ‌های آبزیان در جنوب کرمان به مدت یک ماه انجام شد و هیچگونه بیماری گزارش نشد.
دلفاردی افزود: نبود هیچ بیماری در آبزیان منطقه جنوب کرمان بیانگر ظرفیت خوب و سالم این بخش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبارجنوب، کهنوج، قلعه گنج و منوجان زیر پوشش اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان قرار دارند.
خبرنگار: هادی شفیعی مجاز ** انتشاردهنده: نجمه حسنی*
7450/3029

انتهای پیام /*